MANUALUL ECHIPEI MEDICALE MOBILE DE TRIAJ ŞI EVACUARE

Echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare, acţionează printr-un efort de cooperare pentru reducerea suferinţei umane şi a mortalităţii consecutive unor dezastre naturale sau  produse de om. Puterea dorinţei şi caracterul ca şi adaptabilitatea şi flexibilitatea în muncă într-un mediu încărcat de riscuri şi pericole personale ca şi de sacrificii sunt atributele care caracterizează pe acei indivizi care fac parte din această echipă.

1.Echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare este compusă din membrii ambulanţei dintr-un judeţ care sunt destinaţi să răspundă atât la dezastrele naturale cât şi la cele produse de om pentru a reduce morbiditatea şi mortalitatea şi de a uşura suferinţele. Echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare va fi cu prioritate disponibilă pentru aria judeţului de origine şi apoi pentru misiuni în afara judeţului dacă este nevoie. Iar în cazurile de necesitate va putea îndeplini misiuni în afara ţării la dispoziţia Guvernului Românie.

Echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare este considerată o resursă locală şi apoi ca o resursă guvernamentală la dispoziţia organelor centrale.

În unele scenarii Echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare poate fi utilizată la nivel local sau central inclusiv în Incidentele cu Victime Multiple (IVM) cum ar fi prăbuşirile de avion, prăbuşirile de locuinţe înalte, incendii, accidente chimice, etc.

2. Misiunea specifică a Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare în cursul acestor crize poate include:

A)      Medicală

1)      Triajul

2)      Tratamentul în teren şi stabilizarea

–        Echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare va asigura tratamentul adecvat al victimelor prin medicii şi asistenţii din compunere, în principal prin aducerea spitalului şi a îngrijirilor la victime. Echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare este capabilă să asigure tratament medical de calitate în condiţii austere.

3)      Asistenţă comunitară

–        În faza post dezastru (faza II-a) şi în faza de refacere, Echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare poate asigura evaluarea nevoilor medicale pentru cei care nu sunt capabili să acceadă la sistemul de îngrijiri de sănătate.

4)      Echipa este rapid dizlocabilă

–        Destinată să se deplaseze rapid în decurs de câteva ore de la un dezastru pentru a asigura îngrijirile medicale specializate la locul dezastrului.

–        Include o echipă de medici şi asistenţi cu experienţă în îngrijirile prespitaliceşti, personal de sprijin şi personal de evaluare.

–        Îşi transportă propriul său echipament şi materiale pentru a începe ALS la locul dezastrului, care în anumite situaţii nu ar primi nici o îngrijire până la sosirea la spital.

5)      Brancardieri şi personal suplimentar de urgenţă local.

B)      Administrativ

1)      –        Înregistrează la Punctul de comandă, aria de tratament, aria de transport şi ariile de aşteptare şi aprovizionare.

2)      Unitatea de management-sprijin (UMS) pentru aprovizionarea Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare;

–        Asigurarea legăturilor cu autorităţile centrale şi locale.

–        Va avea o înţelegere unică şi adecvată a ambelor entităţi atât cele locale cât şi cele centrale ale Echipelor medicale mobile de triaj şi evacuare.

C)      Asigurarea sprijinului psihosocial

1)      Detensionarea în timpul crizei;

2)      Bilanţurile postcriză

D)      Comunicaţii

1)      Liniori (elemente neindispensabile)

2)      Operatori de centrală care au cunoştinţe speciale privind lucrul în  dezastre.

E)      Echipa de evaluare a nevoilor în dezastre şi consultanţă.

1)      Se compune din : medici, asistenţi, personal de întreţinere.

F)      Cercetare / Învăţământ

1)      Asigură educarea profesioniştilor medicali în ceea ce priveşte pregătirile pentru dezastre, reducerea efectelor negative şi răspuns.

2)      Asigură educarea publicului general în ceea ce priveşte pregătirea pentru dezastre şi auto-ajutorul după dezastre.

3) Dezvoltă cercetări în medicina de dezastre pentru a spori nivelul cunoştinţelor existente în prezent.

În plus personalul Echipei Medicale Mobile de triaj şi evacuare poate aduce experienţa lui unică pentru personalul Serviciilor locale de Ambulanţă, pentru a creşte gradul de iniţiere a publicului în răspunsul la dezastre şi cum poate sprijini publicul laic în cursul unui dezastru. Personalul Echipei Medicale Mobile de triaj poate sprijini pregătirea medicilor şi asistentelor în procedurile specifice prespitaliceşti şi în tehnicile de medicină de dezastru.  Echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare poate sprijini organizarea atât a exerciţiilor prespitaliceşti cât şi cele spitaliceşti de intervenţie în dezastre prin asigurarea observatorilor pregătiţi şi a personalului de consultanţă, mână de lucru şi victime.

8.1.Organizarea echipei

Echipa Medicală de Triaj şi Evacuare este structurată pe două moduri de operaţii. Modul de pregătire utilizează un Comitet Executiv pentru a conduce activităţile zilnice.  Modul activ este bazat pe Sistemul de Comandă al Incidentelor special proiectat pentru această echipă (ICS) şi este folosit în pregătire şi misiune . Comandantul Echipei şi Ofiţerul executiv sunt responsabilii pentru toate deciziile şi activităţile din ambele module. Comandantul Echipei este responsabil pentru deciziile legate de activitatea medicală de tratament a echipei.

În scopul organizării pentru operaţiunile de pregătire şi cele active, se va folosi următoarea terminologie:

8.2.Modul activ:

Structura Echipei mobile de triaj ( E.M.Tr.)

Personal:

– 4 medici specialişti sau cu competenţă de medicină de urgenţă;

– 4 asistenţi medicali cu instruire de urgenţă;

–         4 brancardieri (pot fi şi din formaţiunile de intervenţie la dezastre ale Crucii Roşii);

– 2 şoferi-ambulanţieri.

Mijloace de transport:

– 2 autosanitare, dintre care una medicalizată, care vor fi folosite pentru transportul personalului, a materialelor şi pentru primele evacuări, după dispunerea în teren a formaţiunii;

– două remorci cu materiale de intervenţie la dezastre.

Materiale:

– 1 cort complet;

– 20 de tărgi;

– 1 cutie cu fişe de rănit;

– 1 ladă cu materiale injectabile şi seringi de unică folosinţă;

– 2 lăzi cu materiale perfuzabile şi truse de perfuzie;

– 1 ladă cu materiale de intubaţie şi laringoscoape;

– 2 lăzi cu pansamente, antiseptice şi materiale pentru arşi;

– 1 lada cu atele;

– 1 defibrilator;

– 1 EKG portabil;

– 1 pulsoximetru;

– 1 aparat de administrare a oxigenului;

Materialele şi medicamentele vor asigura asistenţă medicală a 100 de victime de gravitate variabilă.

2. Algoritmul de intervenţie al E.M.Tr:

– alarmarea personalului;

– activarea centrului local de conducere a intervenţiei medicale;

– deplasarea la locul intervenţie (durata de deplasare va fi variabilă în funcţie de condiţiile concrete, dar se va încadra într-un interval de la 30 de minute la maximum 1 oră);

– instalarea E.M.Tr., cca. 20-30 de minute;

– rapoartele de activitate cu detalii asupra numărului de victime, locul evacuării lor, nevoile de întăriri cu medicamente, materiale şi personal, vor fi transmise la dispeceratul serviciului de ambulanţă.

ambulatori                     Medic şef                     Morga

(verde)                          medic de triaj                (negru)

Medic aria de                                             Medic aria de

tratament imediat                                                tratament amânat

(zonă roşie)                                                         (zona galbenă)

+ asistenţi medicali                                             + asistenţi medicali

Medic evacuare                                                                                                  + asistenţi medicali

Figura nr.1: Structura E.M.Tr.

Locul dezastrului Triaj Tratament medical Evacuare

Căutare

Salvare

Echipa de

Triaj

Aria de

Tratament

Amânat

Aria de

Tratament

Imediat

Morga

Evacuare       aeriană

Managerul

Evacuării

Evacuare terestră

Figura nr.2: Fluxul victimelor la triaj

3) Echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare este considerată a fi o echipă formată din 14 persoane cu echipament şi materiale adecvate pentru a se deplasa self-suficientă pentru o misiune de 72 de ore în decurs de 12-24 de ore de la notificare.

Echipa constă din 3-4 medici, 4 asistente şi 4 brancardieri şi 2şoferi ambulanţieri. Această Echipă medicală mobilă de triaj şi evacuare va răspunde pentru o misiune de maximum 10-14 zile.

4) O echipă de Degajare- Evacuare (echipa medicală mobilă (EDO) este formată din trei echipe medicale de triaj-evacuare şi constă din 52 de persoane.

Această echipă răspunde în 48 de ore şi transportă echipament şi materiale pentru operaţii self-suficiente de 72 de ore. La fel ca şi echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare se prevede să participe la misiuni cu durată maximă de 10-14 zile.

5) O altă configuraţie posibilă pentru Echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare este de a funcţiona local ca un element rapid dizlocabil sau ca echipă de recepţie a victimelor din alte arii. Această echipă se va deplasa în 1-2 ore cu materiale care să-i permită o self-suficienţă  de 24 de ore. Acest răspuns este cel mai probabil să se petreacă atunci când victimele depăşesc unitatea locală de ambulanţă şi stabilizarea în teren a victimelor este necesar să fie executată fie datorită severităţii situaţiei fie întârzierii în transportul în afara ariei de dezastru. Echipa care se dizlocă rapid trebuie să fie solicitată să îndeplinească, retriajul şi restabilizarea victimelor ce  au fost transportate din alt loc şi care trebuie primite în aria echipei.

6) Personalul Bazei de Operaţii a Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare va consta din personal necesar pentru a sprijini orice echipă care se dizlocă. Acest personal va sprijini echipa medicală cu mijloace de transmisiuni, kituri de reaprovizionare şi alte sarcini necesare. Membrii modulului activ care nu au fost trimişi pe teren, vor fi solicitaţi să sprijine această activitate. Personalul de sprijin va include şi specialişti în comunicaţii şi relaţii publice. Conceptul ” bazei echipei ” permite de altfel personalului să răspundă la un dezastru local sau de mai mare amploare în concordanţă cu cerinţele unei astfel de intervenţii cu resurse locale sau din afara judeţului.

7) În orice configuraţie şi în timpul exerciţiilor de pregătire Echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare va urma o structură modificată a Sistemului de Comandă al Incidentelor (ICS).  Această structură este modulară şi se poate extinde sau contracta la nevoie în funcţie de unităţile dizlocate şi de circumstanţele dezastrului.

8) În cadrul fiecărui arii funcţionale a echipei sunt elemente cunoscute ca „secţiuni”. Acestea sunt Secţia de Operaţiuni medicale şi Secţia Logistică. Fiecare şef de secţiune raportează direct Comandantului Unităţii şi Ofiţerului executiv (locţiitor).

În cadrul fiecărei secţiuni există „echipe” mai mici create pe schimburi. Aceste subdiviziuni conduse de şefi, sunt cele mai mici elemente din cadrul secţiunilor.

Comandantul unităţii şi locţiitorul său pot avea un personal care să aibă responsabilităţi administrative, de cercetare sau altele în cursul unei activări.

8.3.Modul de pregătire:

1) Un Comitet executiv va asigura reprezentarea continuă a tuturor specialităţilor din Echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare, ca şi reprezentarea fiecărui spital participant. În cadrul modulului activ Comitetul Executiv poate stabili să sprijine Comandantul Unităţii şi pe locţiitorul său în procesul de luare a deciziilor.

Comitetul Executiv constă din reprezentanţi ai fiecărui spital participant la Echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare. Fiecare funcţie are un înlocuitor în cazul că principalul desemnat nu este disponibil. Fiecare membru al Comitetului Executiv poate avea un rol după cum urmează: Comandant de Unitate, Ofiţer executiv, Şeful secţiei de logistică, Ofiţer cu îngrijirile, Supraveghetor Prespital/ambulator, Supraveghetor al Transportului, Ofiţer cu materialele, Supraveghetor al Detensionării Stressului de Intervenţie, Ofiţer de Informaţii Publice, Ofiţer al Grupului de Comunicaţii, Ofiţer al Grupului de Securitate, Ofiţer de Pregătire, Bazei de Operaţii a Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare (TBOT), Trezorier.  În plus şefii de echipă, pot fi desemnaţi din membrii Comitetului Executiv sau din membrii echipei, care au experienţă pentru misiuni speciale anterioară, detalii sau pentru funcţiile uneia sau alteia dintre secţii.

2) Atribuţiile Comitetului Executiv în cadrul modulului pregătitor sunt:

a) Să pregătească Echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare pentru activare fie pe plan naţional fie pe plan local.

b) Să dezvolte şi să menţină politicile şi procedurile care să fie urmate de membrii echipei.

c) Să asigure achiziţia şi întreţinerea întregului echipament şi materialelor.

d) Să planifice şi să conducă activităţile de pregătire.

e) Să recruteze, revizuiască şi să reţină noii membrii.

f) Să menţină comunicaţiile efective cu membrii echipei în timpul activităţilor de pregătire şi prin scris şi alte trimiteri poştale.

g) Să menţină comunicaţiile efective cu Comandantul medical al Operaţiilor, cu spitalele de sprijin, autorităţile locale şi centrale şi altele.

h) Să dezvolte şi să menţină resursele necesare pentru îndeplinirea acestor atribuţiuni.

i) Să promoveze activ echipa în public, membrii potenţiali şi sponsori şi printre instituţiile adecvate.

j) Să evalueze şi să menţină disciplina şi lanţul de comandă în cadru Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare şi să trateze corespunzător situaţiile în care un membru al Echipei are abateri de la politici sau proceduri.

8.4.Descrierea atribuţiilor funcţionale

8.5.Comandantul Unităţii

Această funcţie necesită :

Un medic aprobat de Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană ca „Ofiţer Medical Supraveghetor” şi cu experienţă în medicina de dezastru, administrarea Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare şi Operaţii din Teren în caz de Dezastre.

Această funcţie este aprobată de autorităţile medicale centrale.

În cursul modului de pregătire:

1)  Acţionează ca Preşedinte al Comitetului Executiv.

2) Coordonează activităţile în derulare pentru îndeplinirea funcţiilor Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare şi ale Comitetului Executiv aşa cum au fost detaliate mai sus.

3) Supraveghează toate aspectele menţionate mai sus ale organizării Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare.

4) Participă la pregătirea şi revizuirea politicilor şi procedurilor Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare.

5)  Asigură conducerea în recrutarea profesioniştilor medicali ai echipei.

6) Sprijină îndeplinirea cercetărilor Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare în dezastre şi evaluarea calităţii activităţilor Echipei şi a personalului.

În cursul modului activ:

1) Solicită asistenţă din partea Comitetului Executiv pentru luarea deciziilor atunci când este prudent şi necesar.

2) Acţionează ca legătură iniţială pentru autorităţile centrale.

3) Revizuieşte situaţia în termeni generali.

4) Repartizează sarcini specifice Comitetului Executiv.

5) Asigură o structură de comandă operativă şi eficientă în cursul dizlocărilor prin respectarea politicilor şi procedurilor.

6) Coordonează activităţile de demobilizare pentru asigurarea reîntoarcerii la situaţia de dinaintea dizlocării.

7) Suplimentează elementul clinic, fluxul de victime şi tratamentul medical dacă este nevoie.

