GHIDUL DE ÎNTOCMIRE A PLANULUI DIRECŢIEI JUDEŢENE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE DEZASTRE ŞI EPIDEMII

3.1. Scopul

Scopul acestui plan este de a pune la dispoziţia Comisiei Judeţene de Apărare împotriva dezastrelor şi Ministerului Sănătăţii şi Familiei o structură de acordare coordonată a asistenţei medicale de urgenţă pentru a suplimenta resursele locale, ca răspuns la nevoile medicale şi ale sănătăţii publice apărute în urma unui dezastru semnificativ, natural sau produs de om.

Planul Direcţiei Judeţene de intervenţie în caz de dezastre şi epidemii presupune ajutor suplimentar acordat autorităţilor judeţene şi locale în identificarea şi satisfacerea nevoilor de ajutor medical al victimelor în cazul unei urgenţe majore sau a unui dezastru.

Acest ajutor este structurat în următoarele direcţii:

 1. Evaluarea necesităţilor sănătăţii publice şi a celor medicale;
 2. Supravegherea sănătăţii publice;
 3. Personal medical de îngrijire;
 4. Echipamente pentru sănătatea publică şi medicale;
 5. Evacuarea pacienţilor;

6. Îngrijiri spitaliceşti;

 1. Securitatea medicamentelor şi a aparaturii medicale;
 2. Medicina muncii;
 3. Riscuri chimice;
 4. Riscuri biologice;

10.  Riscuri radiologice;

11.  Informaţii asupra sănătăţii publice;

12.  Controlul vectorilor;

13.  Asigurarea apei potabile şi îndepărtarea reziduurilor solide şi lichide;

14.  Identificarea victimelor şi servicii funerare.

3.2. Principii

A. Planul de intervenţie medicală la dezastre va fi implementat după cererile adecvate ale autorităţilor judeţene pentru asistenţă, în urma producerii unui dezastru semnificativ, natural sau produs de om.

B. Directorul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană, este agentul operator şi responsabil pentru conducerea activităţilor judeţene ale Planului de Intervenţie Medicală la Dezastre.

1.3.                            Prezumţiile planului

 1. Resursele dintr-o arie afectată de dezastru pot fi insuficiente în a trata victimele existente la locul dezastrului sau în spitalele locale. De aceea devin necesare resurse naţionale utilizate şi trimise la faţa locului pentru sprijinirea şi suplimentarea resurselor judeţului afectat pentru triajul şi tratamentul victimelor, ca şi în transportul acestora la locul de tratament definitiv. De asemenea, devine necesară reaprovizionarea cu materiale sanitare, medicamente ş.a. O serie de considerente operaţionale pot face necesare evacuările secundare, care pot fi făcute pe cale terestră, sau feroviară.
 2. Afectarea uzinelor, a liniilor de aprovizionare şi de eliminare a reziduurilor solide şi lichide ca şi a riscurilor secundare cum ar fi incendiile, pot conduce la răspândirea de substanţe toxice şi la riscuri asupra sănătăţii publice şi a personalului de intervenţie, prin expunere la materiale periculoase, apă contaminată, alimente vegetale sau animale contaminate, etc.
 3. Acţiunea violentă a dezastrului poate conduce la nevoi urgente de tratamente psihologice sau psihiatrice.
 4. Asistenţa în vederea menţinerii continuităţii serviciilor de sănătate publică şi medicale va fi necesară.
 5. Afectarea serviciilor sanitar-igienice, pierderile de energie ca şi aglomerarea populaţiei evacuate în adăposturi provizorii, creşte potenţialul de apariţie a îmbolnăvirilor transmisibile şi a rănirilor.

1.4.                            Concepţia operaţiilor

După notificarea unui dezastru natural semnificativ sau a unui eveniment produs de om, Directorul Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică în calitate de agent executiv, va alerta Colectivul de Management medical al dezastrelor de la DSPJ şi pe cele de la unităţile subordonate.

Directorul Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică va conduce activităţile în cadrul Panului şi va activa E.M.Tr. dacă este nevoie.

Echipa de răspuns de urgenţă a Direcţiilor  Judeţene de Sănătate Publică va fi instituită şi va menţine coordonarea cu oficialităţile medicale şi ale sănătăţii publice ca şi ale organizaţiilor de urgenţă pentru a obţine şi difuza cererile de asistenţă medicală şi ale sănătăţii publice.

Se anticipează că cele mai multe cereri vor fi făcute prin telefon, radio sau direct, mai degrabă decât prin cereri scrise.

