Atribuţiile şi misiunile structurilor MAI în situaţii de urgenţă

PROBLEME

1. Structura şi principiile organizatorice ale funcţionării Sistemului Naţional de   Management al Situaţiilor de Urgenţă;

2. Acţiunile şi măsurile întreprinse de elementele componente ale Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

3. Organizarea îndeplinirii măsurilor de protecţie civilă în unităţile şi    subunităţile M.A.I.;

4. Principalele misiuni de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea efectelor distructive generate de situaţiile de urgenţă  specifice unităţilor de poliţiei, jandarmi, poliţiei de frontieră, pompieri, unităţilor de protecţie civilă, unităţii speciale de aviaţie  şi serviciilor de informaţii şi protecţie internă.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

După parcurgerea temei cursantul trebuie să fie în măsură să:

– enumere în totalitate şi  fără greşeală elementele componente ale structurii organizatorice a Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă precum şi măsurile întreprinse de acestea;

cunoască modul de organizare a îndeplinirii măsurilor de protecţie civilă în unităţile şi subunităţile M.A.I.;

– cunoască principalele misiuni de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea efectelor distructive generate de situaţiile de urgenţă specifice unităţilor de poliţiei, jandarmi, poliţiei de frontieră, pompieri, unităţilor de protecţie civilă, unităţii speciale de aviaţie  şi serviciilor de informaţii şi protecţie internă;

Continuă lectura

Ordonanta de urgenta nr. 109 din 14/07/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 655 din 22/07/2005 Intrare in vigoare: 22/07/2005 privind transporturile rutiere

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă constituie cadrul general pentru organizarea, efectuarea şi asigurarea desfăşurării fluente a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane pe teritoriul României, în condiţii de siguranţă şi calitate, cu respectarea principiilor liberei concurenţe şi a măsurilor de protecţie a mediului înconjurător, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi pentru satisfacerea necesităţilor economiei naţionale şi nevoilor de apărare a ţării.

(2) Activităţile de transport rutier, precum şi activităţile conexe acestora se desfăşoară astfel încât să fie respectate reglementările în vigoare privind condiţiile de lucru, de exploatare a vehiculelor rutiere şi de utilizare a infrastructurii rutiere, precum şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei.

(3) În toate raporturile generate de activitatea de transport rutier şi de activităţile conexe acesteia, protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară.

Continuă lectura

Ghid practic privind ACTIVITĂŢILE PROTECŢIEI CI VILE ÎN CAZ DE ACCIDENT CHIMIC PE TIMPUL TRANSPORTULUI SUBSTANŢELOR PERICULOASE

Acest GHID PRACTIC a fost elaborat în conformitate cu prevederile:

Recomandărilor privind transportul mărfurilor periculoase, elaborate de către ONU, în ediţia a 8-a revizuită, cu nr. ST/SG/AC 10/1/Rev 8/1994;

Acordului european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase, ADR, publicat de ONU în ECE/TRANS/100, vol.1;

Instrucţiunii “Protecţia şi intervenţia în caz de accident chimic nr. 1420 din 03.08.1992, elaborată de Comandamentul Protecţiei Civile.

Elaboratori:

col. (r) ing. Cornelius Băeţică

col. ing. Marin Moisescu

col. ing. Gheorghe Mihailiuc

mr. chim. Radu Mihai Anton

Coordonator:

general de divizie Gheorghe Popescu

Tehnoredactare computerizată:

lt. col ing. Nicolae Sorica

Continuă lectura

Comunicarea în cadrul grupului

Comunicare reprezintă  înştiinţare, ştire, veste, raport, relaţie, legatură. Cam acestea ar fi sinonimele care ne sunt oferite de catre dictionarul explivativ pentru comunicare. Deşi pare simplu înţelesul comunicarii este mult mai complex şi plin de substrat. Comunicarea are o mulţime de înţelesuri, o mulţime de scopuri şi cam tot atîtea metode de exprimare şi manifestare. Nu există o definiţie concretă a comunicării însă se poate spune cel puţin că, comunicarea înseamnă transmiterea intenţionată a datelor, a informaţiei.

Ce se înţelege prin comunicare:

  • o provocare constantă pentru psihologia socială;
  • o activitate;
  • satisfacerea nevoile personale;
  • legătura între oameni, etc.

Continuă lectura

OBTINEREA AUTORIZATIEI DE INTERCEPTARE SI INREGISTRARE A CONVORBIRILOR; PUNEREA ACESTEIA IN EXECUTARE

Pentru supravegherii grupurilor de infractori sau  soluţionarea unor cauze complexe privind infracţiuni grave, dacă sunt îndeplinite cerinţele legale, poliţiştii pot solicita interceptarea convorbirilor telefonice, precum şi a altor înregistrări (în mediul ambiental sau localizarea ori urmărirea prin mijloace de telefonie mobila sau prin G.P.S.).

Condiţiile şi cazurile de intercepare şi înregistrare a convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicare sunt prevazute in art.91.1 – 92.5 din C.P.P.

Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon ori prin orice mijloc electronic de comunicare, se realizează cu autorizarea motivată a judecătorului, la cererea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, în condiţiile prevăzute de lege, dacă:

-sunt date ori indicii temeinice privind pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni pentru care urmărirea penală se efectuează din oficiu,

-interceptarea şi înregistrarea se impun pentru stabilirea situaţiei de fapt ori pentru că identificarea sau localizarea participanţilor nu poate fi făcută prin alte mijloace ori cercetarea ar fi mult întârziată.

Continuă lectura