8) Evaluează şi menţine disciplina şi lanţul de comandă în cadrul Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare şi rezolvă situaţiile de abateri ale membrilor echipei.

8.6.Ofiţerul executiv (locţiitorul)

Această funcţie necesită:

Un membru al echipei aprobat de Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică cu experienţă în administrarea Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare şi operaţiuni în teren. Această persoană este numită de Comandantul Unităţii la propunerea Comitetului executiv.

În cursul modului de pregătire:

1) Serveşte în Comitetul Executiv şi prezidează Comitetul în absenţa Comandantului Unităţii.

2) Îşi coordonează activităţile cu Comandantul Unităţii pentru a asigura toate activităţile continue în vederea asigurării că atribuţiile C şi ale Comitetului Executiv sunt îndeplinite aşa cum s-a prezentat mai sus.

3) Participă la pregătiri şi revizuieşte politicile şi procedurile Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare.

4) Asigură conducerea în recrutare profesioniştilor medicali şi nonmedicali ai echipei.

5) Menţine corespondenţa şi contactul cu autorităţile centrale şi cu oficialităţile locale.

6) Procesează şi distribuie documentele Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare şi coordonează cu personalul de la nivel central. Supraveghează toate aspectele prezentate mai jos în acest document (în partea-a).  Menţine baza de date cu personalul echipei cu informaţii pertinente şi înregistrări.

7) Supraveghează colectarea cotizaţiilor şi distribuirea fondurilor echipei.

8) Sprijină îndeplinirea oricăror cercetări de dezastru ale Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare şi revizii ale calităţii activităţii Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare şi a personalului.

În timpul modului activ:

1) Acţionează ca element de legătură cu autorităţile medicale centrale şi alte instituţii la nevoie.

2) Îşi coordonează activităţile cu Comandantul Unităţii pentru a îndeplini toate activităţile prezentate mai sus într-o manieră încadrată în timp şi eficientă.

3) Sprijină în revizuirea situaţiei în termeni generali.

4) Se asigură că Comitetul Executiv este anunţat şi solicitat în cazul unor acţiuni necesare.

5) Se asigură că Şeful Secţiei de Operaţiuni Medicale, Supraveghetorul îngrijirilor şi cel prespitalicesc şi-au actualizat lista personalului disponibil pentru misiune .

6) Se asigură că toţi membrii echipei care au fost dizlocaţi au îndeplinit toate cerinţele administrative şi ale autorităţilor centrale pentru aceasta.

7) Pregăteşte şi asigură informarea membrilor echipei asupra situaţiei şi asigură actualizarea permanentă a acesteia dacă este nevoie.

8) Se coordonează cu Comandantul Unităţii pentru a asigura continuitatea lanţului de comandă.

9) Asigură o structură de comandă operativă şi eficientă şi conducerea operaţiunilor în timpul dizlocării aşa cum se subliniază în politicile echipei.

10) Funcţionează ca element de legătură cu alte instituţii în timpul dizlocării.

11) Coordonează activităţile de demobilizare cu Comandantul Unităţii pentru a asigura reîntoarcerea la starea de dinainte de misiune .

8.7.Şeful secţiei de Operaţiuni medicale

Această funcţie necesită:

Un medic aprobat de Direcţia Judeţeană de Sănătate ca „Ofiţer superior Medical”.

Această funcţie este numită de Comandantul Unităţii la propunerea Comitetului Executiv.

În cursul modului de pregătire:

1) Poate servi în Comitetul Executiv.

2) Poate sprijini în proiectarea şi aplicarea pregătirii medicale pentru Echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare.

3) Poate participa la pregătirea şi revizuirea politicilor şi a procedurilor Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare.

4) Direcţionează pregătirea şi întreţinerea componentului medical al echipamentului şi a materialelor medicale.

5) Pregăteşte şi actualizează protocoalele medicale.

6) Revizuieşte periodic starea de sănătate a membrilor echipei şi evaluează membrii echipei pentru deficienţe medicale care ar contraindica misiune a lor.

În timpul modului activ:

1) Asigură rezolvarea problemelor medicale ale membrilor echipei în timpul dizlocării.

2) Revizuieşte situaţia din punctul de vedere al nevoilor medicale, numărului de victime şi tipului de răniri şi prezintă nevoile personalului Comandantului Unităţii.

3)   Identifică nevoile clinice specifice.

4) Se coordonează cu Supraveghetorul îngrijirilor şi cel Prespitalicesc pentru desemnarea personalului.

5) Direcţionează şi modifică la nevoie, prin Supraveghetorul îngrijirilor şi cel Prespitalicesc toate atribuţiile clinice în derulare.

6) Coordonează activităţile medicale cu Comandantul Unităţii şi Ofiţerul executiv.

7) Monitorizează nevoile clinice, starea materialelor, fluxul victimelor şi performanţa personalului medical.

8) Supraveghează grupul medicilor.

9) Se asigură că Managementul Stressului Critic de Incident (MSCI) este în funcţie în cursul dizlocării.

10) Funcţionează ca al treilea în cadrul lanţului de comandă . îndeplinind şi alte însărcinări dacă este nevoie.

11) Participă la activităţile de demobilizare pentru a asigura reîntoarcerea la starea de dinaintea dizlocării.

8.8.Şeful secţiei de Logistică

Această funcţie necesită:

Un administrator aprobat de Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică ca „Ofiţer cu managementul materialelor”. Este foarte de dorit să aibă acreditare/experienţă medicală. Această funcţie este numită de Comandantul Unităţii la propunerea Comitetului Executiv.

În cursul modului de pregătire:

1)      Serveşte în Comitetul Executiv.

2)      Participă la pregătirea şi revizuirea politicilor şi procedurilor Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare.

3)      Supraveghează şi verifică toate elementele pertinente ale echipamentelor şi materialelor necesare pentru misiune .

4)      Sprijină proiectarea şi aplicarea activităţilor de pregătire în teren pentru Echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare.

5)      Participă la activităţile de menţinere a echipei în stare permanent gata de misiune .

În timpul modului activ:

1)      Revizuieşte situaţia din punct de vedere logistic şi a nevoilor de materiale atât real cât şi potenţial. În cooperare cu şeful siguranţe-securităţii muncii supraveghează operaţiunile din teren şi de la locul de bază inclusiv alegerea unui loc de amplasare pentru operaţiuni. În cooperare cu Ofiţerul cu materialele, pregăteşte raportul privind echipamentul şi materialele echipei şi a deficienţelor  în această direcţie.

2) Identifică locul de dispunere a echipei.

3)      Evaluează vremea şi alte condiţii ale mediului înconjurător care afectează echipamentul şi personalul.

4)      Supraveghează deplasarea echipei şi a echipamentului la şi de la locul de dispunere.

5)      Asigură încărcarea mijloacelor de transport în conformitate cu prevederile instrucţiunilor din domeniu.

6)      Supraveghează grupul de operaţii din tabără.

7)      Supraveghează instalarea taberei şi strângerea materialelor la plecare.

8)      Stabileşte procedurile operaţiunilor din tabără ce vor fi urmate de toţi membrii echipei când se află în tabără.

9)      Participă la activităţile de demobilizare pentru a asigura reîntoarcerea la starea de dinaintea dizlocării.

8.9.Supraveghetorul pentru îngrijirile ambulatorii/prespitaliceşti

Această funcţie necesită:

Un asistent medical sau medic cu o experienţă extinsă în domeniul prespitalicesc aprobat de Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică .

În timpul modului activ:

1) Evaluează situaţia ambulatorie/prespitalicească.

2)  Prezintă Şefului secţiei de Operaţiuni medicale situaţia ambulatorie/prespitalicească şi cerinţele acesteia.

3)      Lucrează cu Şeful secţiei de Operaţiuni medicale la configurarea desemnării personalului pentru toate activităţile echipelor ambulatorii/prespitaliceşti.

4)  Lucrează cu Şeful secţiei Logistică pentru procurarea echipamentului necesar în situaţia concretă de dezastru.

5)  Supraveghează locul de activitate al grupurilor ambulatorii /prespitaliceşti.

6)  Poate facilita toate activităţile ambulatorii/prespitaliceşti inclusiv controlul transportului/ambulanţelor şi legăturile cu serviciile de ambulanţă.

7)  Funcţionează ca şef de echipă pentru schimbul din cadrul grupului de triaj.

8)  Participă la activităţile de demobilizare pentru a asigura reîntoarcerea la starea de pregătire de dinaintea dizlocării.

8.10.Supraveghetorul îngrijirilor

Această funcţie necesită:

Un asistent acreditat aprobat de Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică  ca “Asistent specialist”. Această funcţie este numită de Comandantul Unităţii la propunerea Comitetului Executiv.

În cursul modului de pregătire:

1)      Serveşte în Comitetul Executiv.

2)      Sprijină proiectarea şi punerea în aplicare activităţile de pregătire pentru Echipa Medicală mobilă de triaj şi evacuare.

3)      Participă la pregătirea şi revizuirea politicilor şi procedurilor Echipe Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare.

4)      Sprijină pregătirea şi întreţinerea componentului medical al echipamentului şi al materialelor.

În timpul modului activ:

1)      Revizuieşte situaţia cu evaluările specifice ale situaţiei îngrijirilor şi a cerinţelor acesteia.

2)      Consiliază şeful Secţiei de Operaţiuni medicale în ceea ce priveşte îngrijirile şi situaţia mâinii de lucru şi cerinţele acesteia.

3) Lucrează cu Şeful secţiei Logistice pentru procurarea echipamentului necesar pentru intervenţia în dezastre.

4)      Lucrează cu Şeful Secţiei de Operaţiuni medicale pentru a configura repartizarea asistenţilor medicali.

5)      Supraveghează grupul de resuscitare şi de reţinere a victimelor în timpul dizlocării la locul dezastrului.

7)Sprijină Şeful Secţiei de Operaţiuni medicale pentru a asigura că MSCI este în funcţie în cursul dizlocării.

8)  Participă la activităţile de demobilizare pentru a asigura reîntoarcerea la starea de pregătire de dinaintea dizlocării.

.

8.11.Ofiţerul cu materialele

Această funcţie necesită:

Un administrator aprobat de Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică ca „Ofiţer cu managementul materialelor”. Este foarte de dorit să aibă acreditare/experienţă medicală. Această funcţie este numită de Comandantul Unităţii la propunerea Comitetului Executiv.

În cursul modului de pregătire:

1)  Direcţionează achiziţia, pregătirea şi întreţinerea echipamentului şi materialelor echipei.

2)  Direcţionează pregătirea şi întreţinerea componentului echipamentului şi a materialelor nonmedicale şi sprijină Şeful Secţiei de Operaţiuni Medicale în pregătirea şi întreţinerea echipamentului şi materialelor componentului medical.

3)      Se asigură că spitalele au o listă de materiale medicale necesare şi se asigură că farmacia are lista medicamentelor necesare.

4)  Sprijină şi menţine Echipa medicală mobilă de Triaj şi evacuare în starea de pregătire necesară dizlocării.

În timpul modului activ:

1)  Pregăteşte un raport către Ofiţerul cu Logistica referitor la materialele şi mijloacele echipei disponibile.

2)  Identifică cantitatea materialelor de la faţa locului şi a altor resurse existente.

3)  Revizuieşte ultimul inventar alo echipamentului necesar.

4)  Supraveghează procurarea de materiale şi medicamente necesare pentru deplasare.

5)  Participă la activităţile de demobilizare pentru a asigura reîntoarcerea la starea de pregătire de dinaintea dizlocării.

8.12.Ofiţerul de Informaţii Publice

Această funcţie necesită:

Un profesionist de afaceri publice aprobat de către Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică ca “Asistent administrativ” şi care are o experienţă în stabilirea activităţilor din teren sau prespitaliceşti. Această funcţie este numită de către Comandantul Unităţii  la propunerea Comitetului Executiv.

În cursul modului de pregătire:

1)  Serveşte în Comitetul Executiv.

2)  Sprijină proiectarea şi punerea în aplicare a activităţilor de pregătire pentru Echipa Medicală Mobilă de Triaj şi Evacuare.

3)  Sprijină pregătirea şi revizuirea politicilor şi procedurilor Echipei Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare.

4)  Supraveghează toate activităţile de relaţii publice aşa cum sunt prezentate în activităţile de Relaţii cu Mass media.

5)  Menţine o ” Arhivă Istorică ” şi actualizează „Rezumatul Echipei Medicale de Triaj şi Evacuare”.

6)  Organizează aducerea de mulţumiri pentru contribuţii, donori , etc.

7)  Sprijină ca o resursă în coordonarea expunerilor şi a relaţiilor publice pentru Echipa Medicală Mobilă de Triaj şi Evacuare.

În timpul modului activ:

1)  Monitorizează sursele noi pentru informaţiile necesare pregătire şi misiune .

2)Consiliază Ofiţerul Executiv cu situaţia de afaceri publice şi cerinţele acesteia.

3)  Menţine contactul cu mas media atât la locul dezastrului cât şi la Baza de origine a echipei şi coordonează diseminarea informaţiilor în aşa fel încât să fie cooperantă fără a interfera cu pregătirea pentru şi în timpul dizlocării.

4)  Trimite comunicate cu ştiri către presă în cooperare cu Comandantul Unităţii şi Ofiţerul executiv.

5)  Stabileşte contactul cu serviciile de media locale şi de la faţa locului.

6)  Serveşte ca punct primar de contact pentru toate mediile de informare.

7)  Întocmeşte şi distribuie comunicatele de presă adecvate.

8)  Menţine contactele de urmărire după misiune  pentru a maximiza relaţiile publice pozitive.

9)  Colectează şi actualizează o broşură de relaţii publice a Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare cu materiale de prezentare pentru uzul membrilor echipei pentru lectură şi prezentare către vizitatori.

10)Întocmeşte rapoartele de situaţie în cooperare cu Comandantul Unităţii şi Ofiţerul Executiv în ceea ce priveşte activităţile Echipei Medicale Mobile de triaj şi Evacuare şi starea ei de pregătire.

8.13.Ofiţerul cu Personalul

Această funcţie necesită:

Orice membru al echipei care a fost aprobat să ocupe această funcţie de către Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică în cadrul specialităţii sale. Această persoană este numită de Comandantul Unităţii la propunerea Comitetului Executiv. Această persoană trebuie să posede cunoştinţe destul de largi de operare pe calculator care să-i permită lucrul cu programele de baze de date.

În timpul modului de pregătire:

 1. Întocmeşte  un tabel al membrilor Echipei Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare care va include numerele de telefon actualizate, Contactele de urgenţă, starea acreditării, cunoştinţe speciale şi starea vaccinărilor.
 2. Actualizează acest tabel o dată pe semestru.
 3. Coordonează cu trezorierul întocmirea tabelelor de plată ale membrilor echipei.
 4. Întocmeşte  o listă curentă a membrilor echipei disponibilă anual pentru Ofiţerul Executiv şi Trezorier.

În timpul modului activ:

 1. Face o listă a membrilor activi ai echipei pentru Ofiţerul Executiv şi pentru personalul implicat în chemarea personalului pe cele mai expeditive mijloace (cum ar fi e-mail, radio, fax, etc.).
 2. Coordonează (sau desemnează un individ care să coordoneze) chemarea la serviciu şi să întocmească lista personalului care poate fi anunţat. Prezintă această listă Ofiţerului Executiv şi Comitetului Executiv.
 3. Pregăteşte şi adună documentele activării şi documentul de chemare al personalului pentru fiecare membru care trebuie să fie gata pentru deplasare.

