PLANUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE ŞI MEDICALE LA DEZASTRE

6.1.      ( ESF 8 ) FUNCŢIA DE SPRIJIN A URGENŢELOR Nr. 8

6.1.1    SCOPUL ESF 8  NAŢIONAL

Scopul acestei funcţii este de a pune la dispoziţia Guvernului SUA o asistenţă coordonată pentru a suplimenta resursele locale ca răspuns la nevoile sănătăţii publice şi medicale apărute în urma unui dezastru natural sau produs de om, semnificativ.

Asistenţa acordată în cadrul acestei funcţii de urgenţă este condusă de Departamentul Sănătăţii şi al Serviciilor Umanitare, prin agentul său executiv care este asistentul Secretarului pentru sănătate, care conduce Serviciul Sănătăţii Publice al SUA (PHS).

Resursele vor fi furnizate atunci când resursele statale şi locale sunt depăşite şi ajutorul medical sau pentru sănătatea publică este solicitat de la guvernul federal.

ESF 8 presupune ajutor suplimentar acordat autorităţilor statale şi locale în identificarea şi satisfacerea nevoilor de ajutor medical al victimelor în cazul unei urgenţe majore sau a unui dezastru.

Acest ajutor este structurat în următoarele direcţii:

 • Evaluarea necesităţilor sănătăţii publice şi a celor medicale;
 • Supravegherea sănătăţii publice;
 • Personal medical de îngrijire;
 • Echipamente pentru sănătatea publică şi medicale;
 • Evacuarea pacienţilor;
 • Îngrijiri spitaliceşti;
 • Securitatea alimentelor, medicamentelor şi a aparaturii medicale;
 • Medicina muncii;
 • Riscuri chimice;
 • Riscuri biologice;
 • Riscuri radiologice;
 • Sănătate mintală;
 • Informaţii asupra sănătăţii publice;
 • Controlul vectorilor;
 • Asigurarea apei potabile şi îndepărtarea reziduurilor solide şi lichide;
 • Identificarea victimelor şi servicii funerare.

Serviciul sănătăţii publice este agenţia cu rolul primar în ESF 8 şi dirijează resursele guvernului SUA pentru asigurarea necesităţilor identificate de către autorităţile locale şi statale a căror jurisdicţie a fost afectată de dezastru.

În cadrul ESF 8, este inclus întregul răspuns al sistemului sănătăţii publice, triajul, tratamentul şi evacuarea victimelor dezastrului, ca şi evacuarea bolnavilor în afara zonei de dezastru aşa cum este necesar, într-o reţea a serviciilor medicale militare, ale VA şi alte spitale non federale, predestinate, localizate în toate ariile metropolitane majore ale SUA.

Intenţia ESF 8, este de a suplimenta şi sprijini autorităţile locale şi statale afectate de dezastru prin utilizarea resurselor imediat disponibile provenind din:

resurse disponibile ale HHS prin PHS, Administraţiei Familiei şi a copilului, Administraţiei Financiare ale îngrijirilor medicale şi ale administraţiei vârstelor;

resursele aparţinând şi departamentelor de sprijin al ESF 8;

resursele provenind de la NDMS, care este o reţea de ajutor medical mutual între sectoarele federale şi nefederale, care includ un răspuns medical, evacuarea şi tratamentul medical definitiv. La nivel federal este un parteneriat între HHS, DOD, DVA şi FEMA;

resursele specifice nefederale cum ar fi companiile farmaceutice, furnizorii de materiale spitaliceşti, Asociaţia Directorilor de Societăţi Funerare, ca şi alte organizaţii internaţionale de răspuns în cadrul dezastrelor şi Departamentul Sănătăţii din Canada.

6.1.                            POLITICI

ESF 8 va fi implementat după cererile adecvate ale autorităţilor statale pentru asistenţă, în urma producerii unui dezastru semnificativ, natural sau produs de om.

Secretarul adjunct al sănătăţii este responsabil pentru activarea şi conducerea activităţilor în cadrul ESF 8, iar oficiul secretarului adjunct pentru sănătate (Oficiul pentru pregătirea de urgenţă – OEP), este agentul executiv responsabil pentru coordonarea activităţilor în cadrul ESF 8 şi oferă sprijin în personal pentru responsabilii politici ai HHS. Administratorul regional al Sănătăţii, este agentul operator şi responsabil pentru conducerea activităţilor regionale ale ESF 8.

Centrul naţional de operaţii de urgenţă al HHS, care este colocat cu Centrul de operaţii al NDMS, va furniza legătura între Guvernul Federal şi oficialităţile regionale din structura de răspuns la un dezastru pentru coordonarea asistenţei federale domeniul medical şi al sănătăţii publice şi va coordona şi facilita răspunsul general în cadrul ESF 8.

În acord cu responsabilităţile în cadrul ESF 8 şi alte însărcinări date de agenţia primară (HHS) fiecare organizaţie de sprijin ce participă în cadrul ESF 8 va contribui la răspunsul general, dar îşi va menţine controlul asupra resurselor şi personalului propriu.

ESF 8 este sursa primară a răspunsului medical şi al sănătăţii publice şi oferă răspunsul coordonat şi orice informaţie pentru oficialităţile federale implicate în operaţiile de răspuns la dezastre.

Toate organizaţiile naţionale şi regionale (inclusiv cele implicate în alte ESF) care vor participa la operaţiile de răspuns la dezastre vor adresa cererile lor de răspuns la dezastre în domeniul sănătăţii publice şi medical către corespondenţii naţionali şi regionali ai ESF 8.

ESF 8 nu va furniza informaţii referitoare la pacienţii individuali, în scopul protejării confidenţialităţii pacienţilor.

Informaţii corecte asupra victimelor/pacienţilor vor fi furnizate către Crucea Roşie pentru a fi incluse în Sistemul de informaţii asupra ajutorului în dezastre, prin care se asigură accesul publicului la aceste informaţii.

Solicită rapoarte asupra unor probleme specifice medicale şi de sănătate publică, date ce vor fi înaintate către ESF 8 pentru identificarea nevoilor şi dezvoltarea procedurilor de intervenţie.

Centrul unificat de informaţii (JIC) stabilit ca sprijin al planului răspunsului federal va fi autorizat să transmită informaţiile medicale şi de sănătate publică şi pentru cetăţeni, alte centre vor lucra potrivit dispoziţiunilor ofiţerului de relaţii publice al FCO.

6.2.                            SITUAŢII

6.3.1.Condiţiile dezastrului

Un dezastru semnificativ natural sau produs de om, care depăşeşte capacitatea de răspuns a unui stat afectat, necesită atât asistenţă federală a sănătăţii publice cât şi a îngrijirilor medicale.

De exemplu victimele estimate în cazul unui cutremur major pot ajunge între 12.000 şi peste 200.000 în funcţie de densitatea populaţiei, calitatea construcţiilor, situarea lor, timpul producerii şi durata acestuia.

Debutul brusc al unei imense mase de victime, va afecta serios sistemul medical al statului lovit, necesitând o asistenţă rapidă din partea guvernului federal.

Un astfel de dezastru natural va pune şi o serie de probleme de sănătate publică, legate de alimente, apă, îndepărtarea apelor uzate şi a reziduurilor menajere lichide şi solide, ca şi de sănătate psihică.