Direcţiile  Judeţene de Sănătate Publică vor fi sprijinite de către Serviciul de Mobilizare a Economiei Naţionale şi Pregătirea Teritoriului sau altă unitate destinată de Ministerul  Apărării Naţionale, pentru coordonarea cererilor adresate de autorităţile civile pentru asistenţă cu resurse militare medicale în zona de dezastre.

Direcţia  Judeţeană de Sănătate Publică va utiliza resursele disponibile local de materiale şi personal medical, pentru a îndeplini cererile Comisiei Judeţene de Apărare împotriva Dezastrelor şi ale autorităţilor locale.

În cursul perioadei de răspuns la dezastre M.S.F. va evalua şi confirma cererile de asistenţă medicală şi de sănătate publică şi va dezvolta şi actualiza evaluările stării sănătăţii publice.

Toate cererile adresate de autorităţile judeţene şi locale vor fi considerate valabile. În caz de analizare a unor cereri conflictuale sau discutabile M.S. va confirma cele corecte şi actuale.

Documentele utilizate în intervenţie vor fi atent evaluate, pentru întocmirea rapoartelor în urma dezastrului şi a altor documente ale dezastrului.

DSPJ va întocmi şi furniza situaţii şi rapoarte asupra sănătăţii publice către Comisia Guvernamentală de Apărare împotriva Dezastrelor şi organizaţiile care necesită astfel de informaţii incluzând şi celelalte Comisii Centrale şi către MSF.

Informaţiile vor fi transmise pe toate căile posibile (fax, telefon, radio, documente scrise, hărţi şi rapoarte verbale).

1.5.                            Structura Judeţeană

a) Directorul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene este conducătorul eşalonului judeţean de intervenţie medicală la dezastre şi care va răspunde la un dezastru pe linie medicală şi a sănătăţii publice şi va stabili un Centru judeţean de operaţii medicale, furnizând sprijin administrativ pentru activităţile judeţene medicale de răspuns la dezastre.

b) Directorul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană va reprezenta M.S.F. în relaţiile cu Comisia Judeţeană de Apărare împotriva dezastrelor ca şi cu oficialităţile judeţene şi locale ale unităţilor medicale, cu eşalonul naţional .

c) Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană va avea reprezentanţi adecvaţi disponibili pentru trimitere urgentă la Secretariatul Tehnic Permanent al Comisiei Judeţene de Apărare împotriva Dezastrelor din judeţul afectat sau în altă parte.

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană va avea reprezentanţi corespunzători prezenţi sau disponibili prin telefon sau radio la Centrul de Conducere al Comisiei Judeţene de Apărare împotriva Dezastrelor şi în plus la cererea Preşedintelui Comisiei (Prefectul) pe durata a 24 de ore din 24 pe toată perioada intervenţiei medicale la dezastru.

1.6.                            Notificare

1.După izbucnirea unui dezastru potenţial major, natural sau produs de om, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică din zona afectată va anunţa agentul executiv (Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale pentru Asistenţă Medicală de Urgenţă în caz de Dezastru şi epidemii).

3. Scopul acestei notificări este de a anunţa un dezastru. Dacă urmările sale întrec posibilităţile de răspuns ale jurisdicţiei administrative afectate se va pune în aplicare Planul Ministerului Sănătăţii de Intervenţie în caz de dezastre şi epidemii, prin constituirea elementului de intervenţie a M.S.F. (E.R.U). şi cererea de trimitere de reprezentanţi la Secretariatul Tehnic permanent al Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva dezastrelor.

4. Dacă Directorul unei Direcţii Judeţene de Sănătate Publică sau reprezentantul său abilitat nu poate fi contactat va fi anunţată şi solicitată să avizeze conducerea celei mai apropiate structuri medicale care va funcţiona ca punct de contact.

1.7.                            Acţiuni de răspuns

6.10.1.              Acţiuni iniţiale, în urma unui dezastru potenţial semnificativ:

După anunţarea de către Directorul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană că Punctul de Conducere a Intervenţiei Medicale la dezastre este operaţional, responsabilităţile majore pentru cererile de asistenţă medicală şi a sănătăţii publice vor fi transferate către acesta, iar M.S.F. va conduce acţiunile următoare în vederea aducerii sistemului la capacitatea operaţională completă.

1.8.                            Evaluarea nevoilor medicale şi ale sănătăţii publice

Echipa de răspuns urgent şi evaluare va fi constituită de către Directorul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană în funcţie de tipul şi localizarea urgenţei.