8.14.Trezorierul

Această funcţie necesită:

Orice  membru al echipei care a fost aprobat pentru o funcţie de către Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică în cadrul specialităţii lui. Această persoană este numită de către Comandantul Unităţii la propunerea  Comitetului Executiv.  Această persoană trebuie să fie responsabilă şi să demonstreze o bună atenţie la întâlnirile echipei pentru a facilita ca membrii echipei să-şi plătească cotizaţiile lor. Această este necesar să aibă cazierul înainte de a ocupa această funcţie.

În timpul modului de pregătire:

1)      Participă la şedinţe ori de câte ori este posibil şi colectează şi înregistrează plăţile făcute de membrii echipei în contul cotizaţiei.

2)      Menţine înregistrări corecte ale conturilor financiar-bancare ale echipei.

3)      Prezintă trimestrial Comitetului Executiv  un raport financiar complet.

4)      Distribuie fondurile Echipei Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare sub directa supraveghere a Comandantului Unităţii şi Ofiţerului Executiv sau  după votul majorităţii Comitetului Executiv .

5)      Întocmeşte un  raport anual al „sponsorilor” detaliind fondurile sau bunurile donate de către instituţiile sponsorizatoare sau a indivizilor care au contribuit cu bani sau bunuri pentru echipă.

În timpul modului activ:

1)      Întocmeşte  documentele de plată în timpul deplasării pentru achitarea bunurilor sau  serviciilor de sprijin pentru activităţile echipei.

2)      Asigură un raport către Comitetul Executiv referitor la cheltuielile făcute în cursul dizlocării şi după misiune .

8.15.Ofiţerul cu pregătirea

Această funcţie necesită:

Un medic acreditat sau un asistent aprobat de către Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică  în baza specialităţii sale. Această persoană este numită de către Comandantul Unităţii la propunerea  Comitetului Executiv .

În timpul modului de pregătire:

1) Serveşte în Comitetul Executiv .

2) Cu Ofiţerul Executiv, Şeful secţiei de operaţiuni medicale, Ofiţerul de Prespital, Supraveghetorul Îngrijirilor şi Ofiţerul de Logistică, supraveghează proiectarea şi punerea în aplicare a activităţilor de pregătire ale echipei.

3) Participă la pregătirea şi revizuirea politicilor şi procedurilor echipei.

4) Supraveghează toate aspectele pregătirii.

În timpul modului activ:

1) Lucrează cu lanţul de comandă pentru a asigura că pregătirea şi informările necesare pentru misiune  sunt desfăşurate.

2) Îşi asumă rolul de şef de echipă aşa cum este desemnat pentru misiune .

8.16.Ofţerul cu Managementul Stressului Critic de Incident:

Această funcţie necesită:

Un membru al echipei cu experienţă şi pregătire formală în MSCI, de preferat  cineva  cu o experienţă medicală .

În timpul modului de pregătire:

1)  Supraveghează toate activităţile MSCI în cadrul echipei.

2)  Întocmeşte un  grup de membrii ai echipei care au o pregătire formală  în MSCI şi care vor asigura activităţile MSCI în cadrul echipei şi le vor extinde la membrii altor instituţii sau pacienţi care sunt întâlniţi de către echipă atunci când este necesar şi se poate.

3)  Asigură  o şedinţă de pregătire anuală pentru membrii echipei în ceea ce priveşte MSCI şi problemele de MSCI în timpul unei dizlocări în caz de dezastru, a tratamentului şi a mitigării efectelor.

În timpul modului activ:

1) Coordonează activităţile de MSCI ale echipei şi raportează Comandantului Unităţii şi Ofiţerului Executiv situaţiile care pot indica creşterea nevoilor de MSCI.

2) Asigură asistenţa imediată pentru membrii echipei care manifestă o nevoie pentru MSCI.

3) Asistă în coordonarea odihnei şi a activităţilor recreaţionale atunci când este posibil cu sublinierea menţinerii securităţii membrilor echipei şi a imaginii echipei în public.

4) Planifică şedinţe frecvente de MSCI în cursul dizlocării.

8.17.Conducătorul grupului de comunicaţii

Această funcţie necesită:

Un transmisionist licenţiat în radio-fonie şi aprobat de către Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică în calitate de  „Coordonator de Logistică”.  Această funcţie este numită de Comandantul Unităţii la propunerea Comitetului Executiv.

În timpul modului de pregătire:

1)      Serveşte în Comitetul Executiv.

2)      Participă la întocmirea şi revizuirea politicilor şi procedurilor echipei.

3)Îşi asumă responsabilitatea pentru toate aspectele de comunicaţii.

4)      Sprijină pregătirea şi întreţinerea componentului de transmisiuni ale echipamentului şi a listei de materiale.

5)Culege de rutină informaţii din variatele medii de informare şi surse de telecomunicaţii referitoare la situaţiile de pe plan naţional şi local ce pot conduce la deplasări posibile ale echipei şi transmite aceste informaţii către Comitetul Executiv .

În timpul modului activ:

1)      Revizuieşte situaţia cu evaluările specifice ale nevoilor de comunicaţii.

2)      Consiliază pe Şeful secţiei de Logistică referitor la situaţia de comunicaţii şi cerinţele ei.

3)      Lucrează cu Şeful secţiei de logistică şi cu Şeful secţiei de operaţiuni medicale  pentru a configura încadrarea personalului de comunicaţii.

4)      Supraveghează grupul de comunicaţii la faţa locului.

5)      Supraveghează toate activităţile de comunicaţii şi încearcă să realizeze interfaţa cu autorităţile centrale şi locale, ca şi cu alte echipe medicale mobile de triaj şi evacuare aflate la faţa locului cât mai rapid posibil.

6)      Stabileşte legăturile de comunicaţii cu Baza operaţională a echipei medicale mobile de triaj şi evacuare şi cu autorităţile centrale prin radio sau alte mijloace (transmisie de date sau  telefon) pentru a sprijini efortul echipei în îndeplinirea misiunii sale medicale.

7)      Participă la activităţile de demobilizare pentru a asigura reîntoarcerea la starea de pregătire de dinainte de misiune  în cca. 4 săptămâni de la misiune .

8)      Transmite rapoartele asupra situaţiei şi a celor informaţionale către autorităţile centrale şi pentru alte reţele informative referitor la activitatea echipei şi a altor activităţi din cadrul intervenţiei la dezastru cu aprobarea Comandantului Unităţii şi a Ofiţerului Executiv .

8.18.Şeful Grupului de Siguranţă-securitate

Această funcţie necesită:

Un ofiţer de securitate sau întărirea legalităţii aprobat de către Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică  în calitate de „Coordonator de Logistică”. Această funcţie este numită de Comandantul Unităţii la propunerea Comitetului Executiv.

În timpul modului de pregătire:

1)      Serveşte în Comitetul Executiv.

2)      Participă la pregătirea şi revizuirea manualului de Politici şi proceduri al echipei.

În timpul modului activ:

1)      Revizuieşte situaţia cu evaluările specifice ale problemelor de securitate şi siguranţă. În cooperare cu Şeful secţiei de Logistică supraveghează operaţiunile din tabără inclusiv alegerea locului de amplasare.

2)      Consiliază Ofiţerul Executiv şi Şeful secţiei de Logistică despre situaţia de securitate/siguranţă şi cerinţele ei.

3)      Configurează repartizarea personalului de securitate.

4)      Monitorizează grupul de siguranţă & securitate la locul incidentului şi în toate activităţile în direcţia securităţii şi siguranţei.

5)      Stabileşte şi menţine  legătura cu organele de pază şi ordine locale şi coordonează sprijinul altor instituţii pentru echipă în direcţia securităţii & siguranţei dacă este necesar.

6) Stabileşte procedurile particulare de securitate şi siguranţă care să fie urmate de membrii echipei atunci când sunt la locul intervenţiei şi utilizează lanţul de comandă pentru asigurarea cooperării tuturor membrilor echipei.

7)      Coordonează cu lanţul de comandă pentru a asigura un loc de tabără şi o arie operaţională sigură şi în securitate.

8)      Participă la activităţile de demobilizare, pentru a asigura reîntoarcerea la starea de pregătire de dinaintea dizlocării în patru săptămâni de la misiune .

8.19.Managerul bazei de operaţii a Echipei Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare

Această funcţie necesită:

Un administrator experimentat aprobat de către Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică  în calitate de „Coordonator de Logistică”. Experienţa medicală curentă sau trecută este foarte de dorit. Această funcţie este numită de către Comandantul Unităţii la propunerea  Comitetului Executiv .

În timpul modului de pregătire:

1)  Serveşte în Comitetul Executiv.

2)  Participă la pregătirea şi revizuirea manualului de Politici şi proceduri al echipei.

3)  Întocmeşte  un material de prezentare al tuturor aspectelor operaţiunilor echipei.

4)  Sprijină pregătirea echipei pentru a fi permanent gata de misiune .

În timpul modului activ:

1)      Îndeplineşte o funcţie care nu se dizlocă.

2)      Întocmeşte  o listă cu toţi membrii echipei care lucrează în partea nedizlocabilă a echipei inclusiv cei care lucrează cu jumătate de normă pentru formele de plată.

3)      Coordonează cu Şeful Secţiei de Logistică pentru modificarea listei echipamentului şi materialelor medicale pentru reaprovizionare şi misiune  bazat pe cerinţele clinice anticipate şi procură aceste materiale.

4)      Menţine legătura cu Ofiţerul Executiv şi Ofţerul de Comunicaţii pentru a stabili nevoile de reaprovizionare de la locul intervenţiei.

5)Aranjează transportul materialelor şi echipamentului către locul de ambarcare în mijloacele de transport către locul incidentului.

6)Conduce toate aspectele operaţiunilor din baza echipei în absenţa Comandantului Unităţii care se va deplasa cu echipa. Aceasta va include reaprovizionarea, înlocuirea personalului şi evacuarea dacă este necesară, comunicaţiile dintre membrii echipei şi familiile lor şi relaţiile cu media locale dacă sunt necesare.

7)      Participă la activităţile de demobilizare pentru a asigura reîntoarcerea la starea de pregătire de dinaintea dizlocării.

8.20.Şefii de echipă

Aceste funcţii necesită:

Profesionişti medicali experimentaţi licenţiaţi în ALS şi aprobaţi de către Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică  ca „personal de intervenţie în echipă”, etc.

Aceste funcţii sunt numite de către Comandantul Unităţii la propunerea  Comitetul Executiv  şi sunt nominalizate doar pe durata unei dizlocări anume sau a unor activităţi de pregătire în funcţie de nevoi.

Conducătorul echipei de triaj

Sub direcţia Supraveghetorului Îngrijirilor Prespitaliceşti şi în cooperare  cu un medic al echipei de triaj dacă este astfel desemnat, Conducătorul echipei de triaj va:

-Stabili un schimb de medici a căror principală îndatorire este de a desfăşura triajul  şi/sau managementul imediat dacă este nevoie.

-Întocmeşte  atribuţiile, în cooperare cu personalul de securitate, pentru activităţile şi deplasările membrilor desemnaţi pentru această echipă.

-Lucrează cu alţi şefi pentru a se asigura că membrii echipei sunt disponibili în conformitate cu necesităţile să-şi îndeplinească sarcinile lor secundare.

-Fi familiarizat în amănunt cu politicile şi procedurile echipei de triaj.

-Asigura că toţi membrii echipei sunt echipaţi şi în general pregătiţi pentru a-şi îndeplini atribuţiile lor.

-Asigura că toţi membrii echipei sunt prezenţi la locul lor în timpul programului de muncă.

-Menţine legăturile şi comunicaţiile cu lanţul de comandă şi membrii echipei.

-Fi alarmat la apariţia semnelor de Stress Critic de Incident în rândul membrilor echipei şi se va asigura că sunt luate toate măsurile adecvate la nevoie.

-Raportează comenzii orice  rănire, îmbolnăvire sau orice eveniment neobişnuit.

8.20.1.Conducătorii echipei de resuscitare “Roşu” / Tratament „Galben”

Sub direcţia Supraveghetorului Îngrijirilor şi în cooperare cu un medic de Resuscitare/tratament dacă este astfel desemnat, conducătorul echipei de resuscitare va:

-Stabili un schimb de profesionişti medicali a căror îndatorire principală va fi resuscitarea imediată a celor răniţi în stare critică sau a pacienţilor (Aria roşie) sau în aria de menţinere a pacienţilor în aşteptare (aria neagră).

– Lucrează cu alţi şefi pentru a se asigura că membrii echipei sunt disponibili în conformitate cu necesităţile să-şi îndeplinească sarcinile lor secundare.

– Întocmeşte  atribuţiile, în cooperare cu personalul de securitate, pentru activităţile şi deplasările membrilor desemnaţi pentru această echipă.

– Asigura că toţi membrii echipei sunt echipaţi şi în general pregătiţi pentru a-şi îndeplini atribuţiile lor.

– Asigura că toţi membrii echipei sunt prezenţi la locul lor în timpul programului de muncă.

-Menţine legăturile şi comunicaţiile cu lanţul de comandă şi membrii echipei.

-Fi alarmat la apariţia semnelor de Stress Critic de Incident în rândul membrilor echipei şi se va asigura că sunt luate toate măsurile adecvate la nevoie.

-Raportează comenzii orice  rănire, îmbolnăvire sau orice eveniment neobişnuit.

8.20.2.Conducătorul echipei de menţinere „Verde”

Sub direcţia Supraveghetorului Îngrijirilor, şi în cooperare cu un medic al echipei de menţinere a victimelor, dacă este astfel desemnat, şeful echipei de menţinere va:

-Va stabili un schimb de profesionişti medicali a căror îndatorire principală este desfăşurarea managementului urgent al victimelor serios rănite sau bolnave (în aria galbenă) sau a celor stabilizaţi în cadrul ariei de resuscitare/tratament sau a celor mai puţin răniţi (în aria verde).

-Stabileşte o arie de menţinere a pacienţilor, asigurând tratamentele minore, transportul şi prioritizarea pentru transport.

– Lucrează cu alţi şefi pentru a se asigura că membrii echipei sunt disponibili în conformitate cu necesităţile să-şi îndeplinească sarcinile lor secundare.

– Întocmeşte  atribuţiile, în cooperare cu personalul de securitate, pentru activităţile şi deplasările membrilor desemnaţi pentru această echipă.

– Asigura că toţi membrii echipei sunt echipaţi şi în general pregătiţi pentru a-şi îndeplini atribuţiile lor.

– Asigura că toţi membrii echipei sunt prezenţi la locul lor în timpul programului de muncă.

-Menţine legăturile şi comunicaţiile cu lanţul de comandă şi membrii echipei.

-Fi alarmat la apariţia semnelor de Stress Critic de Incident în rândul membrilor echipei şi se va asigura că sunt luate toate măsurile adecvate la nevoie.

-Raportează comenzii orice  rănire, îmbolnăvire sau orice eveniment neobişnuit.

8.21.MEMBRII

Cu foarte puţine excepţii membrii echipei medicale mobile de triaj şi evacuare sunt profesionişti medicali cu o pregătire adecvată în alte domenii conexe necesare echipei. Cu toate acestea toţi membrii Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare trebuie să aibă acreditarea într-o specialitate medicală sau să demonstreze experienţa într-o arie de sprijin cum ar fi comunicaţiile, securitate/siguranţă, logistică administraţie sau alte domenii stabilite de către Comitetul Executiv. Continuarea prezenţei în echipă depinde de respectarea cu succes a următoarelor proceduri.