Spitalele, căminele, farmaciile şi alte facilităţi medicale pot fi puternic afectate sau distruse. Toate aceste facilităţi care vor rezista, dar cu o capacitate funcţională redusă, sau chiar intacte pot fi complet inutilizabile, datorită lipsei utilităţilor (energie, apă, canalizare) sau a lipsei personalului datorită rănirilor sau distrugerii drumurilor şi a sistemelor de transport.

Facilităţile medicale ce rămân operaţionale, dar care au utilităţile necesare şi personal, vor fi probabil depăşite de către victimele uşoare ce afluiesc în număr masiv.

Ca urmare a acestei situaţii şi mai ales a creşterii explozive a nevoilor de asistenţă medicală, ca şi de resurse, se creează probleme deosebite de management.

Este posibil, ca şi persoane nerănite, dar care au nevoie presantă de anumite medicamente (insulină, cardiotonice, etc.) să întâmpine greutăţi deosebite în procurarea lor.

Cu toate că un uragan sau o inundaţie, nu cauzează tot atâtea victime ca şi un cutremur, este posibilă apariţia unor probleme deosebite produse de necesitatea relocării populaţiei afectate, a adăpostirii, a controlului vectorilor şi a îndepărtării reziduurilor solide sau lichide.

O urgenţă produsă de un accident chimic, nu afectează direct sistemul medical, dar producând o masă mare de lezaţi specific, poate depăşi capacitatea de tratament a statului respectiv.

6.3.2.Prezumţiile planului

Resursele dintr-o arie afectată de dezastru pot fi insuficiente în a trata victimele existente la locul dezastrului sau în spitalele locale. De aceea devin necesare resurse federale utilizate şi trimise la faţa locului pentru sprijinirea şi suplimentarea resurselor statului afectat pentru triajul şi tratamentul victimelor, ca şi în transportul acestora la locul de tratament definitiv. De asemenea, devine necesară reaprovizionarea cu materiale sanitare, medicamente ş.a. O serie de considerente operaţionale pot face necesare evacuările secundare, care pot fi făcute pe cale aeriană sau terestră.

Afectarea uzinelor, a liniilor de aprovizionare şi de eliminare a reziduurilor solide şi lichide ca şi a riscurilor secundare cum ar fi incendiile, pot conduce la răspândirea de substanţe toxice şi la riscuri asupra sănătăţii publice şi a personalului de intervenţie, prin expunere la materiale periculoase, apă contaminată, alimente vegetale sau animale contaminate, etc.

Acţiunea violentă a dezastrului poate conduce la nevoi urgente de tratamente psihologice sau psihiatrice.

Asistenţa în vederea menţinerii continuităţii serviciilor de sănătate publică şi medicale va fi necesară.

Afectarea serviciilor sanitar-igienice, pierderile de energie ca şi aglomerarea populaţiei evacuate în adăposturi provizorii, creşte potenţialul de apariţie a îmbolnăvirilor transmisibile şi a rănirilor.

6.3.3. Concepţia operaţiilor

După notificarea unui dezastru natural semnificativ sau a unui eveniment produs de om, Serviciul Sănătăţii Publice (PHS) ca agenţie conducătoare) va alerta Echipa de acţiune în caz de criză (CAT) a ESF 8 care se va aduna în Centrul de operaţii de urgenţă a acestui Serviciu la Rockville, Maryland, Parklawn Building şi vor mai fi alertaţi asistentul Secretarului pentru sănătate (ASH), asistentul adjunct şi şef al PSH, AECS şi directorii regionali ai PHS.

Asistentul secretarului pentru sănătate va conduce activităţile în cadrul ESF 8 şi va activa NDMS dacă este nevoie.

Personalul preidentificat va fi alertat şi se va prezenta pentru a acţiona ca reprezentanţi ai ESF 8 în:

Grupul de răspuns în caz de dezastru catastrofic (CDRG) la comandamentul FEMA;

Echipa de sprijin de urgenţă (EST) la comandamentul FEMA;

Echipa de răspuns de urgenţă a ESF 8 naţional;

 • Centrul regional de operaţii (ROC) la sediul regional al FEMA;
 • Elementul avansat al Echipei de răspuns de urgenţă (ERT-A).
 • Toate agenţiile şi organizaţiile de sprijin vor fi anunţate şi însărcinate să asigure o reprezentare de 24 de ore din 24, dacă este necesar.
 • Fiecare agenţie/organizaţie de sprijin este responsabilă pentru asigurarea că este personal suficient pentru a sprijini HHSEOC/NDMSOSC şi că poate îndeplini toate însărcinările proprii în caz de dezastre în mod continuu.
 • Indivizii ce reprezintă agenţiile/organizaţiile şi care încadrează HHSEOC/NDMSOSC vor avea cunoştinţe extinse asupra resurselor şi capacităţilor propriei agenţii şi vor avea autoritatea necesară pentru folosirea acestora în timpul activării.

ESF 8 naţional va furniza legăturile prin fir şi radio către elementele ESF 8 regionale şi va facilita comunicaţiile directe între aceste două eşaloane. Echipa de răspuns de urgenţă (ERT) a ESF 8 va fi trimisă la nevoie să asiste ESF 8 regional în stabilirea coordonării efective în aria de dezastru.

Eşalonul regional al ESF 8 va fi instituit şi va menţine coordonarea cu oficialităţile medicale şi ale sănătăţii publice ca şi ale organizaţiilor pentru a obţine şi difuza cererile de asistenţă medicală şi ale sănătăţii publice.

Se anticipează că cele mai multe cereri vor fi făcute prin telefon, radio sau direct, mai degrabă decât prin cereri scrise.

Eşalonul regional al ESF 8 va fi sprijinit de către Oficiul medical unit de mobilizare (JMMO) sau altă unitate destinată de Departamentul Apărării, pentru coordonarea cererilor adresate de autorităţile civile pentru asistenţă cu resurse militare medicale în zona de dezastre.

ESF 8 regional va utiliza resursele disponibile local de materiale şi personal medical, pentru a îndeplini cererile statelor şi ale autorităţilor locale.

ESF 8 va îndeplini cererile suplimentare din resursele preidentificate din întreaga ţară şi din Canada.

În cursul perioadei de răspuns la dezastre ESF 8 va evalua şi confirma cererile de asistenţă medicală şi de sănătate publică şi va dezvolta şi actualiza evaluările stării sănătăţii publice.

Toate cererile adresate de autorităţile statale şi locale vor fi considerate valabile. În caz de analizare a unor cereri conflictuale sau discutabile ESF 8 va confirma cele corecte şi actuale.

Documentele utilizate în intervenţie vor fi atent evaluate, pentru întocmirea rapoartelor în urma dezastrului şi a altor documente ale dezastrului.

ESF 8 va întocmi şi furniza situaţii şi rapoarte asupra sănătăţii publice către CDRG, EST, FCO, JIC şi organizaţiile care necesită astfel de informaţii incluzând şi celelalte ESF.

Informaţiile vor fi transmise pe toate căile posibile (fax, telefon, radio, documente scrise, hărţi şi rapoarte verbale).