Şeful E.R.U a DSPJ

Expert Medicină              Expert NBC  Expert Medicină                  Expert

de dezastre.                                          Preventivă                         Logistică

Figura nr.1: Echipa de răspuns de urgenţă şi evaluare (E.R.U.) a DSPJ  pentru operaţiile de răspuns la dezastre ale Direcţiilor Judeţene de Sănătate Publică

Această echipă va evalua situaţia de la locul accidentului şi va dispune măsurile preliminare de intervenţie la care vor participa forţele de la nivelul judeţului, la nevoie va propune cererea de resurse de la nivelul Ministerului Sănătăţii şi Familiei.

1.9.                            Supravegherea sănătăţii publice

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană este elementul conducător care va ajuta în stabilirea sistemului de supraveghere pentru monitorizarea populaţiei generale şi a grupelor de risc crescut, va întreprinde studii în teren şi investigaţii, va monitoriza datele de răniri şi îmbolnăviri ca şi cele epidemiologice;

1.10.                     Personalul de îngrijiri medicale

Colectivul de management al dezastrelor din DSPJ este elementul conducător care asigură dezvoltarea E.M.Tr. în sprijinul furnizării îngrijirilor pentru victimele bolnave şi rănite la locul unui dezastru sau urgenţe.

E.M.Tr. poate asigura triajul, stabilizarea medicală sau chirurgicală şi monitorizarea continuă a victimelor până pot fi evacuate la locul unde se pot acorda îngrijirile medicale definitive.

1.11.                     Echipamente şi materiale pentru asistenţă medicală şi a sănătăţii publice

Colectivul de management al dezastrelor din DSPJ, este elementul conducător care furnizează echipamente şi materiale sanitare prin incluzând produse farmaceutice şi biologice cum ar fi sângele şi derivatele de sânge, în sprijinul operaţiunilor E.M.Tr. şi pentru completarea stocurilor facilităţilor medicale din zona de dezastru sau urgenţe;

1.12.                     Evacuarea victimelor

Colectivul de management al dezastrelor din DSPJ este elementul conducător care asigură evacuarea victimelor din zona de dezastru, către zonele de tratament definitiv.

Evacuarea pacienţilor va fi în principal asigurată de formaţiunile de transport- evacuare.

1.13.                     Tratamentul spitalicesc

Colectivul de management al dezastrelor din DSPJ este elementul conducător care va coordona realizarea tratamentului medical definitiv victimelor unui dezastru. Pentru acest scop se va utiliza reţeaua de formaţiuni spitaliceşti existentă.

1.14.                     Siguranţa medicamentelor

Colectivul de management al dezastrelor din DSPJ este elementul conducător care asigură siguranţa şi calitatea medicamentelor, a produselor biologice şi a aparaturii medicale în urma unor dezastre majore sau urgenţe.

Coordonează controlul, înlocuirea sau distrugerea produselor contaminate sau nesigure;

1.15.                     Siguranţa sănătăţii lucrătorilor din formaţiunile de intervenţie

Colectivul de management al dezastrelor din DSPJ este, elementul conducător care execută monitorizarea sănătăţii şi a bunăstării fizice a lucrătorilor de urgenţă, desfăşoară investigaţii şi studii referitoare la această problemă şi asigură asistenţă tehnică şi consultanţă în aplicarea măsurilor de prevenire;

1.16.                     Pericole radiologice

Colectivul de management al dezastrelor din DSPJ este elementul conducător ale M.S.F., care evaluează efectele expunerii la radiaţii asupra sănătăţii şi a stării populaţiei generale şi a grupelor de risc, conduce investigaţii în teren, incluzând recoltarea de probe şi avizează acţiunile de prevenire şi protecţie legate de expunerea umană sau animală la radiaţii, sau a expunerii indirecte prin consum de alimente, medicamente, apă şi altele contaminate radioactiv, asigurând asistenţă tehnică şi consultanţă în tratamentul victimelor lezate radioactiv;

1.17.                     Pericole chimice

Colectivul de management al dezastrelor din DSPJ este elementul conducător care va monitoriza evaluarea efectelor medicale şi asupra sănătăţii publice produse de expunerea la substanţele chimice a populaţiei generale, ca şi a grupelor populaţionale de risc ridicat, va conduce investigaţii în teren, incluzând culegerea şi analizarea în laborator a probelor relevante, va aviza măsurile protective legate de expunerea directă umană şi animală, sau indirectă prin consumul alimentelor, apei, medicamentelor şi a altora contaminate şi va furniza asistenţă tehnică şi consultanţă asupra tratamentului medical al victimelor lezate chimic;