1)      Înscrierea:

a)      O fişă de înscriere în Echipam Medicală Mobilă de triaj şi evacuare însoţită de cotizaţia stabilită, care nu se returnează dacă admiterea în echipă este respinsă de Comitetul Executiv sau Autorităţile Centrale va fi adresată Echipei prin  Ofiţerul Executiv. În acest moment solicitantul va avea statutul de membru asociat al Echipei Medicale Mobile de Triaj şi evacuare cum este prezentat mai jos.

b)      După revizuirea de către Ofiţerul Executiv pentru modul de completare, solicitantul va fi examinat de către Comitetul Executiv  şi trebuie să fie aprobat de majoritatea Comitetul Executiv  înainte de a fi transmisă fişa la Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică.

c)      Fişele completate şi aprobate ale căror acreditări sunt de interes pentru Echipă sunt trimese la Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică pentru procesare de compartimentul de personal.

d)      Tuturor celor care nu îndeplinesc nevoile specifice ale Echipei li se poate oferi statutul de membri asociaţi. Membrii asociaţi pot să nu se dizloce cu echipa, dar pot participa la exerciţii şi să se pregătească cu echipa pe plan local după ce au semnat un document prin care se exonerează echipa de orice responsabilitate pentru îmbolnăvire sau rănire ce poate apar în timpul pregătirii/exerciţiilor.

2)      Membrii echipei trebuie să aibă o înţelegere clară cu angajatorii lor referitoare la statutul lor de voluntar al echipei. Angajatorii nu sunt obligaţi să permită membrilor echipei să-şi părăsească locurile de muncă pentru a participa la o misiune .  În eventualitatea unei solicitări de misiune , membrii echipei vor fi întrebaţi atunci când sunt chemaţi dacă sunt capabili să părăsească locul de muncă pentru o perioadă mai lungă de timp sau dacă sunt dispuşi să sprijine activităţile din Baza operaţională a echipei sau într-o echipă de primire.

3)      Tipul de membrii şi statutul lor.

A)      Membrii activi:

1)      Trebuie să fie aprobaţi de către Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică şi înscrişi în registrul respectiv; sunt posibil eligibili pentru misiune  de către Comandantul Unităţii şi Medicul Şef şi sunt la curent cu îndatoririle lor.

2)      Trebuie să întreţină echipamentul şi hainele cuprinse în lista echipamentului personal (Anexa A) sau  echivalentul acestuia.

3)      Dacă deţine o funcţie medicală în cadrul echipei, trebuie să-şi menţină autorizaţia de liberă practică. Cei care nu au această autorizaţie vor fi trecuţi ca membrii asociaţi până îşi rezolvă această problemă.

4)      Trebuie să notifice Ofiţerul Executiv despre orice schimbare în adresă, nume, informaţii de contact sau autorizaţie de liberă practică / loc de muncă, sau  orice  altă informaţie demografică.  Trebuie să completeze Fişa de date a membrilor echipei (Anexa E).

5)      Trebuie să aibă următoarele abilităţi care sunt vitale pentru funcţionarea echipei:

a) Compatibilitatea cu ceilalţi membrii ai echipei şi abilitatea de a lucra cu alţii în condiţii de stress.

b)         Competenţa tehnică de a include reviziile pereche şi măsurile de asigurare a calităţii.

c) Dorinţa de a lucra în misiunile/proiectele echipei.

d)         Capacitatea de muncă fizică.

6)      Membrii găsiţi de către Comitetul Executiv a avea deficienţe în aceste calităţi vor fi informaţi şi li se vor da ocazii rezonabile de a-şi corecta aceste deficienţe. După ce s-a constatat că eforturile rezonabile de corectare a deficienţelor au eşuat, membrii în cauză vor fi aduşi în faţa Comitetului Executiv pentru a se stabili măsurile corespunzătoare. Membrii pot face apel la deciziile comitetului la Comandatul Unităţii. Decizia finală şi definitivă este luată de Comandant.

7)      Personalul echipei va respecta regulile şi procedurile stabilite de  către Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică  atunci când sunt în orice misiune.

B)      Membrii asociaţi:

Membrii asociaţi sunt aceia care vor să sprijine echipa dar fie că nu au calificări medicale sau au alte preocupări neputând participa activ la o misiune  actuală a echipei. Aceşti membrii sunt aprobaţi de către conducerea echipei, dar o aprobare de principiu din partea autorităţilor judeţene este totuşi recomandabilă  din raţiuni de responsabilitate.

Cei care nu au completat fişele pentru autorităţile judeţene pot participa la activităţile echipei doar după ce au semnat renunţarea la responsabilitate (Anexa C). Membrii asociaţi nu sunt dizlocaţi, cu excepţia unor situaţii speciale cu aprobarea de către Comandantul Unităţii (şi autorităţile judeţene dacă este posibil).

C)      Membrii inactivi:

1)      Statutul de membru inactiv poate fi acordat la cererea unui membru al echipei sau din ordinul Comandantului Unităţii. Plasarea în rândul membrilor inactivi poate fi un rezultat al dorinţei unui membru activ de a se retrage sau datorită insuccesului membrului respectiv de a respecta politicile interne ale echipei.

2)      Membrilor inactivi nu li se va permite participarea la exerciţii sau dizlocări cu excepţia situaţiei când prin vot majoritar Comitetul Executiv ridică acest statut.

3)      Membrul inactiv va fi radiat din lista locală după un an, dacă nu s-au întreprins paşii necesari pentru reîntoarcerea la statutul de membru activ.

D)      Sponsori

Sponsorii sunt acei indivizi, grupuri sau Companii care donează bani şi materiale pentru echipă. Sponsorii sunt bineveniţi să participe la întâlniri şi exerciţii ca observatori dar nu vor participa activ şi nu sunt abilitaţi să se dizloce cu echipa cu excepţia unor situaţii speciale aprobate de către Comandantul Unităţii.

5)      Membrii individuali vor fi evaluaţi de către Comitetul Executiv  anual.

8.22.SISTEMUL DE PUNCTAJ AL DISPONIBILITĂŢII DE MISIUNE  A MEMBRILOR ECHIPEI:

Când membrii echipei sunt aleşi pentru misiune , compoziţia  şi alegerea indivizilor se bazează pe o serie de parametrii. În mod principal compoziţia echipei este stabilită pentru a putea permite echipei să-şi îndeplinească misiunile încredinţate.

Unele misiuni nu vor necesita o echipă întreagă, de exemplu unele instituţii pot solicita numai o echipă formată din medici şi asistente şi să nu solicite personal auxiliar. Când se primeşte o astfel de solicitare, Comandantul Unităţii şi Ofiţerul Executiv vor evalua misiunea şi dacă este necesar, vor stipula instituţiei solicitante că personalul de sprijin sete necesar pentru a îndeplini misiunea cu succes.

Unele misiuni cu toate acestea, nu vor necesita personal auxiliar cu atât mai mult dacă problemele de logistică sunt preluate de instituţia solicitantă.

Pentru orice misiune  Comitetul Executiv va aduna în primul rând echipa pentru a constata care membrii sunt capabili de misiune  pe durata prevăzută.

[Notă: este responsabilitatea membrului echipei de a verifica dacă Ofiţerul de Personal are înregistrate corect datele sale personale asupra celor care pot fi chemaţi sau nu pentru misiune . Sistemul de anunţare al echipei prin telefon va fi folosit pentru notificare sau pentru anunţarea generală]. Următoarea etapă, aceşti membrii ai echipei vor fi afişaţi după funcţia şi calificarea lor şi în ordinea numărului de puncte care le-au primit la evaluare. Sistemul de punctaj este folosit pentru a evalua experienţa membrilor echipei şi a capacităţii pentru lucru într-o Echipă Medicală Mobilă de Triaj şi Evacuare.

Membrii echipei care au cele mai multe puncte şi îndeplinesc criteriile de calificare stabilite pentru fiecare funcţie necesară pentru misiune vor fi desemnaţi pentru misiune  primii. Dacă un  membru al echipei a fost desemnat pentru misiune  la o misiune anterioară prin decizia Comitetului Executiv el poate fi desemnat pentru o misiunea următoare indiferent de numărul de puncte acumulat.

Punctele se acordă şi pentru participarea la întrunirile echipei şi sesiunile de pregătire. Puncte suplimentare pot fi acordate membrilor comitetelor speciale sau responsabililor de proiecte care au fost revizuite şi acceptate prin votul majoritar al Comitetului Executiv . În fiecare an în ianuarie, punctele vor fi reevaluate în proporţie de 33% din punctajul anului anterior.

Punctele vor fi acordate după următoarele criterii:

 • Nici un punct nu se acordă celor care nu sunt prezenţi fizic la locul de muncă.
 • Pentru a primi punctele acordate pentru participare la întruniri sau orice alt eveniment, trebuie să semnaţi la venire şi la plecare şi să fiţi prezent pentru mai mult de 50% din durata întrunirii.
 • Toţi membrii de conducere ai Comitetului sunt responsabili pentru întocmirea şi asigurarea validităţii şi trimiterea fişelor de prezenţă  (cu duratele respective) la personalul corespunzător care ţine evidenţa într-o manieră rapidă.
 • Dacă nu toţi membrii comitetului nu sunt solicitaţi pentru o activitate specifică (întrunire, şedinţă de lucru, etc.) trebuie să se folosească un sistem de rotaţie pentru a se acorda şanse egale pentru toţi membrii comitetului de a acumula puncte.
 • Experienţa anterioară (dizlocări) va fi notată în fişa de înregistrare a punctelor cu Da sau NU pentru fiecare deplasare.
 • Se acordă 1 punct pentru fiecare pentru fiecare întrunire lunară. Întrunire a comitetului, sesiune de pregătire (separat de pregătirea lunară) şi pentru fiecare activitate de noapte din cursul exerciţiilor de 2 zile.
 • 2 puncte se acordă pentru fiecare exerciţiu complet de o zi (>6 ore)
 • Clarificarea dacă un eveniment constituie o misiune  sau de un exerciţiu va fi făcută de către Comitetul Executiv

8.23.UNIFORME

Uniforma aprobată va putea fi obţinută şi purtată de membrii echipei în cursul tuturor activităţilor.

1)      După aprobarea de către Comitetul Executiv un membru fie activ fie asociat poate să-şi achiziţioneze şi să poarte uniforma Echipei Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare şi insignele acesteia.

2)      Uniforma trebuie să fie purtată în cursul dizlocărilor şi poate să fie în formă scurtă sau lungă. Culoarea este bleu deschis. Uniforma trebuie să fie în stare bună şi bine spălată. Insigna echipei medicale mobile de triaj şi evacuare trebuie purtată de asupra buzunarului din partea stângă (pe buzunar dacă există pe bluză). Membrul echipei poate opta să aleagă fie o insignă tipărită fie una brodată. Fiecare membru al echipei trebuie să aibe titlul profesional tipărit sau brodat pe buzunarul de la piept din stânga  (Se acceptă numai numele de familie dacă membrul echipei doreşte). Buzunarul din faţă stânga de la piept trebuie să aibe insigna echipei. Pe partea din spate a bluzei poate avea insigna oficială a echipei. Ofiţerii de specialitate pot avea gradul lor afişat pe buzunarul de la piept din stânga de asupra sau dedesubtul insignei echipei. Nici o altă insignă nu va fi purtată pe uniforma descrisă cu excepţia celor aprobate de către Comandantul Unităţii sau  Comitetul Executiv .

3)      Pantalonii de la uniformă trebuie să fie Kaki de la Uniforma de luptă (BDU) sau la fel cu cele aprobate de către autorităţile sanitare centrale (pantalonii Kaki pot fi purtaţi în locul celor de camuflaj(BDU) asigurându-se că sunt similari cu cei maro închis de la uniforma normală. O evaluare prudentă a securităţii personale trebuie făcută atunci când se alege folosirea pantalonilor scurţi în situaţiile de dezastru sau de exerciţiu)

4)      Un costum de camuflaj (BDU) sau  similar completează uniforma.  Acesta trebuie să aibă insigna echipei pe buzunarul din partea stângă şi pe manşeta din stânga. De asupra buzunarului din dreapta  trebuie să se pună numele brodat complet al membrului echipei. Pe deasupra manşetei din dreapta se brodează steagul naţional.

5)      Membrii echipei sunt încurajaţi să aibă mai multe uniforme de preferinţă 3 care pot fi purtaţi o mai lungă perioadă în cursul unei dizlocări.

6)      Uniformele sunt necesare la orice manifestare oficială a echipei. Membrii echipei sunt încurajaţi să poarte uniforma la întâlnirile echipei, conferinţe şi evenimente publice pentru o mai bună vizibilitate a echipei către comunitatea generală medicală şi nonmedicală.

7)      Membrii echipei pot purta uniforma în întregime sau parţial şi în perioadele libere dar trebuie să aibă în minte că ei sunt văzuţi de către public ca reprezentanţi ai echipei medicale mobile de triaj şi evacuare. Ei nu trebuie niciodată să facă orice lucru sau să se comporte într-un mod care nu reflectă  o multitudine de căi care îi reprezintă mai puţin pe ei sau echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare atunci când poartă uniforma echipei. Comportamentul membrilor care vor dezonora uniforma echipei medicale mobile de triaj şi evacuare va fi reexaminat de către Comitetul Executiv  şi Comandantul Unităţii şi se vor lua măsurile adecvate.

8.24.PREGĂTIREA

Datorită faptului că dezastrele sunt destul de rare, şi ştiind că în timpul unei dizlocări  este necesar un înalt nivel de competenţă şi flexibilitate din partea membrilor Echipei medicale mobile de Triaj şi evacuare pregătirea trebuie să fie continuă şi prima misiune a Echipei medicale mobile de triaj şi evacuare. În plus echipa trebuie să încurajeze şi să sprijine alte activităţi educaţionale care sunt în sprijinul unor părţi ale membrilor echipei.

1)      Pregătirea Echipei Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare:

A)      Trebuie să fie desfăşurată cât mai adecvat la fiecare reuniune a echipei.  Întâlnirile vor fi ţinute în fiecare a treia Miercuri sau Joi a fiecărei luni cu excepţia situaţiei când se anunţă o întâlnire specială sau când este anulată de către Comitetul Executiv  (în general nu este nici o adunare în Decembrie a fiecărui an datorită apropierii de Crăciun) .

B)      Pregătirea va include atât prezentări la sală cât şi schimburi de experienţă şi ocazional poate cuprinde şi exerciţii de noapte în tabere, parcuri sau locuri de antrenament special destinate.

C)      Pregătirea va include curiculum de bază aprobat de autorităţile centrale.

D)      Pregătirea poate fi condusă de orice membru al echipei cu experienţă într-un domeniu specific, sau de persoane din afara echipei incitate de comitetul de pregătire.

E)      Comitetul de pregătire va consta din Ofiţerul cu pregătirea şi orice alt membru al echipei interesat în aceasta.

F)      Pregătirea este obligatorie pentru toţi membrii echipei şi trebuie făcută pregătire înainte ca membrul echipei să fie luat în considerare de către Comitetul Executiv  pentru o misiune.

G)     Toate ofertele de pregătire vor fi anunţate în ziarul echipei.