6.1.                            Organizare

6.4.1.Structura de sprijin de urgenţă de nivel naţional

ESF 8 va fi activată şi condusă de către ASH/HHS/PHS, iar centrul operaţional al Secretariatului Sănătăţii va deveni operaţional şi după activarea NDMS, Centrul operaţional al său va deveni de asemenea operaţional şi vor funcţiona la Rockville.

HHSEOC/NDMSOSC va fi constituit dintr-un nucleu al agenţiilor federale, ce va fi suplimentat cu alte organizaţii de nivel naţional, guvernamentale sau private în funcţie de situaţie.

În cursul activării iniţiale principalul nucleu va fi constituit din:

 • ASH/HHS/PHS;
 • DOD/ASD/(Health affairs);
 • Chief medical director Veterans Affairs;
 • Director FEMA.

Agenţiile de sprijin şi organizaţiile respective vor fi alertate şi vor fi însărcinate să furnizeze reprezentanţi pentru HHSEOC/NDMSOSC sau să furnizeze reprezentanţi, care să poată oferi imediat sprijin telefonic. PHS va identifica şi la nevoie se vor constitui grupe de experţi în domeniile sănătăţii publice şi medical, ce vor fi consultate de ESF 8 naţional.

6.4.2.Structura regională a ESF 8

RHA este conducătorul pentru ESF 8 care va răspunde la un dezastru pe linie medicală şi a sănătăţii publice şi va stabili un EOC regional al ESF 8, furnizând sprijin administrativ pentru activităţile regionale de răspuns la dezastre.

RD/HHS va asista RHA în coordonarea serviciilor umanitare necesare altor diviziuni ce operează în regiune.

Şeful ESF 8 regional va reprezenta ESF 8 în relaţiile cu FCO, ca şi cu oficialităţile statale şi locale ale sănătăţii publice şi medicale, cu eşalonul naţional şi RD al HHS.

ESF 8 regional va avea reprezentanţi adecvaţi disponibili pentru trimitere urgentă la Elementul avansat al Echipei de răspuns de urgenţă al FEMA (ERT-A) către EOC din statul afectat sau în altă parte.

ESF 8 regional va avea reprezentanţi corespunzători prezenţi sau disponibili prin telefon sau radio la EOC regional al ESF 8/EOC şi în plus la ROC al FEMA şi la DFO al FEMA la cererea FCO pe durata a 24 de ore din 24 pe toată perioada intervenţiei medicale la dezastru. Alţi reprezentanţi ai agenţiilor conducătoare sau de sprijin vor fi disponibili pentru a încadra ROC şi/sau DFO la cererea conducătorului ESF 8 regional.

6.4.3.Notificare

După izbucnirea unui dezastru potenţial major, natural sau produs de om, Comandamentul FEMA va anunţa agentul executiv al ESF 8 (OASH/OEP).

Regiunea FEMA afectată va anunţa PHS/RA. Există mai multe căi prin care ESF 8 poate fi anunţat de către FEMA. Această notificare va fi efectuată probabil prin telefon, fax sau prin pager.

Scopul acestei notificări este de a anunţa un dezastru potenţial şi să se treacă la constituirea CDRG, să ceară ESF 8 să trimită reprezentanţi la ERT regional ca membrii, să stabilească un EST la comandamentul FEMA sau să avizeze solicitarea primită de la oficialităţile statale sau regionale de activare a NDMS.

OASH/OEP va anunţa pe ASH şi va cere activarea ESF 8. De asemenea, se va activa CAT- propriu , care va notifica conducerea ESF 8 regională prin telefon sau radio dacă este posibil.

Dacă RHA sau reprezentantul său abilitat nu poate fi contactat HHS/RD va fi anunţat şi solicitat să avizeze conducerea ESF 8 regională.

Dacă RHA/RD nu poate fi contactat, conducerea ESF 8 a unei regiuni apropiate va fi contactată şi solicitată să sprijine anunţarea şi stabilirea unei conduceri a ESF 8 regionale în aria de dezastru.

OASH/OEP CAT va anunţa pe toţi membrii ESF 8 naţional, prin cele mai expeditive metode de comunicaţie.

După notificare membrii ESF 8 vor alerta agenţiile sau organizaţiile lor de bază.

De asemenea, membrii ESF 8, vor raporta la eşaloanele unde sunt repartizaţi (cum ar fi HHSEOC/NDMSOSC, sau comandamentul FEMA, iar cei regionali către DFO sau ROC).

6.2.                            ACŢIUNI DE RĂPUNS

6.5.1.      Acţiuni iniţiale, în urma unui dezastru potenţial catastrofic

HHS/EOC va deveni operaţional în 2 ore de la notificare. Până devin operaţionale ESF 8 regionale, culegerea, analiza şi transmiterea cererilor pentru asistenţă a sănătăţii publice şi medicale sunt în responsabilitatea ESF 8 naţional, cu sprijinul PHS regional.

După anunţarea de către RHA, ca EOC al ESF 8 regional este operaţional, responsabilităţile majore pentru cererile de asistenţă medicală şi a sănătăţii publice vor fi transferate către ESF 8 regional, iar ESF 8 naţional va conduce acţiunile următoare în vederea aducerii ESF 8 la capacitatea operaţională completă:

după notificarea producerii unui dezastru potenţial major sau a unei urgenţe, conducerea ESF 8 naţional (ASH) va cere PHS şi agenţiilor/organizaţiilor de sprijin să iniţieze acţiuni imediate în vederea identificării şi raportării nevoilor potenţiale pentru sprijin federal medicale şi ale sănătăţii publice către zona afectată de dezastru în următoarele domenii funcţionale:

6.5.2.Evaluarea nevoilor medicale şi ale sănătăţii publice

Agenţie conducătoare PHS, este OASH/OEP/NDMS, care va mobiliza o echipă de evaluare, pe care o va trimite în zona de dezastru pentru a sprijini această acţiune de determinare a nevoilor şi priorităţilor specifice de asistenţă medicală şi a sănătăţii publice. Echipa de evaluare va fi constituită de către agentul executiv şi agentul operator în funcţie de tipul şi localizarea urgenţei;

6.5.3.Supravegherea sănătăţii publice

Agenţie conducătoare PHS, este CDC Atlanta, care va ajuta în stabilirea sistemului de supraveghere pentru monitorizarea populaţiei generale şi a grupelor de risc crescut, va întreprinde studii în teren şi investigaţii, va monitoriza datele de răniri şi îmbolnăviri ca şi cele epidemiologice şi va furniza asistenţă tehnică şi consultanţă în domeniul măsurilor de prevenire a rănirilor şi îmbolnăvirilor;

6.5.4.Personalul de îngrijiri medicale

Agenţie conducătoare PHS este OASH/OEP/NDMS, care asigură dezvoltarea DMAT în sprijinul furnizării îngrijirilor pentru victimele bolnave şi rănite la locul unui dezastru sau urgenţe.

DMAT poate asigura triajul, stabilizarea medicală sau chirurgicală şi monitorizarea continuă a victimelor până pot fi evacuate la locul unde se pot acorda îngrijirile medicale definitive.

DMAT specializate, pot fi utilizate pentru rezolvarea unor mase mari de arşi, traumatisme pediatrice, leziuni chimice sau contaminaţi radioactiv. În plus faţă de DMAT pot fi folosite şi formaţiuni medicale militare active sau de rezervă, unităţi medicale ale gărzii naţionale de triaj/evacuare, ca şi alte formaţiuni.