1.18.                     Pericole biologice

Colectivul de management al dezastrelor din DSPJ este elementul conducătoare care va executa evaluarea efectelor medicale asupra sănătăţii publice produse de expunerea la agenţi biologici, va efectua investigaţii în teren inclusiv recoltarea şi analizarea în laborator a probelor relevante, va aviza asupra măsurilor protective legate de expunerea directă animală sau umană la agenţi biologici ca şi asupra expunerii indirecte prin consumul de alimente, apă, medicamente şi altele contaminate biologic şi va furniza asistenţă şi consultanţă asupra tratamentului victimelor contaminate cu agenţi biologici;

1.19.                     Informaţii asupra sănătăţii publice

Colectivul de management al dezastrelor din DSPJ., este organul reprezentativ care furnizează informaţiile referitoare la sănătatea publică, prevenirea îmbolnăvirilor şi a rănirilor, care pot fi transmise populaţiei generale din zona de dezastru sau din apropiere din judeţul afectat.

1.20.                     Controlul vectorilor

Colectivul de management al dezastrelor din DSPJ este elementul conducător care evaluează pericolul îmbolnăvirilor prin vectori în urma unui dezastru sau a unei urgenţe majore, conduc investigaţiile de teren şi recoltează probe, pe care le analizează în laborator, furnizează echipamentul şi substanţele de combatere a vectorilor, acordă asistenţă tehnică şi consultanţă în măsurile preventive referitoare la combaterea bolilor transmise prin vectori şi în tratamentul îmbolnăvirilor;

1.21.                     Apa potabilă şi îndepărtarea apelor uzate

Laboratorul de igiena mediului asistă în evaluarea aprovizionării cu apă potabilă şi îndepărtarea apelor uzate, conduce investigaţiile din teren incluzând recoltarea probelor, furnizează echipamentul pentru purificarea apei şi îndepărtarea celei uzate şi asigură asistenţă tehnică şi consultanţă în domeniu;

1.22.                     Identificarea victimelor şi servicii funerare

Laboratorul de Medicină Legală, (sau Institutele de Medicină Legală) coordonează identificarea victimelor, incluzând, facilităţi de autopsie temporare, identificarea victimelor prin studiul amprentelor şi a tehnicilor stomatologice de medicină legală;

1.23.                     Notificare şi alertare

a) DSPJ va iniţia, următoarele acţiuni pentru alertarea unor elemente ale sistemului medical şi al sănătăţii publice în scopul răspunsului la dezastre sau a pregătirii pentru răspuns:

1. va alerta şi trimite reprezentanţi ai DSPJ, la Secretariatul Tehnic permanent al Comisiei Judeţene de Apărare împotriva dezastrelor ;

2. va alerta reprezentanţii DSPJ desemnaţi să fie pregătiţi să se deplaseze în aria de dezastru, ca membri ai Echipei de răspuns de urgenţă ai DSPJ;

3. va alerta şi trimite coordonatorii răspunsului de urgenţă ai DSPJ în aria de dezastru, pentru a asigura legăturile şi sprijinul Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică. Aceşti coordonatori îşi vor asigura pe cât posibil ei înşişi cazarea (corturi, saci de dormit şi alimente) şi vor avea aparate de radioemisie-recepţie pentru distanţe lungi pentru a asigura legătura dintre Direcţiile Judeţene de Sănătate Publică şi M.S.F.;

4. va cere Secretariatului tehnic permanent al Comisiei Centrale pentru Asistenţa medicală de urgenţă în caz de dezastre şi epidemii din M.S.F. să alerteze E.M.Tr. din rezerva M.S.F. astfel încât să se poată deplasa cât mai rapid către zona de dezastru. De asemenea, se vor instrui coordonatorii locali ai DSPJ să obţină rapoarte asupra disponibilităţii paturilor de spital de la facilităţile medicale participante la intervenţia în dezastru şi să le transmită la M.S.F.;

5. Alertează instituţiile şi organizaţiile de sprijin de nivel naţional ale transporturilor şi comunicaţiilor să fie pregătite;

6. Se informează de la Secretariatul Tehnic Permanent al Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva dezastrelor şi de la C.Pr.Civ. despre aria de dezastru în plan geografic şi obţine datele meteorologice pentru aria afectată, ca şi previziunile vremii pe termen scurt şi lung.