8.25.MISIUNEA

Echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare va fi pregătită pentru o misiune  în  12-24 ore.  Vor fi desfăşurate următoarele activităţi:

1)      Pre-Alerta: Când informaţiile referitoare la un dezastru sunt obţinute pe indiferent ce cale Comandantul Unităţii sau Ofiţerul Executiv sau  cu majoritatea de voturi a Comitetului Executiv se poate lua opţiunea de a pune Comitetul Executiv în starea de „pre-alertă”. În mod obişnuit pre-alerta va precede notificarea dare este posibil ca acestea să se petreacă simultan. În acest moment toţi membrii Comitetului Executiv  li se poate cere să se prezinte pentru informare şi planificare. Un membru al Comitetului Executiv va transmite un mesaj prin sistemul de transmisiuni al echipei despre situaţia prezentă.

2)      Notificarea/Alerta: Aceasta se produce doar după contactul între instituţia solicitantă şi Comandantul Unităţii. În acest moment se pune în funcţiune sistemul de alarmare al echipei şi personalul este anunţat să fie disponibil pentru misiune sau pentru operaţiunile Bazei echipei. Este important pentru membrii echipei să înţeleagă că răspunsul la o notificare este în genere de asupra celui individual şi este în întregime voluntar. Informaţiile referitoare la un anume dezastru şi o posibilă misiune vor fi disponibile aşa cum s-a descris în timpul chemării la misiune. În general, aceste informaţii vor fi transmise către membrii Comitetului Executiv prin sistemul de telefonie. Rapoartele cu informaţiile scrise pot fi transmise prin fax către întreg personalul prin lista de distribuţie a acestor informaţii către spitalele locale ş.a.m.d.

3)      Activarea: Pentru o misiune pe plan naţional, Echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare va fi activată în condiţiile memorandumului încheiat între autorităţile centrale şi autorităţile locale (Anexa D). După o activare pe plan naţional, membrii echipei vor avea statut de angajaţi ai sistemului naţional, specificat de Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică . Pentru o misiune pe plan local sau judeţean, echipa va fi activată în cadrul planului, dar compensaţiile sunt asigurate în funcţie de pre-aranjamentele cu instituţia care solicită activarea, iar membrii echipei trebuie să fie încunoştinţaţi de condiţiile acestea. În ambele condiţii membrilor echipei li se va asigura asigurarea de accidente şi de malpractice în concordanţă aranjamentele făcute cu autorităţile locale sau cu aranjamentele făcute cu autorităţile conducătoare ale sistemului medical.

1) Selecţia finală a membrilor echipei ce o vor încadra la misiune va fi bazată pe concluziile evaluării prezentate mai sus, nevoile  echipei pentru o anume misiune, sistemul de punctaj şi alte criterii considerate semnificative de către majoritatea Comitetului Executiv şi de către Comandantul Unităţii.

2)      Lista finală obţinută în timpul alarmării persoanelor disponibile pentru misiune va fi asigurată către Comitetul Executiv

3)      Membrii echipei aleşi pentru misiune vor fi notificaţi telefonic sau în orice alt mijloc despre faptul că vor participa la misiune sau la operaţiile Bazei locale de operaţii a echipei.

4)      După notificare membrii echipei îşi vor verifica lista de activare (anexa B) şi lista de echipament personal (Anexa A) şi se vor prezenta la echipă pentru completare.  Vor fi în contact cu Echipa de Operaţii locale ale Bazei pentru actualizarea datelor necesare pentru misiune.

5)      Lista Principală de evenimente medicale şi Logistice (MEL) : O listă Principală de evenimente medicale şi Logistice (MEL)  este pregătită de către Comitetul Executiv în timpul pre-alertei în pregătirea unei activări complete (Anexa F).  MEL necesită informaţii asupra:

a)      Situaţiei medicale din aria de dezastru;

b)      Evenimentele ce s-au produs şi informaţiile despre mediul înconjurător de la locul dezastrului cum ar fi vremea, securitatea, etc.

c)      Logistica necesară pentru îndeplinirea misiunii.

Informaţiile necesare pentru completarea MEL trebuie solicitate de la autorităţile locale sau de la ofiţerul de legătură cu autorităţile centrale. O MEL mult mai completă va fi întocmită pentru Comitetul Executiv care se va concentra pe ariile de interes deosebit. MEL va fi folosit pentru informarea Echipei Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare în perioada de dinaintea misiunii şi până la demobilizare.

6)      Procedurile Misiunii :

a) Regulile de încărcare şi transport: materialele echipei vor fi împachetate în concordanţă cu reglementările în vigoare. Unii membrii ai acestor echipe vor putea fi pregătiţi pentru a permite Echipei Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare să împacheteze şi să încarce echipa şi elementele de echipamente individuale în concordanţă cu aceste reglementări. Dacă sunt folosite avioane ale unei anume companii aeriene, vor fi respectate reglementărilor individuale ale acelei companii.

Membrii echipei pot avea de asemenea nevoie să poarte echipamentul individual ce trebuie cântărit înainte de ambarcare. Greutatea este crucială pentru a respecta planul general de încărcare a aeronavei. Greutatea bagajului individual al membrilor echipei nu va depăşi 30 de kilograme.

Membrii echipei vor putea fi solicitaţi să nu ia cu ei o serie de elemente de echipament interzise la transport sau alte elemente considerate de Comandantul Unităţii ca fiind inadecvate pentru un anume loc de dezastru. Toţi membrii echipei vor sprijini încărcarea în ultimele minute înaintea zborului, ca şi la descărcarea lor la destinaţie.

b) Inspecţia: Echipamentul indivizilor va fi inspectat pentru a asigura echipajul de zbor că nu există materiale periculoase sau care ar putea fi folosite pentru deturnarea avionului. La fel aceste inspecţii, sunt folosite ca o verificare de securitate pentru a preveni ambarcarea unor elemente neautorizate cum ar fi butelii cu gaze comprimate sau materiale periculoase ce contravin regulilor de transport.

C) Securitate: Când se pregătesc pentru o misiune securitatea membrilor echipei este extrem de importantă. Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică  şi reglementările militare nu permit membrilor să:

1) aibă arme asupra lor atunci când sunt transportaţi pe cale aeriană.

2) aibă cuţite mari, arme sau explozive în bagajul lor.

3) aibă butelii cu materiale combustibile sau comprimate cum ar fi butanul sau benzina.

4) aibă medicamente/droguri neautorizate, sau alcool.

D) Însemnul echipei va fi purtat pe avion şi în tot timpul misiunii.

E) Vaccinările trebuie să fie actualizate permanent. Imunizări speciale vor fi necesare pentru a putea fi dizlocaţi în anumite zone şi vor fi asigurate de către echipă înaintea misiunii.

F) Urgenţe Familiare: Membrii activi ai echipei trebuie să-şi ţină familiile la curent asupra notificării şi să facă aranjamentele necesare pentru îngrijirea copiilor, după notificare, chiar dacă membrul echipei în final nu va participa la misiune.

Membrii echipei trebuie să cunoască limitele capacităţii de transport pentru orice misiune.

Echipa sedentară a bazei echipei poate fi contactată de către familiile membrilor echipei care sunt la misiune şi să ceară informaţii asupra activităţii echipei, securităţii şi siguranţei echipei şi pentru transmiterea de informaţii de la membrii echipei la familiile lor, etc. Toţi membrii echipei trebuie să se asigure că sistemul de contact de urgenţă este actualizat înainte de misiune  (Anexa E). Membrii de familiei, care au nevoie să ia contact cu membrii echipei aflat la misiune în caz de o anumită urgenţă familială va putea face asta prin contactarea echipei sedentare a bazei.

6)Probleme de la faţa locului:

A) Alimentele: Aprovizionarea cu alimente şi apă se asigură pentru toţi membrii echipei prin canale locale sau centrale. În cursul misiunii membrii echipei vor avea asupra lor o cantitate de apă pentru 12 ore (2 litri) inclusă în echipamentul individual. Mesele pentru membrii echipei vor fi asigurate centralizat. Echipa va asigura cazarea şi orice alte materiale necesare pentru îndeplinirea misiunii.

B)      Reglementările taberei: Toţi membrii echipei , indiferent de statutul lor, sau gradul profesional se aşteaptă să participe ca o echipă în toate activităţile , în special în timpul încărcării şi descărcării, instalării echipamentelor, distribuirea alimentelor şi echipamentului şi să aibă grijă de bunăstarea colegilor lor. Nimic nu se bucură de o atenţie mai mare decât locul din împrejurimea taberei. Este extrem de important să se acorde atenţia securităţii şi siguranţei în orice moment în aria taberei datorită oboselii crescute şi a stressului la care toţi membrii echipei sunt expuşi în timpul misiunii. Toţi membrii echipei vor respecta regulile de bună comportare în tabără.

C)      Igiena personală şi a taberei: Materialele care trebuiesc aruncate, vor fi puse în saci de plastic de gunoi. Personalul din fiecare cort va fi responsabil pentru curăţarea sectorului încredinţat.

Facilităţile de wc- sunt pe cât de primitive este posibil. Dejectele umane pot fi colectate în ceea aşa numitele „buchete de miere”. De multe ori poate fi posibil să fie necesară arderea acestor buchete folosind combustibili. Această zonă deosebit de importantă, împreună cu altele vor fi încredinţate unor membrii ai echipei folosindu-se o schemă de atribuire a responsabilităţilor.

Alte atribuţiuni de curăţenie şi sanitaţie pot să se arate ca necesare şi sunt vitale pentru operaţiunile desfăşurate în tabără. Membrii activi potenţiali trebuie să fie conştienţi că este o mare cantitate de timp şi efort va fi necesară în îndeplinirea unor sarcini non-medicale  cum ar fi aducerea apei, căratul, împachetatul şi despachetatul materialelor, instalarea corturilor, săparea tranşeelor în jurul corturilor, etc.

Fiecare membru al echipei va fi dominat de gândul la sfârşitul misiunii.  Membrii trebuie să fie pregătiţi pentru un astfel de stress fizic şi emoţional.

D) Conduita Personală: În cursul unei misiuni autorităţile se aşteaptă ca membrii echipei să depună toate eforturile pentru a-şi îndeplini perfect misiunea lor.

Membrii echipei reprezintă autorităţile şi trebuie deci să se comporte ca atare.  Alcoolul şi drogurile deci sunt total interzise. Vezi Anexa H.

Întrucât corturile vor fi locuite atât de femei cât şi de bărbaţi, trebuie să se acorde o atenţie deosebită modestiei hainelor şi a comportării atunci când membrii echipei se află la locul incidentului.

E) Corturile: Personalul echipei medicale mobile de triaj şi evacuare va fi repartizat la diferite corturi pentru dormit în funcţie de schimbul în care lucrează sau în care grup activează. Este îndatorirea şefului de schimb să aloce timpul de dormit  pentru fiecare cort. Membrii echipei sunt încurajaţi să nu facă adunări generale în corturi.

Fiecare cort are o cutie de echipamente care conţine un extinctor şi unelte. Şeful de schimb al fiecărui cort va avea responsabilitatea de a se asigura că extinctorul este disponibil şi că întregul personal al cortului cunoaşte locul lui şi folosirea sa.

Personalul va fi de asemenea responsabil de săparea unui şanţ în jurul cortului pentru a preveni intrarea apelor pluviale în cort în timpul vremii rele.  Fiecare cor va fi curăţat înainte de strângere şi depozitare după sfârşitul unei misiuni.

Folosirea necontrolată a focului în tabără nu este permisă în afara celor specificate de către Comandantul Unităţii.

Fumatul în nici un caz nu este permis în cort.

F) Echipamentele de producere a energiei: Echipa va lua cu ea generatori electrici pentru echipamentul de radio şi iluminat. Aceste generatoare nu sunt pentru uzul personal.

G)     Comunicaţiile: Radiourile vor fi disponibile pentru comunicaţiile echipei. Datorită resurselor limitate, doar acei membrii care au neapărată nevoie de a comunica prin radio vor avea un astfel de aparat. Dacă membrii echipei doresc să-şi cumpere un astfel de radiotelefon, ei vor fi încurajaţi să facă asta. Operatorii echipamentelor personale de comunicaţii vor acţiona doar în concordanţă cu funcţionarea echipamentelor echipei. Echipa de comunicaţii va încerca să stabilească legătura cu sistemul de comunicaţii al bazei sedentare a echipei. Această metodă poate fi folosită pentru comunicările pentru mesajele personale nonurgente către casă.

Aceasta desigur are o mai mică prioritate faţă de comunicaţiile echipei.

H)      Îmbolnăvirea/Decesul Personal: Dacă un membru al echipei se îmbolnăveşte, el va fi tratat de o persoană calificată desemnată de  Ofiţerul de Operaţiuni Medicale .

Dacă este necesar tratament specializat, Comandantul Unităţii sau  locţiitorul său va face aranjamentele necesare pentru transportul imediat al membrului echipei la spital sau chiar acasă. Un membru rănit al echipe va fi considerat ca

o victimă din categoria roşie şi i se va da tratament imediat şi stabilizare/evacuare indiferent de severitatea rănirii sale. Dacă un membru al echipei moare la locul incidentului şi corpul său este recuperabil, cadavrul său va fi transportat la domiciliu în concordanţă cu dorinţele familiei şi de acord cu autorităţile competente. Dacă corpul membrului echipei nu este recuperabil  localizarea acestuia va fi transmisă autorităţilor competente pentru încercări ulterioare de a fi recuperat. Notificarea urmaşilor va fi responsabilitatea Comandantului Unităţii sau a locţiitorului  său.

I)       Părăsirea taberei: Părăsirea taberei trebuie să fie aprobată de către Comandantul Unităţii, Ofiţerul Executiv sau  Şeful Grupului de Siguranţă & Securitate.

Membrii echipei vor fi solicitaţi să semneze ori de câte ori părăsesc sau revin în tabără sau limitele care au fost desemnate. Îmbrăcămintea şi comportarea atunci când sunt în afara taberei va fi în concordanţă cu legislaţia şi obiceiurile locale. În majoritatea situaţiilor , persoanele care părăsesc tabăra trebuie să o facă în conformitate cu „sistemul buddy”. Din raţiuni de securitate, nu se vor executa deplasări de unul singur. Atunci când sunt disponibile, comunicaţiile radio vor fi asigurate pentru persoanele care părăsesc tabăra. Informările făcute de comandanţi şi şefi vor prezenta aceste consideraţii.

Timpul liber va fi coordonat de către Ofiţerul Executiv sau o persoană desemnată. Datorită activităţilor deosebit de complexe din timpul activării, părăsirea echipei trebuie să fie aprobată de cei în drept. Folosirea alcoolului atunci când membrii echipei sunt pe drum la alarmare, sau la datorie este interzisă. Folosirea drogurilor ilegale de asemenea este interzisă.

Reglementările actuale ale echipei cer ca membrii echipei să semneze la intrarea şi părăsirea ariei în care se află echipa. Ofiţerul cu Siguranţa & Securitatea sau persoana desemnată de către acesta trebuie să fie avertizat asupra oricărui membru al echipei care părăseşte aria la orice moment. Dacă în timpul unei misiuni un membru al echipei este neglijent în urmarea acestor proceduri, se va face o cercetare a incidentului în momentul stabilit de către Comitetul Executiv  şi măsurile disciplinare vor fi recomandate de către Comitet. Dacă situaţia devine obişnuită, Comandantul Unităţii sau  Ofiţerul Executiv vor fi sesizaţi de situaţie şi vor lua măsurile necesare.

7) Demobilizarea: După terminarea unei misiuni, Echipa Medicală Mobilă de Triaj şi Evacuare nu va înceta necondiţionat activităţile curente dar se va începe pregătirile pentru o altă misiune în decurs de 2 săptămâni punând în aplicare următoarele:

A) Comitetul Executiv  va întocmi ” Raportul de misiune ” în care va prezenta în rezumat eficienţa Echipei şi cum să fie aceasta îmbunătăţită pentru viitoarea misiune.