Specialiştii în sănătate publică şi medicali pot fi folosiţi pentru a sprijini personalul statal sau local;

6.5.5. Echipamente şi materiale pentru asistenţă medicală şi a sănătăţii publice

Agenţie conducătoare PHS, este OASH/OEP/NDMS, care furnizează echipamente şi materiale sanitare, incluzând produse farmaceutice şi biologice cum ar fi sângele şi derivatele de sânge, în sprijinul operaţiunilor DMAT şi pentru completarea stocurilor facilităţilor medicale din zona de dezastru sau urgenţe;

6.5.6.Evacuarea victimelor

Agenţie conducătoare PHS, este OASH/OEP/NDMS, care asigură evacuarea victimelor din zona de dezastru, către zonele de tratament definitiv. Evacuarea pacienţilor NDMS va fi în principal asigurată de formaţiunile de evacuare aero-medicale ale DOD, dar şi cu alte posibilităţi de evacuare;

6.5.7. Tratamentul spitalicesc

Agenţie conducătoare PHS, este OASH/OEP/NDMS, care va furniza tratament medical definitiv victimelor unui dezastru. Pentru acest scop NDMS a stabilit şi menţine o reţea naţională, ce asigură mai mult de 150.000 de paturi, pe bază de voluntariat, în 107 zone stabilite de NDMS pe teritoriul SUA;

6.5.8. Siguranţa medicamentelor, alimentelor şi a aparaturii medicale

Agenţie conducătoare PHS, este FDA, care asigură siguranţa şi calitatea alimentelor, medicamentelor, a produselor biologice şi a aparaturii medicale în urma unor dezastre majore sau urgenţe. Coordonează controlul, înlocuirea sau distrugerea produselor contaminate sau nesigure;

6.5.9. Siguranţa sănătăţii lucrătorilor din formaţiunile de intervenţie

Agenţie conducătoare PHS, este CDC Atlanta, care asistă monitorizarea sănătăţii şi a bunăstării fizice a lucrătorilor de urgenţă, execută investigaţii şi studii referitoare la această problemă şi asigură asistenţă tehnică şi consultanţă în aplicarea măsurilor de prevenire;

6.5.10. Pericole radiologice

Agenţie conducătoare PHS, este CDC Atlanta, care asistă evaluarea efectelor expunerii la radiaţii asupra sănătăţii şi a stării populaţiei generale şi a grupelor de risc, conduce investigaţii în teren, incluzând recoltarea de probe şi avizează acţiunile de prevenire şi protecţie legate de expunerea umană sau animală la radiaţii, sau a expunerii indirecte prin consum de alimente, medicamente, apă şi altele contaminate radioactiv, asigurând asistenţă tehnică şi consultanţă în tratamentul victimelor lezate radioactiv;

6.5.11. Pericole chimice

Agenţie conducătoare PHS este CDC Atlanta, care va asista evaluarea efectelor medicale şi asupra sănătăţii publice produse de expunerea la substanţele chimice a populaţiei generale, ca şi a grupelor populaţionale de risc ridicat, va conduce investigaţii în teren, incluzând culegerea şi analizarea în laborator a probelor relevante, va aviza măsurile protective legate de expunerea directă umană şi animală, sau indirectă prin consumul alimentelor, apei, medicamentelor şi a altora contaminate şi va furniza asistenţă tehnică şi consultanţă asupra tratamentului medical al victimelor lezate chimic;

6.5.12. Pericole biologice

Agenţie conducătoare PHS, este CDC Atlanta, care va asista în evaluarea efectelor medicale şi asupra sănătăţii publice produse de expunerea la agenţi biologici, va efectua investigaţii în teren inclusiv recoltarea şi analizarea în laborator a probelor relevante, va aviza asupra măsurilor protective legate de expunerea directă animală sau umană la agenţi biologici ca şi asupra expunerii indirecte prin consumul de alimente, apă, medicamente şi altele contaminate biologic şi va furniza asistenţă şi consultanţă asupra tratamentului victimelor contaminate cu agenţi biologici;

6.5.13. Sănătatea mentală

Agenţie conducătoare PHS, este Administraţia abuzului de alcool şi droguri, care va asista în evaluarea nevoilor sănătăţii mentale, furnizează pregătirea de sănătate mentală pentru lucrătorii din formaţiunile de urgenţă, asistă în desfăşurarea pregătirii personalului de sănătate mentală, evaluează adecvarea programelor de consiliere de criză, efectuează studii de stress al muncii, în formaţiunile de urgenţă şi alte mecanisme;

6.5.14. Informaţii asupra sănătăţii publice

Agenţie conducătoare PHS, este CDC Atlanta, care asistă în furnizarea informaţiilor referitoare la sănătatea publică, prevenirea îmbolnăvirilor şi a rănirilor, care pot fi transmise populaţiei generale din zona de dezastru sau din apropiere;

6.5.15. Controlul vectorilor

Agenţie conducătoare PHS, este CDC Atlanta, care sprijină evaluarea pericolului îmbolnăvirilor prin vectori în urma unui dezastru sau a unei urgenţe majore, conduce investigaţiile de teren şi recoltează probe, pe care le analizează în laborator, furnizează echipamentul şi substanţele de combatere a vectorilor, acordă asistenţă tehnică şi consultanţă în măsurile preventive referitoare la combaterea bolilor transmise prin vectori şi în tratamentul îmbolnăvirilor;

6.5.16. Apa potabilă şi îndepărtarea apelor uzate

Agenţia conducătoare PHS este Serviciul Indian de sănătate publică, care asistă în evaluarea aprovizionării cu apă potabilă şi îndepărtarea apelor uzate, conduce investigaţiile din teren incluzând recoltarea probelor, furnizează echipamentul pentru purificarea apei şi îndepărtarea celei uzate şi asigură asistenţă tehnică şi consultanţă în domeniu;

6.5.17. Identificarea victimelor şi servicii funerare

Agenţie conducătoare PHS, este OASH/OEP/NDMS, care asistă identificarea victimelor şi serviciile funerare, incluzând DMORT, facilităţi de autopsie temporare, identificarea victimelor prin studiul amprentelor şi a stomatologiei şi medicină legală, pregătirea cadavrelor şi înhumarea lor;

ESF 8 naţional va iniţia, următoarele acţiuni pentru alertarea unor elemente ale sistemului medical şi al sănătăţii publice în scopul răspunsului la dezastre sau a pregătirii pentru răspuns:

 • va alerta şi trimite reprezentanţi ai ESF 8 la EST naţional din cadrul comandamentului FEMA din Washington DC;
 • va alerta reprezentanţii ESF 8 naţional astfel încât să fie pregătiţi să se deplaseze în aria de dezastru, ca membri ai ERT al ESF 8 naţional;
 • va alerta şi trimite coordonatorii răspunsului de urgenţă ai ESF 8 naţional în aria de dezastru, pentru a asigura legăturile şi sprijinul ESF 8 regional. Aceşti coordonatori îşi vor asigura pe cât posibil ei înşişi cazarea (corturi, saci de dormit şi alimente) şi vor avea aparate de radioemisie-recepţie pentru distanţe lungi pentru a asigura legătura dintre ESF 8 regional şi cel naţional;
 • va cere PHS/OEP să alerteze DMAT din NDMS astfel încât să se poată deplasa cât mai rapid către zona de dezastru;