B) Sugestiile membrilor echipei de îmbunătăţire a performanţei pentru viitoarele activări vor fi selecţionate după o atentă luare în considerare. Comitetul Executiv  va revizui această cercetare în pregătirea Raportului de misiune.

C) Întâlnirile pentru reducerea Stressului critic de incident (MSCI) vor fi stabilite în decurs de 2-5 zile după misiune. Întâlnirile vor continua atât cât este nevoie.  Membrii echipei MSCI pot fi contactaţi oricând de membrii echipei medicale mobile de triaj şi evacuare dacă ei consideră necesar.

D) Şefii de secţie vor raporta Comitetului Executiv în decurs de 2 săptămâni performanţele personale şi ce echipamente sau pregătire mai sunt necesare pentru pregătirea echipei pentru o altă misiune.

8.26.MANAGEMENTUL  STRESSULUI CRITIC DE INCIDENT (MSCI)

I. Definiţie:

Managementul Stressului Critic de Incident (MSCI) -. Un incident critic este definit ca orice incident care schimbă mecanismele normale de a face faţă a unui lucrător dintr-o echipă de intervenţie în caz de dezastru.

II. Funcţie:

Recunoscând importanţa protecţiei sănătăţii mentale a membrilor Echipei Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare, ca şi impactul pozitiv a procesului de MSCI, Echipa va recunoaşte activitatea unei echipe de MSCI pentru a facilita politicile şi procedurile în timpul activităţilor educative şi de misiune.

A)      MSCI trebuie să fie considerată ca un element educaţional în timpul desfăşurării programului normal de pregătire şi antrenament în decursul unui an.

Pregătirea va fi asigurată pentru personalul Echipei Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare şi dacă cumva nu este disponibil, Comandantul Unităţii sau  Ofiţerul Executiv vor trebui să rezolve introducerea acestui serviciu.

B)      În cursul stabilirii listei Echipei Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare pentru o misiune curentă, Ofiţerul Medical Şef va lua în considerare MSCI prin:

1)      Repartizarea personalului pregătit pentru MSCI în cadrul misiunilor echipei astfel încât să le permită lor şi altor membrii ai echipei să observe semnele de apariţie a sindromului de stress de incident critic.

a) Aceste semne includ printre altele:

– Retragerea sau „îngheţarea” la locul incidentului;

– Comportare inadecvată;

– Folosirea inadecvată a glumelor într-o manieră injurioasă;

– Semne clinice (insomnie, stare de rău);

b) Situaţiile stresante în mod special sunt:

– Un număr mare de leziuni severe sau decese;

– Un număr mare de copii răniţi sau decedaţi;

– Răniri semnificative sau decesul unui membru al Echipei Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare;

– Resurse medicale insuficiente ca urmare a unui mare număr de victime.

c) Dacă un membru al echipei va fi considerat ca fiind afectat, el va fi scos de la locul de muncă cât mai rapid posibil asistat de un membru al echipei MSCI şi va fi anunţat şeful de echipă corespunzător.

d) Dacă semnele de stress sunt vizibile la mai mulţi membrii ai echipei, se va lua în considerare detensionarea întregei echipe.

C) Minimizarea stresului asupra membrilor Echipei prin:

1) Planificarea activităţilor de odihnă şi recreaţie cât de des posibil.

2) Permiterea comunicării cu familiile şi prietenii de acasă cât mai des posibil.

3) Asigurarea nutriţiei şi hidratării corecte a membrilor echipei.

D) Planificarea activităţilor de detensionare (raport) şi a sprijinului de grup în timpul misiunii şi în timpul fazei de demobilizare a misiunii.

E) Echipa MSCI poate să se sesizeze singură şi să acţioneze în favoarea altor lucrători din alte echipe care lucrează la locul incidentului indiferent de originea acestor echipe după ce au rezolvat problemele echipei proprii.

F) Echipa MSCI va supraveghea problemele de sănătate mintală ale membrilor echipei şi tratamentul asigurând cu sprijinul personalului medical al echipei pentru pacienţii cu probleme mentale acute şi tulburări legate de stress.

G) Echipa MSCI va aranja rapoartele de detensionare MSCI pentru echipă în 2-5 zile de la terminarea misiunii  şi activităţile MSCI vor continua oricât este considerat necesar de către şeful echipei MSCI.

III.     Structura Echipei MSCI :

A.      Membrii Echipei MSCI:

Această echipă este constituită din membrii Echipei Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare care au interes şi pregătire în activităţile MSCI. A fi membru al echipei va necesita o motivare personală pentru a servi pe alţii în mod voluntar. Membrii sunt pregătiţi să asigure sprijin de bază şi consiliere profesională.

B.      Subordonare:

Membrii Echipei MSCI acţionează sub conducerea Comitetului Executiv  şi sunt subordonaţi Şefului Echipei MSCI.

C.      Pregătire:

Toţi membrii echipei MSCI vor participa la un program de pregătire aprobat de către Şeful Echipei MSCI sau vor avea experienţa comparabilă necesară stabilită de Şeful Echipei MSCI.

8.27.ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII

Echipa Medicală Mobilă de Triaj şi Evacuare va monitoriza şi asigura o îngrijire a pacienţilor în siguranţă şi competent precum şi îmbunătăţirea calităţii acestor sisteme. Echipa Medicală Mobilă de Triaj şi Evacuare va pune în aplicare şi va întocmi un document de Îmbunătăţire a calităţii (IC) în cursul misiunii şi a activităţilor educaţionale în scopul de a:

–  Asigura calitatea îngrijirii sănătăţii acordate.

–  Asigura abilitatea de a acorda îngrijiri de sănătate.

–  Strânge date pentru scopurile educative şi de cercetare.

Sub conducerea Comandantului Unităţii şi a Comitetului Executiv al Echipei Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare va sprijini conceptele (IC) şi va coordona integrarea lor în programul echipei după cum urmează:

1) Lucrând cu Ofiţerul Executiv un Comitet de IC va monitoriza, îndeplini şi evalua continuu activităţile de IC ale domeniilor funcţionale ale Echipei Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare: îngrijire, securitate, comunicaţii, etc.

2) Vor desemna un membru (normal un reprezentant al Comitetului Executiv) din ariile funcţionale ale Echipei Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare pentru a:

a) Coordona activităţile de IC în cadrul ariilor lor funcţionale cu Ofiţerul Executiv al Comitetului Executiv .

b) Întocmi criterii valide pentru identificarea, screening-ul şi problemele de evaluare în ariile lor specifice de activitate, şi pentru punerea în aplicare a acţiunilor corective şi evaluarea eficacităţii acestor acţiuni.

c) Pregăti pentru aprobarea Comitetului Executiv, a colectării datelor adecvate a fişelor şi a altor documentaţii pentru folosire în cursul unei misiuni. Aceste fişe vor fi prezentate în cursul politicilor fie pe o bază concurentă fie retrospectivă.

d) Evaluează, analizează şi raportează datele strânse în scopul desemnat de către Comitetul Executiv, precum şi le face disponibile pentru alte instituţii la nevoie.

3) Se asigură că următoarele elemente (în funcţie de aria de responsabilitate) sunt rezolvate la minimum posibil.

a) Secţia de Operaţii Medicale:

– Stabileşte şi întocmeşte  standardele de practică (protocoale).

– Stabileşte documentaţia minimă pentru standarde, care va include o fişă de înregistrare, triaj şi identificare a pacienţilor/consimţământ.

– Monitorizează controlul infecţiilor şi alte probleme iatrogene.

– Întocmeşte şi actualizează Cartea de Intervenţie în dezastre (DAC) pentru a prezenta descrierea funcţiilor şi responsabilităţilor pentru personalul medical.

– Lucrează cu Comitetul Executiv  şi Ofiţerul cu pregătirea pentru a asigura validitatea şi corectitudinea aspectelor medicale ale manualului de politici şi de proceduri.

– Asigură distribuirea, colectarea şi analizarea Fişelor de control a stării de satisfacţie a pacienţilor în scopul evaluării imaginii şi impresiei pacienţilor trataţi de Echipa Medicală Mobilă de Triaj şi Evacuare.

b) Comitetul Executiv  şi de Pregătire:

– Întocmeşte şi aplică programele de pregătire bazate pe nevoile tuturor funcţiilor din Echipă sau cerute de alte instituţii, asigurând prin metodele de evaluare că pregătirea este eficientă.

– Verifică atestatele personalului Echipei dacă este necesar.

– Sprijină îndeplinirea nevoilor Ofiţerului cu Îmbunătăţirea calităţii prin sprijinirea generală a acestei politici.

– Întocmeşte şi actualizează politicile funcţionale şi procedurile pentru membrii echipei şi ariile funcţionale.

– Întocmeşte şi actualizează Cartea de acţiune în dezastru (DAC) care descrie funcţiile şi responsabilităţile pentru personalul administrativ şi de pregătire.

– Întocmeşte şi actualizează un sistem de evaluare post-misiune pentru personalul echipei.

c) Secţia de Logistică:

– Întocmeşte şi actualizează lista de echipament medical şi non-clinic şi materiale necesare pentru misiune .

– Asigură că nevoile logistice medicale şi non-clinice sunt îndeplinite înainte şi în timpul oricărei pregătiri sau activitate de misiune, procură şi întreţine echipamentul de logistică conform nevoilor.

– Întocmeşte şi actualizează Cartea de acţiune în dezastru (DAC) care descrie funcţiile şi responsabilităţile pentru personalul operativ.

– Lucrează cu Comitetul Executiv  şi Ofiţerul cu pregătirea pentru a asigura validitatea şi corectitudinea aspectelor operative ale manualului de politici şi de proceduri.

.

8.28.RELAŢIILE CU MEDIA

Datorită situaţiilor de viaţă sau moarte ce pot apare într-un dezastru, atenţia generală va fi centrată pe locul dezastrului. Mijloacele de informare se vor aduna să strângă informaţii, fotografii şi interviev-uri despre modul cum au fost răniţii şi decedaţii luaţi în grijă de către Echipele mobile de Triaj şi evacuare. Datorită conformaţiei acestor echipe, ele vor suporta încercările mediilor de informare de a obţine informaţii înainte, în timpul şi după un dezastru. În scopul maximizării acoperii echipei de către mediile de informare se vor respecta următoarele proceduri:

1) În faza de pregătire: Cererile mediilor de informare pentru interviev-uri sau informaţii despre Echipa Medicală Mobilă de Triaj şi Evacuare trebuie să fie adresate Ofiţerului de Informaţii Publice (PIO). PIO va coordona cu Comitetul Executiv  în ceea ce priveşte stabilirea indivizilor adecvaţi pentru a fi intervievaţi.

PIO poate fi de asemenea notificat dacă un membru al echipei a fost solicitat pentru un interview despre experienţa lor profesională în echipă. Membrii echipei sunt solicitaţi să coordoneze cu PIO pentru a asigura că se prezintă presei informaţii complete şi corecte despre echipă .

Când un membru al echipei este solicitat să prezinte materiale către grupurile de public despre Echipă sau experienţa ei, ei trebuie să se coordoneze la fel cu PIO pentru a asigura o prezentare corectă şi completă şi să obţină mijloace de prezentare audio-vizuale pentru a fi prezentate.

2) În modul activ: PIO de la locul dezastrului şi locţiitorul său din baza de sedentară de operaţii a echipei vor acţiona ca un punct de contact pentru mass media, înainte, în timpul şi după misiune. PIO este singur responsabil pentru aceste contacte şi pentru trimiterea anunţurilor pentru mass media în urma unei alerte.

A) Cererile mediilor de informare pentru interviev-uri şi fotografii în timpul activităţilor de pregătire a misiunii vor fi procesate de PIO sau locţiitorul său în procesul desfăşurării lor de aşa manieră încât să se producă un cât mai mic impact asupra activităţilor. Membrii echipei trebuie să fie pregătiţi să acorde scurte interviev-uri fără o pregătire prealabilă prea elaborată.

B) Atunci când există camere de luat vederi, trebuie să ne aşteptăm să fim înregistraţi pe bandă video şi să fim interviev-aţi oricând (după aprobarea de către PIO) în timpul pregătirii pentru misiune. Membrii echipei sunt avertizaţi asupra probabilităţii ca orice lucru spus sau făcut să fie înregistrat şi sunt avertizaţi că este nevoie să acţioneze profesionist în ambele acţiuni sau atitudini. Vă rugăm a avea în atenţie următoarele atunci când suntem în faţa unei camere de luat vederi sau în timpul unui interview:

1) Vorbiţi doar despre cunoştinţele dvs. directe asupra situaţiei, nu speculaţi sau repetaţi ceea ce poate fi un zvon.

2) Când sunteţi intervievat priviţi la reporter. Gândiţi-vă că microfonul este deschis şi că banda se învârteşte. Reduceţi la minimum remarcile fără rost.

3) Nu spuneţi „Îmi place să fac asta” sau  „aceasta este interesant” când în jur sunt persoane serios rănite sau muribunde. Fiţi atenţi cu glumele despre bolnavi sau râsul nejustificat. Este foarte uşor ca media şi privitorii să înţeleagă greşit.

4) Când sunteţi în dubiu, referiţi-vă la Comandantul Unităţii, Ofiţerul Executiv sau  la membrii Comitetului Executiv .

C) Orice  cerere de contact cu media, în special cele de la faţa locului, trebuie să fie adresate PIO sau Ofiţerului Executiv. Verificaţi cu PIO dacă este potrivit pentru dvs. să staţi de vorbă cu media. Nu vă consideraţi că dacă echipa este la locul incidentului, tot ce face media este aprobat şi că dvs. sunteţi liberi să vorbiţi cu ei.

D) Când sunteţi la locul incidentului, mediile de informare trebuie să fie excortate în orice facilitate a echipei/cort/etc. Aceasta include locul taberei echipei sau ariile destinate pentru tratament medical. Pacienţii vor fi abordaţi cu respectarea aceloraşi precauţiuni referitoare la intimitate care se iau în orice spital: Pentru a prezenta numele sau imaginea pacienţilor trebuie să se dea aprobarea verbală sau de preferat în scris. Fără această aprobare nu vor fi prezentate figurile pacienţilor sau doar dacă nu pot fi identifcaţi. PIO va asigura aprobarea pentru transmiterea acestor fotografii.

E) Fotografiile în afara facilităţilor de tratament vor fi permise fără aprobarea scrisă doar dacă prevederile altor politici sunt respectate.

8.29.COMUNICAŢIILE

Comunicaţiile efective sunt esenţiale pentru misiunea Echipei Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare.

În modul activ:

1) Dacă activarea este locală (până la 100 de km de bază), toate comunicaţiile echipei vor fi desfăşurate prin telefoanele fixe sau prin pager. Dacă misiunea este în afara acestei raze, Ofiţerul cu comunicaţiile sau Ofiţerul Executiv va lua legătura cu autorităţile locale sau centrale pentru a coordona frecvenţele de transmisie radio şi indicativele necesare. Ofiţerul cu comunicaţiile va verifica dacă toată aparatura de comunicaţii disponibilă este împachetată pentru transport.

2) Dacă sunt activate şi alte Echipe Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare şi sunt dispuse în teren la locul incidentului ele vor fi contactate de către Ofiţerul cu comunicaţiile prin orice mijloc disponibil, precum şi cu celelalte instituţii de la faţa locului.