Prin reprezentantul DOD va alerta Oficiul de coordonare a serviciului medical din Armată (ASMRO – oficiul de mobilizare) să se pregătească să primească rapoarte asupra disponibilităţii paturilor de spital, iar acest oficiu va stabili căile şi mijloacele de comunicare;

Prin VA, reprezentanţii DOD şi ai VA ca şi ai sistemului de comandă şi control, se vor alerta coordonatorii locali ai NDMS şi ai FCC să obţină rapoarte asupra disponibilităţii paturilor de spital de la facilităţile medicale participante la NDMS şi să le transmită la ASMRO;

Alertează Departamentul de echipamente şi logistică al Apărării (DLA) HWG şi alte surse preidentificate de echipamente medicale să fie pregătite;

Alertează agenţiile şi organizaţiile de sprijin de nivel naţional ale transporturilor şi comunicaţiilor să fie pregătite;

Determină de la ESF 5 (Informaţii şi planificare), aria de dezastru în plan geografic şi obţine datele meteorologice pentru aria afectată, ca şi previziunile vremii pe termen scurt şi lung.

Agenţiile/organizaţiile primare şi de sprijin ale ESF 8 de nivel naţional vor desemna reprezentanţi ce se vor prezenta la HHS/EOC/NDMSOSC în termen de 2 ore, după notificare, aceşti reprezentanţi vor raporta la agenţiile/organizaţiile de origine şi vor menţine o legătură telefonică continuă;

Reprezentanţii DOD din NDMS/EOC/NDMSOSC, vor alerta toate comandamentele şi unităţile militare prevăzute în plan, ca şi FCC militari precum şi alte elemente necesare.

6.3.                            Acţiuni continue

6.6.1. Evaluarea situaţiei

Personalul ESF 8 naţional va obţine şi evalua continuu informaţiile despre situaţia dezastrului. Personalul va continua să încerce identificarea naturii şi extinderii problemelor medicale şi de sănătate publică şi să stabilească monitorizarea şi supravegherea adecvată a situaţiei în scopul obţinerii de informaţii pertinente.

ESF 8 naţional va prelucra iniţial datele primite de la ESF 8 regional. Alte surse vor fi utilizate de la agenţiile şi organizaţiile de sprijin, de la diverse oficialităţi ale statului afectat, EMS din statul afectat, autorităţile care intervin pentru limitarea efectelor dezastrului în statul respectiv şi din alte surse.

De altfel informaţiile mai pot fi obţinute de la autorităţile din afara zonei de dezastru cum ar fi: coordonatorii NDMS, oficiile regionale FEMA şi cele ale PHS.

În fazele iniţiale ale răspunsului la dezastru, este posibil ca evaluarea completă a situaţiei şi verificarea nevoilor unui anumit mod de intervenţie să nu se poată face la nivelul cerut.

În astfel de circumstanţe, va fi responsabilitatea ESF 8 naţional şi regional să decidă asupra autorizării asistenţei. Cu toate acestea va putea fi necesar să se continue o asistenţă limitată până ce verificările sunt efectuate. În acest caz

ESF 8 va folosi bunul simţ şi experienţa existentă, va fi flexibil şi responsabil în îndeplinirea solicitărilor presante.

Din cauza complexităţii răspunsului medical şi al sănătăţii publice, devine necesar ca să fie utilizate grupuri speciale consultative, care să treacă în revistă problemele medicale şi ale sănătăţii publice şi să avizeze asupra strategiilor specifice de a se folosi un management şi un răspuns adecvat la o situaţie specifică.

6.4.                            Activarea echipelor de răspuns medicale şi ale sănătăţii publice

Sub conducerea ASH, personalul şi echipele din PSH vor fi trimise în aria de dezastru pentru a acorda asistenţă adecvată în domeniul medical şi al sănătăţii publice (inclusiv igiena mediului ).

DMAT ale NDMS vor fi activate şi trimise în zonă după necesităţi.

PHS/OEP va răspunde prin pregătirea pentru alertare, activare şi trimiterea DMAT după aprobare. Reprezentantul PHS/OEP va coordona împreună cu alte agenţii reprezentate în NDMS/OSC, transportul şi sprijinul logistic al DMAT. Aceste echipe pot fi activate pentru asigurarea primirii victimelor, adunarea lor, evacuarea lor şi alte activităţi de îngrijire, în funcţie de necesităţi.

O serie de unităţi medicale militare active, sau ale Gărzii naţionale şi din rezerva Armatei, pot fi însărcinate să sprijine cererile ESF 8. Aceste cereri vor fi coordonate cu reprezentantul DOD în NDMSOSC, care va activa şi trimite unităţile medicale militare necesare.

6.7.1.Coordonarea cererilor de transport medical

Aranjamentele pentru transport (evacuare) medicală, vor fi făcute la cel mai jos nivel posibil. În mod normal cererile de transport local vor fi rezolvate de autorităţile locale. Dacă ESF 8 regional va stabili că resursele locale sau regionale sunt inadecvate pentru acoperirea nevoilor, va face cerere pentru asistenţă federală pentru transport, iar această cerere va fi analizată de ESF 8 naţional şi va fi adresată reprezentanţilor DOD, DOT, GSA, USDA şi Poştei pentru a iniţia asistenţă prin agenţiile proprii inclusiv transport aeromedical.

Dirijarea victimelor este responsabilitatea ASMRO.

d) Coordonarea cererilor pentru facilităţi medicale

Aranjamentele pentru facilităţi medicale sunt în mod general o funcţie locală. Cererile autorităţilor statale pentru ajutor federal prin intermediul spitalelor NDMS, trebuie trimise prin ESF 8 regional către NDMS\OSC, care va verifica aceste cereri şi le va trimite la DOD şi VA.

VA şi DOMS prin reprezentanţii lor vor notifica coordonatorii NDMS să activeze planurile zonei NDMS de operaţii/primire victime.

HQUSAF va notifica ASMRO referitor la activarea NDMS, iar ASMRO va stabili şi distribui instrucţiunile către FCCS referitor la raportarea disponibilităţilor de paturi de spital.

Ulterior Centrul de Control al evacuărilor aeromedicale din flotila 57 de evacuare aeromedicală, ca şi alte unităţi vor furniza informaţiile necesare referitoare la recepţia victimelor şi a zonelor de aterizare, către ASMRO şi FCCS. FCCS locali prin echipele locale de primire a victimelor vor dirija victimele către spitalele NDMS după starea lor şi capacitatea spitalului.

6.7.2. Coordonarea cererilor pentru evacuarea aeromedicală a victimelor din aria de dezastru

Autorităţile medicale statale şi locale vor identifica nevoile de sprijin pentru evacuarea victimelor din zona de dezastru. Cererile pentru evacuarea aeromedicală vor fi comunicate prin intermediul ESF regional, către NDMS\OSC.

Reprezentantul DOD din NDMS\OSC va coordona această operaţie cu comandamentele militare adecvate, cum ar fi FORSCOM,USATRANSCOM,USLANTCOM,USPACOM  şi\sau HQAMC.

Agenţiile contactate vor coordona operaţiunile de evacuare aeromedicală cu comandamentele militare, care vor acorda sprijinul cerut.

Conceptul operaţiunilor de evacuare aeromedicală, cere ca autorităţile locale să activeze Punctele de Adunare a victimelor(CPPs), din cadrul Punctelor Regionale de Evacuare (REPs). ESF 8 va coordona preluarea victimelor de la REP şi evacuarea lor prin sistemul de evacuare al NDMS.

Reglarea fluxului victimelor, este responsabilitatea ASMRO. Datorită faptului că mişcarea victimelor pe flux este dependentă de capacitatea spitalelor de primire şi implicit de disponibilitatea paturilor de îngrijire, ASMRO va urmări să primească cererile de paturi de îngrijire din aria de dezastru şi va dirija victimele în funcţie de capacitatea ariilor de primire. ESF 8 regional va stabili activitatea de raportare a victimelor (PRA), prin care se transmite la ASMRO numărul de victime ce necesită transport în afara ariei de dezastru. FCC, vor raporta de asemenea numărul de paturi disponibile. O dată decizia de evacuare aeromedicală luată de către ASMRO, ea va fi transmisă prin  PRA  şi FCC la ariile de primire. ESF 8 regional va coordona această activitate cu autorităţile statale.

Resursele de evacuare aeromedicală (AE) vor fi trimise în zona de dezastru în funcţie de tipul de dezastru sau urgenţă, de distanţa estimată a evacuării. În operaţiunile limitate, sprijinul aeromedical poate să se rezume la aducerea unor echipe de evacuare aeromedicală (AECM), şi personal de legătură, dar cu managementul general al operaţiunii în responsabilitatea AECC- Scott-AFB.

În operaţiunile de mai mare amploare, sau de mai mare durată vor fi incluse elemente mai mari cu responsabilităţi adecvate, ca şi cu posibilităţi mai mari.

(a). O echipă de conducere a evacuărilor aeromedicale (AELT) poate fi trimisă la REP, pentru a asigura o legătură radio directă cu AECC. Misiunea principală a acestei echipe este de a coordona cererile de transport aeromedical  şi graficul concret de evacuare, între AECC şi REP.

(b). AECC, este centrul de operaţii , responsabil de planificarea misiunii de evacuare aeromedicală şi de managementul operaţiunilor de evacuare aeromedicală din ariile de dezastru. AECC stabileşte şi este punctul focal pentru transmiterea cererilor de transport aeromedical şi sursa de control şi conducere a resurselor de evacuare aeromedicală din zona de dezastru.

(c). MASF, este o formaţiune medicală mobilă dotată cu corturi şi care este dirijată pentru a furniza sprijin şi ajutor administrativ. Ea poate să nu aibă paturi sau canapele şi mijloace proprii de evacuare, de aceea va fi dispusă în apropierea şoselelor, gărilor, sau aeroporturilor.

(d). AECC, va asigura îngrijirile medicale pe timpul transportului aeromedical.

(e). Echipele de control, vor fi trimise pentru a identifica cel mai potrivit

loc de aterizare din apropierea unui REP, care să permită aterizarea avioanelor de evacuare aeromedicală (în mod normal C9 sau C130). Prin cooperarea dintre MASF şi DMAT-NDMS se va asigura primirea victimelor şi transportarea lor către zonele de primire destinate.

(f). AELT, AECC şi MASF, vor avea echipament şi personal pentru stabilirea unei reţele de radio, care va sprijini sistemul astfel creat.

(g).Dacă elementele de evacuare aeromedicală nu sunt trimise în zona de dezastru, personalul şi facilităţile medicale ce fac cereri de transport aeromedical, vor furniza toate elementele necesare luării deciziei de evacuare, către AECC.

(h).Dacă  autorităţile locale sau statale nu sunt capabile să constituie REP, sau CCP, ESF 8 va trimite forţe medicale suplimentare la cel mai jos eşalon posibil, ca misiunea să poată fi îndeplinită.

f)Coordonarea obţinerii şi livrării de echipament şi materiale medicale către aria de dezastru

Reprezentanţii PHS, VA, DOD, DOT şi GSA vor coordona aranjamentele pentru procurarea şi transportarea echipamentului medical şi a materialelor medicale către aria de dezastru. Se vor avea în vedere identificarea de surse prestabilite pentru a se putea satisface operativ cererile de împrospătare a echipamentului şi materialelor medicale consumate.

6.7.3. Coordonarea cererilor de acoperire a cheltuielilor

Agenţiile federale şi alte organizaţii participante, care sunt însărcinate de PHS, să sprijine ESF 8 sunt îndreptăţite să-şi recupereze cheltuielile efectuate de la FEMA direct, prin virament sau numerar.

Entităţile nefederale participante la intervenţie îşi vor recupera cheltuielile prin alte mecanisme, după validarea lor de către oficialităţile abilitate, care se vor asigura că toate cererile de rambursare concordă cu cererile relevante ale ESF 8.

6.5.                            Comunicaţii

ESF 8 naţional va stabili sistemul de comunicaţii necesar pentru o coordonare eficace a operaţiunilor. La nivel minim ESF 8 va menţine legătura cu: ESF 8 regional, FCO, EST, oficialităţile medicale şi de sănătate publică statale PHS AECS, DOMS, ASMRO şi cu coordonatorii locali ai NDMS. În funcţie de necesităţi se vor stabili legături şi cu alte eşaloane

6.6.                            Informaţii

Cererile de informaţii ce pot fi primite de ESF 8, din diverse surse vor fi trimise la JIC pentru a primi răspuns.

6.7.1. Jurnalul de activitate

Fiecare agenţie participantă la intervenţie îşi va ţine propriul ei jurnal de activităţi, în care se vor trece fiecare acţiune mai importantă. OASH\OEP

va revizui jurnalele agenţiilor participante şi după terminarea intervenţiei va întocmi raportul final al intervenţiei, în care se vor trece în revistă toate problemele ridicate de ducerea operaţiunilor, de nevoile de actualizare a reglementărilor şi recomandări pentru viitoarele intervenţii.

6.7.2. Acţiuni intrastatale

 • Evaluarea nevoilor medicale şi ale sănătăţii publice
 • Supravegherea sănătăţii publice
 • Personalul de îngrijiri medicale
 • Echipamente şi materiale pentru asistenţă medicală şi a sănătăţii publice
 • Evacuarea victimelor
 • Tratamentul spitalicesc
 • Siguranţa medicamentelor, alimentelor şi a aparaturii medicale
 • Siguranţa sănătăţii lucrătorilor din formaţiunile de intervenţie
 • Pericole radiologice
 • Pericole chimice
 • Pericole biologice
 • Sănătatea mentală
 • Informaţii asupra sănătăţii publice
 • Controlul vectorilor
 • Apa potabilă şi îndepărtarea apelor uzate
 • Identificarea victimelor şi servicii funerare

6.7.                            RESPONSABILITĂŢI

Agenţia primară: Departamentul Sănătăţii şi serviciilor umanitare, Serviciul Sănătăţii Publice.

Conduce, coordonează şi integrează eforturile generale de asigurare a asistenţei medicale şi de sănătate publică către zona afectată de dezastru.

Conduce activarea NDMS şi încadrarea NDMS\OSC în funcţie de necesităţi pentru a sprijini operaţiile de răspuns de urgenţă.