3) După sosirea la faţa locului, Ofiţerul cu comunicaţiile va determina necesităţile de comunicare pentru îndeplinirea misiunii medicale şi va raporta Comitetului Executiv şi Ofiţerului Executiv evaluarea sa asupra situaţiei şi a disponibilităţii echipamentului. Dacă la faţa locului apare echipament inadecvat , se vor stabili priorităţile necesare şi se vor adresa cereri la autorităţile centrale competente.

4) Comunicaţiile interne vor fi în special cu locul incidentului şi se vor desfăşura în terminologia ICS şi a procedurilor stabilite de acesta. Se vor folosi transmisiile în fonie şi texte.  În comunicaţiile interne nu se vor folosi indicative, iar vorbitorii vor fi identificaţi după nume sau funcţie. Dacă se vor folosi alte frecvenţe emiţătorii vor fi identificaţi ca fiind o parte a Echipei Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare. Priorităţile obişnuite în comunicaţii sunt:

a) Comunicaţiile interne ale echipei.

b) Comunicaţiile echipei cu baza sedentară.

c) Comunicaţiile cu autorităţile locale şi centrale.

d) Alte cerinţe de comunicaţii.

Comunicaţiile cele mai uzuale vor fi în fonie, comunicaţiile digitale vor fi stabilite cât mai rapid posibil pentru a facilita rezolvarea cerinţelor de logistică.

6) Se vor stabili indicative pentru traficul care vine şi cel transmis. Vor fi transmise doar mesajele autorizate.

7) Frecvenţele stabilite vor fi folosite doar de instituţiile cărora le au fost repartizate fără o altă aprobare din partea Ofiţerului Executiv .

8) Personalul de comunicaţii va transmite doar informaţiile primite prin mijloacele de comunicaţii prin intermediul Ofiţerului Executiv sau  a locţiitorului său sau  indirect către echipă.

9) În decurs de 2 săptămâni de la reîntoarcerea din misiune Ofiţerul cu comunicaţiile va trimite Comitetului Executiv  raportul de bilanţ al activităţii de transmisiuni şi înregistrările mesajelor primite şi transmise pentru a fi trecute în registrul istoric al echipei.

8.30.CONTROLUL ECHIPAMENTULUI ŞI AL MATERIALELOR

De oarece echipamentul poate veni la echipă din diverse surse, o dată înregistrat în evidenţa echipei, el devine proprietatea echipei.

1) Întreg echipamentul trebuie să fie întreţinut şi păstrat în condiţii de securitate conform inventarelor actualizate.

2) Nici un echipament nu poate fi folosit pentru alte scopuri decât cele oficiale ale echipei fără permisiunea Comitetului Executiv .

3) În cursul activităţilor din cadrul misiunii, orice medicament / prescripţie sau echipament poate fi folosit de către personalul adecvat şi va trebui să fie întreţinut conform regulilor specifice.

4) În timpul misiunii, orice substanţă controlată va fi gestionat de către Ofiţerul cu Farmacia sau de către alt personal desemnat  şi păstrat în condiţii de securitate, care vor include încuierea cu două lacăte în orice moment. Administrarea de substanţe controlate trebuie să fie la ordinul direct al medicului echipei sau în conformitate cu un protocol semnat şi documentat corespunzător.

8.31.PROTOCOALELE DE TRIAJ

Este politica Echipei Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare să încerce asigurarea celui mai mare bine pentru cât mai mulţi folosind resursele limitate.

Aceasta se poate realiza prin următoarea procedură:

Aria de triaj operează sub conducerea Ofiţerului de Triaj în cadrul secţiei medicale. Toţi pacienţii care se prezintă în ariile operaţionale ale echipei vor:

1) fi evaluaţi cât mai rapid posibil în condiţiile evenimentului.  Această evaluare va include:

A) trecerea în revistă a pericolului vital imediat, care trebuie să fie trata cum este găsit.

B) prin cercetarea de securitate atunci când este posibil, se vor căuta armele, sau alte materiale care pot fi periculoase şi care ar putea produce un risc pentru membrii echipei sau alţi pacienţi.

2) fi categorisiţi pentru îngrijirile ulterioare şi distribuţia corespunzătoare în ariile de tratament ale echipei. Categoriile aprobate sunt:

A. Semnificaţia pentru T1

Ajutor medical imediat pentru salvarea vieţii. Timp foarte scurt până la operaţie. Se aşteaptă o supravieţuire bună şi de calitate.

1. Marcaj civil şi militar: Eticheta roşie.

Aceasta etichetă corespunde priorităţii de evacuare celei mai înalte şi este rezervată victimelor ce necesită ajutor imediat din următoarele motive:

a)    insuficienţa respiratorie ce nu pot fi rezolvată pe loc;

b)    stopul cardiac confirmat şi resuscitat (când există resurse);

c)    hemoragii grave cu pierderi de sânge de peste 1litru;

d)    inconştienţa, obnubilarea;

e)    perforaţii toracice, sau răniri abdominale profunde;

f)      fracturi grave de bazin, torace, de vertebre cervicale, ca şi fracturile sau luxaţiile ce jenează perceperea pulsului sub zona luxaţiilor sau fracturilor;

g)    comoţii cerebrale grave;

h)    arsuri complicate cu leziuni ale căilor respiratorii;

i)       leziunile termice inhalatorii;

j)       intoxicaţia cu monoxid de carbon.

B. Semnificaţia pentru T2

Intervenţie medicală întârziată. Actul chirurgical este mare consumator de timp. Viaţa nu este pusă în primejdie de către amânare. Stabilizarea reduce efectele întârzierii aplicării chirurgiei.

2. Marcaj civil şi militar: Eticheta galbenă.

Această etichetă determină a doua prioritate de evacuare. Victimele ce necesită ajutor dar a căror viaţă nu este în pericol imediat vor fi marcate cu această etichetă:

a)    arsuri de gradul II pe mai mult de 30% din suprafaţa cutanată;

b)    arsuri de gradul III pe 10% din suprafaţa cutanată;

c)    arsuri de gradul III în locuri critice cum ar fi mâinile, picioarele, şi faţa, dar fără complicaţii respiratorii;

d)    arsuri complicate de leziuni grave ale ţesuturilor moi sau cu fracturi minore;

e)    hemoragii moderate ( de la 500 de ml la 1000 de ml );

f)      leziuni dorsale cu sau fără atingerea coloanei vertebrale;

g)    victime ce prezintă leziuni cranio-cerebrale (suficient de grave pentru a cauza un hematom subdural sau stare de confuzie) ce se caracterizează prin:

 • scurgeri de LCR pe nas sau prin urechi;
 • creşterea rapidă a presiunii sanguine sistolice;
 • vărsături în jet;
 • modificări de ritm respirator;
 • bradicardie sub 60/minut;
 • tumefacţii sau hematoame suborbitare ;
 • anizocorie pupilară;
 • colaps;
 • răspuns motor nul sau scăzut (ROT);
 • reacţii scăzute la stimulente senzoriale (stupoare profundă).

C. Semnificaţia pentru T3

Risc minim. Traumatisme minore. Aceste victime vor fi tratate de personalul cel mai puţin pregătit.

3. Marcaj civil şi militar: Eticheta verde.

Această etichetă va marca răniţii ce prezintă a treia prioritate de evacuare, ale căror leziuni sunt minore şi nu necesită o îngrijire deosebită:

a)    fracturi ale degetelor sau dinţilor;

b)    excoriaţii, contuzii;

c)    arsuri minore;

d)    arsuri de gradul II de până la 15% din suprafaţa cutanată;

e)    arsuri de gradul III pe cca. 2% din suprafaţa cutanată;

f)      arsuri de gradul I acoperind mai puţin de 20% din suprafaţa cutanată cu excepţia mâinii, picioarelor şi a feţei (1).

D. Semnificaţia pentru T4

Victima poate fi lăsată să aştepte. Răniri multiple şi serioase. Tratamentul este complex şi consumator de timp, personal şi resurse.

4. Marcaj militar şi civil: Eticheta neagră

Este rezervată decedaţilor sau celor cu leziuni fatale şi fără speranţă. Se consideră decedate victimele care nu respiră şi au pulsul oprit de cca. 20 de minute şi a căror stare nu permite aplicarea în continuare a tehnicilor de resuscitare. De asemeni va fi aplicată şi următoarelor categorii de victime fără speranţă:

a)    arsuri de gradul II şi III acoperind mai mult de 40% din suprafaţa corporală considerate ca iremediabil mortale;

b)  arsuri de gradul II şi III acoperind mai mult de 40% din suprafaţa corporală însoţite de leziuni majore cum ar fi:

c)    fracturi importante,

d)    leziuni cranio-cerebrale importante

e)    leziuni toracice;

f)      leziuni craniene ce lasă ţesutul cerebral descoperit şi sunt însoţite de inconştienţă;

g)    leziuni cranio-cerebrale însoţite de fracturi majore;

h)    leziuni ale coloanei vertebrale cu absenţa sensibilităţii şi motricităţii;

i)       leziuni grave la victimele peste 60 de ani.

Întrucât marja dintre victimele marcate cu eticheta roşie şi cea neagră este foarte mică în situaţiile în care amploarea dezastrului fiind mai mică forţele de intervenţie sunt suficiente vor putea fi evacuate şi victimele marcate cu eticheta neagră cu prioritate maximă iar altfel ele vor fi evacuate ultimele.

Această atitudine este justificată de obţinerea unei eficacităţi maxime, întrucât este rezonabil să se acorde maximum de resurse în scopul salvării de vieţi şi distingerii decedaţilor de victimele condamnate.

1) Facilitează identificarea victimei prin plasarea atât a unei fişe de triaj complete şi de identificare la încheietura mâinii sau pe haine.

2)  Facilitează intrarea în sistemul de îngrijiri a victimelor al echipei.

3) Facilitează transportul către facilitatea medicală adecvată în funcţie de clasificarea victimei.

A)      În scopul maximizării disponibilităţii personalului, doar victimele sigur neambulatorii vor fi transportate pe tărgi.

B)      Victimele vor fi scoase din aria de triaj cât mai rapid posibil după ce au fost triaţi . Ele vor fi menţinute în această arie doar la dispoziţia Şefului Secţiei Medicale sau a locţiitorului acestuia şi numai dacă celelalte arii sunt supraaglomerate.

C)      Va fi responsabilitatea ariei de tratament să înceapă documentarea completă a victimelor şi managementul lor după procedurile stabilite.  Fişa de triaj trebuie întocmită ca o parte a fişei definitive a victimei.

D)      Ariile de îngrijiri ale victimelor sunt stabilite ca mai sus. Cu toate acestea funcţiile lor pot varia în funcţie de resurse şi misiuni. De exemplu:

1)      Într-o situaţie în care echipa acţionează ca un centru de organizare a degajării, ariile de tratament vor fi destinate să execute managementul pacienţilor instabili şi să reţină pacienţii stabili pentru a fi transportaţi în afara ariei.

2)      În situaţia în care echipa acţionează doar în scopul triajului prespitalicesc al victimelor, acestea vor fi procesate până când evacuarea către o facilitate mai adecvată este disponibilă.

8.32.Anexa  A. Lista echipamentului Personal.

Lista echipamentului personal

(limitată la 30 de kg per membru al echipei)

8.32.1.Verificarea obiectelor personale

Fiecare membru ale echipei Medical mobile de triaj şi evacuare trebuie să posede doar obiectele personale strict necesare, pentru a-şi putea păstra mobilitatea şi a nu se supraîncărca mijloacele cu care se transportă echipa la misiune.

Obiectele de uz personal obligatorii

a)    acte de identitate (buletin, legitimaţie militară, carte de identitate);

b)    paşaport pe care să fie menţionată grupa sanguină (plus 6 fotografii de rezervă);

c)    carnetul de sănătate cu legitimaţiile corespunzătoare de vaccinare internaţională (febră galbenă, hepatită virală, etc.)

d)    hrană rece pentru 36 de ore;

e)    apă de băut pentru 36 de ore;

f)      4 schimburi de lenjerie de corp adecvată zonei de acţiune, perioadă a anului şi misiunii primite;

g)    articole de igienă personală:

 • aparat de ras;
 • săpun;
 • periuţă de dinţi;
 • hârtie igienică;
 • ochelari de soare;
 • etc.

h)    lanternă cu baterii de schimb;

i)       cuţit de buzunar multifuncţional;

j)       diurnă zilnică pe perioada misiunii în bancnote de diferite mărimi;

k)     trusă personală de prim ajutor:

 • medicamente pentru combaterea constipaţiei;
 • medicamente pentru combaterea diareei;
 • medicamente pentru combaterea durerilor de cap;
 • medicamente pentru combaterea tulburărilor menstruale;
 • medicamente pentru combaterea afecţiunilor reumatismale
 • medicamente pentru combaterea răcelii;
 • medicamente pentru combaterea infecţiilor;
 • vitamine;
 • săruri minerale;
 • alcool medicinal;
 • pansamente individuale şi comprese sterile;
 • bandă adezivă;
 • medicamente pentru afecţiunile specifice ale individului.

Obiectele de uz personal opţional

a)    aparat de filmat (fotografiat) cu baterii;

b)    binoclu de buzunar;

c)    calculator de buzunar;

d)    adaptor electric;

e)    papetărie;

f)      alte obiecte.

Recomandări:

 • Greutatea totală a echipamentului propriu nu trebuie să depăşească 30 de kg.
 • Încercaţi să menţineţi numărul de pachete ale echipamentului dvs. La minimum posibil, în aşa fel încât să le puteţi căra dintr-o dată pe distanţe scurte.
 • Sacul de efecte militare este ideal. Bagajul de tipul celor de vacanţă sunt acceptabile dar descurajate.
  • Marcaţi toate bagajele cu numele şi adresa dvs.!!!!!
  • Nu sunt admise orice containere ce conţi gaze lichefiate. Alte mijloace de încălzire sunt admise.
  • De oarece în tabăra de dizlocare s-ar putea să nu fie electricitate sunt descurajate elementele care folosesc curentul electric alternativ fiind admise doar cele acţionate la baterie.

Recomandări speciale:

 • Luaţi în considerare împachetarea separată a unui schimb pentru o zi pentru a putea fi mai uşor de găsit la nevoie.
 • Împachetaţi tot echipamentul separat în pungi de plastic în cazul în care echipamentul poate fi expus la vicisitudinile vremii. Un schimb de haine uscat poate fi de nepreţuit după o zi petrecută în ploaie!

8.33.Anexa B:  Lista de verificare a Echipei Medicale Mobile de Triaj şi Evacuare în momentul activării

Pentru aceasta se vor desfăşura următoarele activităţi:

a)    verificarea stării de funcţionare a tehnicii din dotare şi pregătirea acesteia pentru intervenţie;

b)    selectarea, verificarea şi împachetarea materialelor necesare intervenţiei;

c)    selectarea verificarea medicală şi psihică, cât şi informarea pe scurt a personalului care va participa la intervenţie asupra situaţiei existente în zonă.

Celelalte activităţi de pregătire a echipei şi de verificare se vor desfăşura pe echipe şi grupuri, rezultatele raportându-se Comandantului Unităţii.

8.34.Anexa C: Renunţarea la responsabilitate

ECHIPA MEDICALĂ MOBILĂ DE TRIAJ ŞI EVACUARE

ACT DE RENUNŢARE LA RESPONSABILITATE

Atât timp cât sunt încadrat în Echipa Medicală Mobilă de Triaj şi Evacuare ca stagiar, vizitator, asociat sau membru inactiv al echipei, eu voi participa la activităţile de pregătire în funcţia de:

_________________________________________________________.

Eu înţeleg în întregime şi accept că autorităţile centrale şi locale nu au întocmit o fişă sub numele meu, şi de aceea eu nu pot fi acoperit de Asigurarea încheiată pentru lucrătorii acreditaţi.