Conduce activarea şi trimiterea de personal medical şi de sănătate publică, materiale medicale şi echipament necesar pentru asistenţa federală în domeniu.

Coordonează evacuarea victimelor din zona de dezastru, atunci când aceasta este solicitată de autorităţile statale.

Furnizează asistenţă umanitară sub conducerea Directorului regional al HHS, către ESF 8, sau către alte funcţii de urgenţă la nevoie.

6.8.                            Agenţii de sprijin

6.9.1. Departamentul Agriculturii

Sprijină operaţiile de răspuns federal al sănătăţii publice şi medicale prin furnizarea sprijinului în personal, echipament, alimente şi materiale.     Acest sprijin va fi coordonat prin intermediul Serviciului de Incendii forestiere şi management aviatic din Washington DC şi Centrul Naţional de coordonare Interagenţii (NICC) din Boise Idaho.

Sprijinul va fi în principal pentru comunicaţii şi aviaţie, precum şi stabilirea de baze aeriene pentru echipele medicale din zona de dezastru.

6.9.2. Departamentul Apărării

Alertează ASMRO în vederea furnizării către DOD, NDMS, FCC şi VA a datelor de la USNAVY, USARMY şi USAAF pentru sprijinirea eforturilor de ajutor în caz de dezastru.

Alertează coordonatorul NDMS din  DOD în vederea activării planurilor ariilor NDMS de operaţii şi primire a victimelor şi pentru începerea raportării existentului de paturi de spital în conformitate cu instrucţiunile ASMRO.

În coordonare cu NDMS\OSC va evacua şi dirija victimele după necesităţi, din zona de dezastru, către zonele de primire.

În coordonare cu DOT şi alte agenţii de sprijin cu capacităţi de transport, va asigura transportul personalului medical, a echipamentului şi a materialelor necesare în zona de dezastru.

Asigură sprijinul logistic pentru operaţiile de răspuns medical şi de sănătate publică.

Asigură unităţi medicale militare active, de rezervă şi din Garda Naţională pentru operaţiunile din zona de dezastru, incluzând şi evacuarea aero medicală.

Coordonează primirea victimelor şi managementul lor în ariile NDMS, unde facilităţile medicale militare servesc drept coordonatori locali ai NDMS.

Asigură personal medical militar pentru a sprijini PHS în activităţile de protecţie a sănătăţii publice cum ar fi: asigurarea alimentelor, a apei, a eliminării reziduurilor solide sau lichide şi a altor condiţii de mediu.

Furnizează sprijinul medical de urgenţă, disponibil ca întărire a centrelor de tratament de masă şi în centrele medicale de tratament a victimelor.

Asigură sprijin medical de urgenţă disponibil pentru autorităţile locale sau statale din zonele afectate de dezastru. Acest sprijin include unităţi de triaj, tratament medical şi utilizarea facilităţilor medicale ale DOD existente în zona dezastrului.

Furnizează asistenţă în managementul cadavrelor umane, incluzând identificarea cadavrelor şi înhumarea lor.

Furnizează asistenţă tehnică, echipament şi materiale prin intermediul Corpului de Ingineri ai Armatei, pentru refacerea facilităţilor medicale civile distruse de dezastru

6.9.3. Departamentul de Justiţie

Asistă operaţiile de răspuns Federale ale sănătăţii publice şi medicale prin identificarea victimelor. Acest sprijin va fi coordonat prin intermediul  Echipei de dezastru a FBI, care este localizată la sediul central al FBI la Washington DC.

Asigură avizul legal al identificărilor decedaţilor la nivel statal şi local.

Furnizează OASH\OEP informaţii relevante referitoare la orice ameninţare credibilă ce poate afecta potenţial sănătatea publică, activitatea fiind coordonată prin intermediul Cartierului general al FBI din Washington DC.

Furnizează mijloace de transmisiuni, de transport şi orice alt sprijin logistic  necesar intervenţiei de limitare a efectelor dezastrului, tot prin intermediul FBI.

6.9.4. Departamentul Transporturilor

Acordă sprijinul în identificarea pentru utilizare a oricărui tip de mijloace de transport, aeriene, rutiere, feroviare şi maritime necesare.

Sprijină identificarea şi aranjamentele de utilizare a avioanelor aparţinând Gărzii de Coastă a SUA, pentru transporturi aeriene urgente.

Asigură sprijin pentru distribuirea suplimentară a victimelor, cu resursele departamentului.

Coordonează împreună cu Administraţia Aviaţiei Civile (FAA), controlul traficului aerian al evacuării aeromedicale a victimelor dezastrului.

6.9.5. Departamentul pentru Afacerile Veteranilor

Alertează Coordonatorii Federali ai NDMS din structura VA, să activeze planurile ariilor NDMS de operaţii/ primire victime, sa iniţieze raportarea existentului de paturi de spital la ASMRO şi coordonează primirea victimelor şi managementul lor în ariile în care Centrele medicale ale VA servesc drept coordonator local al programelor NDMS.

Furnizează sprijinul medical disponibil pentru autorităţile locale sau statale din ariile de dezastru. Aceste servicii pot include: triajul, tratamentul medical şi utilizarea Centrelor Medicale ale VA din aria de dezastru, care au capacitatea de primire păstrată.

Asigură materialele medicale disponibile pentru distribuţie, către centrele de îngrijiri de masă şi  cele de îngrijiri medicale ce operează în ariile de dezastru.

Asigură asistenţa în managementul cadavrelor umane, incluzând identificarea şi înhumarea lor.

Biroul pentru Asistenţa în Dezastre Externe, a Agenţiei pentru Dezvoltare Internaţională.

Asigură asistenţă în coordonarea ofertelor internaţionale de ajutor pentru sănătatea publică  şi medical.

Furnizează sprijin de comunicaţii în măsura  posibilităţilor.

6.9.6. Crucea Roşie Americană

Furnizează primul ajutor de urgenţă, consiliere, îngrijirea medicală a victimelor uşoare în taberele de sinistraţi, arii selecţionate pentru eliberare de victime şi în orice alte locuri desemnate de către agenţia primară.

Suplimentează cu personal disponibil sistemul local de îngrijiri medicale .

Asigură consilierea de sprijin a membrilor familiilor victimelor şi decedaţilor.

Asigură personalul disponibil pentru infirmeriile temporare, echipele de imunizări, morgi, spitale şi cămine de bătrâni.

Familiarizează familiile cu resursele şi serviciile disponibile şi dă indicaţiile necesare.

Furnizează sânge şi produse de sânge, prin centrele regionale de sânge la cererea agenţiilor abilitate.

Asigură coordonarea informării populaţiei asupra victimelor dezastrului.

6.9.7.Agenţia de Protecţie a Mediului

Sprijină operaţiile de răspuns federal al sănătăţii publice şi medical prin furnizarea de asistenţă şi informaţii despre mediu, necesare evaluării aspectelor medicale, în cazul accidentelor chimice.

6.9.8. Agenţia Federală de Management a Urgenţelor

Asistă NDMS în stabilirea priorităţilor de acordare a sprijinului sănătăţii publice şi medical.

Asistă furnizarea către NDMS a sprijinului de comunicaţii.

Asistă furnizarea sprijinului de informaţii şi legături cu oficialităţile managementului urgenţelor din ariile NDMS.