Eu, __________________________________________________, înţeleg că sunt admis ca voluntar la această pregătire şi de aceea echipa, sponsorii sau  orice  instructor sau alţi participanţi în această pregătire nu pot fi responsabili pentru orice rănire accidentală ce mi se poate produce în cursul transportului la sau a participării la sau a reîntoarcerii de la locul antrenamentului.

Eu accept de asemenea că datorită naturii oricărui antrenament  această echipă participă şi pentru securitatea mea proprie, eu pot fi solicitat mai mult să privesc decât să particip.

Semnat: _____________________________________________________________________

Data: _______________________________

Martori:

_______________________________________________Data:_________

_______________________________________________Data:_________

8.35.Anexa D:  Memorandumul de înţelegere între MSF şi spitale

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

ÎNTRE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI ŞI SPITALELE PARTICIPANTE LA INTERVENŢIA MEDICALĂ

Scop

Acest Memorandum de Înţelegere stabileşte procedurile şi politicile care vor ghida părţile participante în dezvoltarea şi folosirea unităţilor de răspuns medical pentru operaţiunile medicale ale Sistemului Naţional Medical Român de Intervenţie în Dezastre(SNMRD)

Sistemul Naţional Medical Român de Intervenţie în Dezastre

O urgenţă naţională, fie sub forma unui dezastru natural sau fie sub forma unui dezastru produs de om, atac terorist sau a unui conflict militar convenţional, poate depăşi rapid resursele medicale ale oricărui judeţ anume. Posibilitatea unei astfel de urgenţe cu victime în masă pe teritoriul României, necesită un răspuns coordonat al sistemului naţional de îngrijiri de sănătate. Pentru aceasta Ministerul Sănătăţii şi Familiei ca reprezentant al Guvernului României şi responsabil pentru organizarea şi coordonarea intervenţiei medicale în astfel de situaţii a constituit SNMRD pentru a sprijini acordarea de îngrijiri medicale victimelor incidentelor care depăşesc capacitatea de îngrijiri medicale unui judeţ sau zone afectate.

Programul SNMRD este un efort comun al Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Ministerului Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei şi a altor instituţii centrale în care fiecare instituţie participantă conduce un element particular al sistemului.

SNMRD este destinat să asigure ajutor medical sub forma unităţilor medicale mobile de triaj şi evacuare, a unui sistem de evacuare medicală şi a unei reţele de spitale care au agreat din vreme să primească pacienţi în eventualitatea unei astfel de urgenţe cu aflux masiv de victime.

Obiectivul SNMRD este de a crea un sistem de ajutor medical mutual care să lege resursele medicale existente într-o reţea naţională de îngrijiri medicale. În fine SNMRD plănuieşte să dezvolte alianţe mutuale cu sectorul medical public sau privat în efortul de a coordona dezvoltarea şi folosirea resurselor medicale pentru dezastre în urgenţele naţionale.

Părţile în înţelegere

Ministerul Sănătăţii şi Familiei

În dezastrele majore sau urgenţe naţionale, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, are responsabilitatea de a asigura asistenţa medicală de urgenţă în caz de dezastre şi epidemii. Prin intermediul Direcţiilor Judeţene de Sănătate Publică poate asigura asistenţa tehnică şi asistenţa pe termen scurt către autorităţile locale în funcţie de solicitări, indiferent de magnitudinea incidentului.

Spitalele participante

Spitalele judeţene şi municipale au rolul de a organiza asistenţa medicală de urgenţă a victimelor şi a îmbolnăviţilor ce rezultă din evenimentele dezastruoase în conformitate cu obligaţiile asumate prin memorandumurile de înţelegere încheiate de fiecare în parte prin care se pun la dispoziţia SNMRD un număr de paturi de îngrijiri acute pe specialităţile specificate.

Rolul şi Responsabilităţile Spitalelor şi Serviciilor Judeţene de Ambulanţă

Spitalele judeţene şi municipale participante, ca şi orice altă facilitate spitalicească şi serviciile judeţene de ambulanţă sunt de acord să:

‑        participe la recrutarea, organizarea, pregătirea şi întreţinerea Unei Unităţi Medicale mobile şi una sau mai multe Echipe medicale Mobile de triaj şi evacuare în concordanţă cu ghidurile întocmite de SNMRD;

‑        Verifice periodice autorizaţiile de liberă practică a personalului medical component (medici, asistenţi,farmacişti, etc.).

‑        Acceptă, întreţine şi pune în siguranţă echipamentele primite de la autorităţile centrale pentru a fi folosit în activităţile de răspuns la incidente şi de pregătire;

‑        Numeşte un reprezentant care să fie punct de contact pentru SNMRD/EMTr.

‑        Mobilizează unitatea sau  echipele pentru intervenţiile în incidentele locale din cadrul judeţului la nevoie; şi

‑        Pune la dispoziţie unităţile medicale mobile sau echipele pentru serviciul pe plan naţional atunci când sunt solicitate.

Unitatea medicală mobilă sau echipele medicale mobile de triaj şi evacuare vor funcţiona sub coordonarea şi controlul coordonatorului judeţean al SNMRD. În eventualitatea unui eveniment de scară locală, Coordonatorul Judeţean al SNMRD  poate pune în funcţiune formaţiunile medicale mobile din cadrul judeţului pentru a asigura asistenţa medicală de urgenţă în locul de producere la solicitarea autorităţilor locale.

În eventualitatea unui dezastru major la solicitarea autorităţilor centrale ale SNMRD se pot disponibiliza paturi de spital, formaţiuni medicale şi alte resurse pentru a răspunde nevoilor create de acel. În acest moment unităţile sau echipele acţionează în dispozitivul creat de autorităţile centrale.

Rolul şi responsabilităţile Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi a celorlalte Ministere cu reţea sanitară proprie participante la SNMRD

Părţile sunt de acord să:

–        Asigure  ghidarea generală şi asistenţa pentru unităţile medicale mobile şi pentru echipele medicale mobile de triaj şi evacuare în dezvoltarea, organizarea, încadrarea şi pregătirea acestora;

‑        Asigură  un sistem de evidenţă a personalului pentru a sprijini administrarea şi managementul unităţilor şi echipelor;

‑        Sprijină obţinerea de echipamente şi materiale din resursele autorităţilor centrale şi altele pentru pregătirea şi folosirea lor în intervenţiile de răspuns la dezastre;

‑        În momentul când unităţile medicale mobile şi echipele medicale mobile de triaj şi evacuare acţionează în beneficiul şi sub conducerea directă a autorităţilor centrale:

‑        Numesc reprezentanţii acreditaţi care să asigure conducerea operativă a acestor formaţiuni;

‑        Retribuie şi recompensează membrii unităţilor şi formaţiunilor medicale mobile care participă la intervenţie în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

‑        Asigură  transportul, alimentele, adăpostirea şi sprijinul logistic pentru unităţile şi echipele medicale mobile care acţionează; şi

‑        Returnează unităţile şi echipele autorităţilor locale la terminarea intervenţiei.

În momentul acţiunii în beneficiul autorităţilor centrale membrii unităţilor şi echipelor medicale mobile de triaj şi evacuare devin angajaţii ministerelor participante sub conducerea şi managementul acestora şi a autorităţilor centrale ale SNMRD.

Data intrării în vigoare, modificările ulterioare şi încheierea valabilităţii

Acest memorandum de înţelegere intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte. El poate fi amendat prin înţelegerea părţilor sau îşi încetează valabilitatea în termen de 30 de zile de la notificarea scrisă a părţilor.

Pentru SNMRD                      Pentru DJSP

Pentru Spitale                        Pentru Serviciile Judeţene de Ambulanţă

Anexa E. Fişa de date personale a  membrului echipei

Echipa medicală mobilă de triaj şi evacuare

Fişa de date personale a membrului echipei

Nume : __________________________            Contact de Urgenţă şi informaţii:

Prenume: _________________________           Nume: ______________________

CNP: _____ ‑ _____ ‑ _________                      Adresă: ______________________

Data naşteri: ____ / ____ / ____                         Oraş: ____________ Judeţ: __

Vârstă: _____  Sex:__________                          Telefon: _____________________

Adresa: ________________________________   Locul de muncă:

Oraş:    _____________________ Judeţ: ___   ____________________________

ZIP:     _____________________              ____________________________

Telefon domiciliu: (____) ____ ‑ _______        Funcţia:

Telefon serviciu   (____) ____ ‑ _______          ____________________________

________________________________   Vechimea în funcţie: ______

Experienţă:

Prezentaţi primele trei domenii clinice de experienţă:

(cum ar fi: Medicină de Urgenţă, Psihiatrie, Pediatrie, Chirurgie, )

1: __________________________________  ani lucraţi : ________________

2: __________________________________ ani lucraţi: ________________

3: __________________________________ ani lucraţi: ________________

Prezentaţi domenii clinice de experienţă cu care nu sunteţi prea familiarizaţi _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Prezentaţi alte domenii de experienţă cu care puteţi contribui (ie: comunicaţii, serviciu militar, securitate, pompieri, etc.:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Prezentaţi orice alte calificări:

__ CPR                      __ RN           ____________

__ ACLS                    __ LPN          ____________

__ EMT Basic            __ NA           ____________

__ EMT Intermediate __ CCRN

__ EMT Paramedic    __ CEN          Instructor Level:

__ PALS                    __ TNCC         ____________

__ PHTLS                ____________    ____________

__ BTLS                   ____________    ____________

Prezentaţi orice  limitare fizică / medicaţii /probleme  medicale:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

8.36.Anexa F: Lista de Evenimente Medicale şi Logistice (MEL)

8.37.Anexa G: Scorul severităţii impactului dezastrului

Scorul severităţii impactului dezastrului

Nume: ___________________  Adresă: ______________________________  Data________  ora_____

I)       Mediu Înconjurător                                          DA/NU        Puncte

1)      Există electricitate (Da / Nu)                     ____ 0/1    ______

2)      În ce procent este distrus acoperişul

a)25% b)50% c)75% d)100%  e) de loc ____1/2/3/4/0______

3)      Dacă este vara aveţi aer condiţionat                 ____ 0/1    ______

Dacă este iarna aveţi încălzire (Da / Nu) ____ 0/1    ______

4)      Aveţi telefon (Da / Nu)                              ____ 0/1    ______

5)      Aveţi mijloace de transport (Da / Nu)                ____ 0/1    ______

6)                Pentru câte zile aveţi apă de băut (3l/persoană)___5- # zile______

7)                Aveţi toaletă / În afara locuinţei (Da / Nu)          ____ 0/1    ______

8)      Aveţi alimente dezhidratate sau conserv(Da / Nu)     ____ 0/1    ______      9)          Aveţi îmbrăcămintea adecvată (Da / Nu)          ____ 0/1    ______

II)      Demografie

1)      Câţi ocupanţi sunt în locuinţa dvs.?

a)2-5 b)5-10 c)>10 d)<2                                    ____ 0/1/3/1       ______

2)      Câţi ocupanţi                65-79 ani             ____ # * 1           ______

3)      Câţi ocupanţi                > 80 ani               ____ # * 2           ______

4)      Câţi ocupanţi                4-7 ani                 ____ # * 1           ______      5)          Câţi ocupanţi                1-3 ani                 ____ # * 2           ______

6)      Câţi ocupanţi                2-11 luni              ____ # * 3           ______

7)      Câţi ocupanţi                < 2 luni                 ____ # * 4           ______

III)     Medicale

1)      Câţi ocupanţi  gravide           (1-6 luni)     ____ # * 1           ______

2)      Câţi ocupanţi  gravide           (6-9 luni)     ____ # * 2            ______

3)      Număr de ocupanţi cu risc obstetrical crescut (diabet, gemeni, complicaţii de orice fel)                                                                        ____ # * 3           ______

4)      Număr de ocupanţi cu probleme cronice de sănătate        ____ # * 1  ______

5)      Număr de ocupanţi cu handicap                                 ____ # * 1  ______

6)                Număr de ocupanţi care necesită tratament

şi supraveghere medicală pentru a menţine

o afecţiune cronică în condiţii stabile                         ____ # * 1  ______

7)                Număr de ocupanţi care necesită tratament

şi supraveghere medicală pentru a menţine

o afecţiune cronică în condiţii stabile,

dar care nu se execută                                       ____ # * 3  ______

8)      Număr de ocupanţi cu probleme medicale neurgente

(care pot aştepta > 24 ore)                      ____ # * 1  ______

9)      Număr de ocupanţi cu probleme medicale urgente

(care pun în pericol viaţa în 24 de ore) [Probleme care necesită evacuare imediată!                                                             ____ # * 4  ______

10)    Număr de ocupanţi cu nevoie de medicaţie pentru 5 zile____# *1______

11)    Număr de ocupanţi cu nevoie de medicaţie pentru 3 zile ____# *2______

12)    Număr de ocupanţi cu nevoie de medicaţie pentru 1 zi ____# *3______

IV.     Psihiatrice

1)                A murit un ocupant al locuinţei ca rezultat

al acestui dezastru?                                  ____  3 / 0______

2)      Este un ocupant al locuinţei dispărut?                ____         3 / 0______

3)      Este un animal bolnav dispărut sau mort?        ____          1 / 0______

4)      Vă simţiţi în a)pericol imediat, b)nesigur

c)sigur, fără afectare a siguranţei            ____ 4/3/2/0______

5)      Consideraţi că aţi făcut faţă dificultăţilor        ____    2 / 0  ______

Total Puncte:______


8.38.Anexa H. Politica Echipei faţă de droguri şi alcool

Droguri şi alcool:

În cursul unei misiuni de intervenţie medicală în caz de dezastre, atunci când echipa este activată fie plătită fie voluntară la nivel local sau naţional nu va fi nici o toleranţă pentru consumul drogurilor sau alcoolului.

Aceasta înseamnă că dacă orice membru al echipei este observat de către un şef de echipă sau un membru al Comitetului Executiv  cu un recipient  deschis/nesigilat de medicamente sau droguri în mână sau consumând băuturi alcoolice, ei vor fi scoşi imediat din serviciu pentru tot restul misiunii .

Ei nu vor mai apărea în lista personalului de intervenţie şi nu vor mai fi plătiţi pentru timpul lucrat. Această   persoană este scoasă din controalele echipei atât la nivel local cât şi central.

Dacă cineva  este observat de către un şef de echipă sau un membru al Comitetului Executiv  că este incapapacitat, va trebui să fie examinat de către un medic cu experienţă din echipă. Dacă persoana refuză examinarea va fi scoasă din serviciu pentru restul misiunii şi nu va primi nici o plată pentru timpul lucrat. Dacă în opinia medicului acel membru al echipei este sub influenţa băuturilor alcoolice, el va fi scos din serviciu pentru tot restul misiunii şi nu va fi plătit.

În ambele cazuri incidentul va fi raportat Comandantului Unităţii sau Ofiţerului Executiv.

După misiune la prima şedinţă a Comitetului Executiv, situaţia va fi evaluată.

Membrului echipei i se va oferi ocazia să discute situaţia cu Comitetul Executiv.

Comitetul Executiv  poate lua decizia de a scoate acel membru al echipei din controalele echipei şi să fie trecut în stare inactivă.

În condiţii extenuante, Comitetul Executiv  poate alege să uşureze evaluarea situaţiei respective.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.