6.9.9. Administraţia Generală a Serviciilor

Asistă operaţiile de răspuns ale sănătăţii publice şi medicale, prin furnizarea de facilităţi, echipament, materiale şi orice alt sprijin logistic, incluzând implicarea sectorului privat şi a resurselor de transport aerian.

6.9.10. istemul Naţional de Comunicaţii

Asistă operaţiile de răspuns ale sănătăţii publice şi medicale, prin furnizarea sprijinului de comunicaţii pentru sistemul medical de comandă şi control, ce va fi coordonat de biroul Managerului.

6.9.11.Serviciul de Poştă al USA

Asistă operaţiile de răspuns ale sănătăţii publice şi medicale, prin furnizarea sprijinului de transport aerian şi terestru.

6.9.                            CERERI DE RESURSE

6.10.1.              Evaluarea nevoilor principale pentru primele 12 ore

Cea mai importantă cerinţă în timpul celor 12 ore iniţiale ale unui dezastru major, o constituie personalul medical de răspuns, materialele medicale şi echipamentul necesar, ca şi  mijloacele de transport, sprijinul logistic şi administrativ şi sistemul de comunicaţii. Principalele cerinţe vor fi:

Alertarea şi trimiterea coordonatorilor răspunsului de urgenţă, a      ERT\ESF 8 naţional, structura ESF 8 regional şi alt personal ESF 8 necesar.

Alertarea şi trimiterea DMAT\NDMS, DMORT şi unităţilor medicale militare de sprijin pentru a sprijini autorităţile locale sau statale în acordarea ajutorului medical victimelor dezastrului şi acordarea serviciilor funerare la nevoie. Ajutorul medical va fi probabil limitat la îngrijiri medicale austere de campanie de adunare a victimelor, triaj şi transport.

Materialele medicale vor include produse farmaceutice şi biologice, ca şi echipamentul necesar pentru înlocuirea celui distrus.             Reaprovizionarea va fi necesară pentru DMAT şi DMORT, ca şi pentru unităţile medicale militare ce sunt trimise în aria de dezastru.

6.10.2.Sprijinul de transport

Avioane pentru transportul personalului medical de răspuns în aria de dezastru, ca şi a echipamentului şi materialele necesare;

Transport terestru al personalului medical, materialelor şi echipamentului necesar în aria de dezastru;

7.9.2.1.        Transportul terestru şi aerian al victimelor în zona de dezastru;

Echipaje aeriene de transport scurt, mediu şi lung, pentru evacuarea victimelor din zona dezastrului;

Transportul terestru şi aerian al victimelor dezastrului în ariile de primire NDMS;

Transportul echipamentului, materialelor medicale şi a personalului ce defluieşte din zona dezastrului.

6.10.3. Sprijinul logistic şi administrativ

Unul sau mai mulţi reprezentanţi din fiecare agenţie principală sau de sprijin a ESF 8, care vor fi trimişi la toate eşaloanele dispozitivului de intervenţie;

Unul sau mai mulţi reprezentanţi, care vor fi trimişi la EST\FEMA;

Unul sau mai mulţi reprezentanţi, care vor fi trimişi la CDRG\FEMA;

Unul sau mai mulţi coordonatori ai răspunsului de urgenţă reprezentanţi ai OASH\OEP, care să fie trimişi în zona de dezastru pentru a sprijini ESF 8 regional în coordonarea intervenţiei de urgenţă;

Unul sau mai mulţi reprezentanţi ai Grupului de coordonare a răspunsului de urgenţă al CDC  Atlanta (CDC ERCG), care să fie trimişi în zona de dezastru pentru a sprijini coordonarea acestui răspuns;

Unul sau mai mulţi reprezentanţi ai ESF 8 Naţional, care să fie trimişi la cererea autorităţilor ESF 8 regional, pentru sprijin;

Personal calificat pentru stabilirea, menţinerea şi exploatarea sistemului de comunicaţii;

Personal clerical de sprijin la centrele de conducere a ESF 8 naţional şi regional;

Material de referinţă incluzând planuri, hărţi şi altele necesare pentru coordonarea răspunsului medical şi al sănătăţii publice;

Facilităţi adecvate pentru a lucra 24 de ore din 24 cu elementele ESF 8 naţional şi regional.

6.10.4.Sistemele de comunicaţii

Sisteme de comunicaţii prin voce, transmitere de date , ce vor lega elementele ESF 8 naţional de cele regionale şi ale DOMS, ASMRO, coordonatorii locali ai NDMS, EST\FEMA şi CDC ERCG;

Comunicaţii prin voce cu DMAT;

Comunicaţii intra-regionale ce leagă elementele naţionale, statale şi locale implicate în operaţiile de răspuns medical imediat;

Comunicaţiile necesare pentru sprijinirea adunării victimelor, transportului aeromedical, evacuarea şi primirea victimelor.

6.10.5. Evaluarea nevoilor pentru continuarea operaţiilor

Elementele necesare pentru primele 12 ore, vor fi avute în vedere şi pentru perioadele următoare ale intervenţiei. Cererile pot suporta modificări în sensul creşterii sau diminuării nevoilor, în funcţie de verificarea cererilor iniţiale de asistenţă, confirmarea numărului estimat de victime şi ale estimării pagubelor materiale produse de dezastru, ca şi a timpului estimat pentru intervenţia medicală.

Descoperirea unor pagube neevaluate iniţial, a unor condiţii periculoase de desfăşurare a intervenţiei, ca şi alte situaţii pot  modifica răspunsul federal.

Unele creşteri semnificative ale nevoilor de asistenţă medicala şi a sănătăţii publice pot să apară în perioada ce urmează fazei iniţiale a răspunsului şi pot continua în faza de reconstrucţie, în special pentru servicii de igiena mediului şi  pentru adăposturi temporare.

6.10.                     Bibliografie:

 1. Robert T. Stafford: Disaster Relief and Emergency Assistance Act (P.L. 93-288) as amended.
 2. Public Health Service Act, 42 USC 217, 42 USC, 243 ©,(1), 42 USC 243©(2), 32 USC 319.
 3. Comprehensive Environmental Response, compensation and liability of 1980 (P.L.,96 – 510).
 4. National Security Decision Directive 47, july 1983. Executive Order 12656, november 18,1988.
 5. Executive Order 12657, november 18,1988.
 6. DOD Directive 6010,17, NDMS, december 28,1988.
 7. DOD Directive 3025.1. Use of military resources during Peacetime Civil Emergencies within the United States, its territories and possesions, 1980, mai 23.
 8. 55 FR 2885, Office of the Assistant Secretary of Health, Statement of organization, functions and delegations of authority, 1990, ian 29.
 9. 55 FR 2879, Office of the Secretary of Health, statement of organization, functions and delegations of authority 1990,ian 29.

10.  Public Health Service, Disaster response guides, mai 1987.

11.  Facts on the NDMS ian 1991.

12.  NDMS- Concept of operations ian.1991

13.  NDMS- Operation Support center manual april 1991.

14.  NDMS- Federal Coordinating Center guide march 1985.

15.  NDMS- DMAT organization guide july 1986.

16.  The Public Health Consequences of Disasters CDC Atlanta sept.1989.

17.  THE FEDERAL RESPONSE PLAN.FEMA pubbl.229,april 1992.Washington D.C

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.