1.24.                     Acţiuni continue

a) Evaluarea situaţiei

COCIM va prelucra iniţial datele primite de la Direcţiile Judeţene de Sănătate Publică. Alte surse vor fi utilizate de la instituţiile şi organizaţiile de sprijin, de la diverse oficialităţi ale judeţului afectat, Serviciul Judeţean de Ambulanţă din judeţul afectat, autorităţile care intervin pentru limitarea efectelor dezastrului în judeţul respectiv şi din alte surse.

De altfel informaţiile mai pot fi obţinute de la autorităţile din afara zonei de dezastru cum ar fi: membrii Colectivelor de management medical al dezastrelor ai Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene învecinate

În fazele iniţiale ale răspunsului la dezastru, este posibil ca evaluarea completă a situaţiei şi verificarea nevoilor unui anumit mod de intervenţie să nu se poată face la nivelul cerut.

Din cauza complexităţii răspunsului medical şi a stării sănătăţii publice, este necesar ca să fie utilizate grupuri speciale consultative, care să treacă în revistă problemele medicale şi ale sănătăţii publice şi să avizeze asupra strategiilor specifice de a se folosi un management şi un răspuns adecvat la o situaţie specifică.

b) Activarea echipelor de răspuns medical şi ale sănătăţii publice

Sub conducerea Directorului Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică, personalul şi echipele din DSPJ vor fi trimise în aria de dezastru pentru a acorda asistenţă adecvată în domeniul medical şi al sănătăţii publice (inclusiv igiena mediului).

E.M.Tr. ale M.S.F. vor fi activate şi trimise în zonă după necesităţi.

Aceste echipe pot fi activate pentru asigurarea primirii victimelor, adunarea lor, evacuarea lor şi alte activităţi de îngrijire, în funcţie de necesităţi.

c) Coordonarea cererilor de transport medical

Executarea transportului (evacuare medicală) va fi făcută la cel mai jos nivel posibil jurisdicţional. În mod normal cererile de transport local vor fi rezolvate de autorităţile locale. Dacă Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană va stabili că resursele locale sau judeţeane sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor, va face cerere pentru asistenţă guvernamentală pentru transport, iar această cerere va fi analizată de COCIM şi va fi adresată reprezentanţilor M.Ap.N. şi M.L.P.T.L. pentru a iniţia asistenţă prin unităţile proprii inclusiv transport aeromedical. Dirijarea victimelor este responsabilitatea Secretariatului Tehnic Permanent a Comisiei Judeţene de Apărare împotriva dezastrelor.

d) Coordonarea cererilor pentru facilităţi medicale

Asigurarea cu facilităţi medicale sunt în mod general o funcţie locală.

Coordonatorii locali M.S.F. prin echipele locale de primire a victimelor vor dirija victimele către spitalele M.S.F. după starea lor şi capacitatea spitalului.

e)  Coordonarea cererilor pentru evacuarea a victimelor din aria de dezastru.

Autorităţile medicale judeţene şi locale vor identifica nevoile de sprijin pentru evacuarea victimelor din zona de dezastru. Cererile pentru evacuarea aeromedicală vor fi comunicate prin intermediul DSPJ, către COCIM.

f) Coordonarea obţinerii şi livrării de echipament şi materiale medicale către aria de dezastru

Colectivul de management medical al dezastrelor va coordona procurarea şi transportul echipamentului medical şi a materialelor medicale către aria de dezastru. Se vor avea în vedere identificarea de surse prestabilite pentru a putea satisface operativ cererile de împrospătare a echipamentului şi materialelor medicale consumate.

g) Coordonarea cererilor de acoperire a cheltuielilor

Instituţiile naţionale şi alte organizaţii participante, care sunt însărcinate de M.S.F., să sprijine intervenţia medicală în dezastre sunt îndreptăţite să-şi recupereze cheltuielile efectuate de la Comisia Guvernamentală de Apărare Împotriva dezastrelor direct, prin virament sau numerar. Entităţile nonguvernamentale participante la intervenţie îşi vor recupera cheltuielile prin alte mecanisme, după validarea lor de către oficialităţile abilitate, care se vor asigura că toate cererile de rambursare concordă cu cererile relevante ale M.S.F.

h) Comunicaţii

COCIM va stabili sistemul de comunicaţii necesar pentru o coordonare eficace a operaţiunilor. La nivel minim M.S.F. va menţine legătura cu: Direcţia de Sănătate Publică, alte structuri medicale şi de sănătate publică judeţene de stat şi private şi cu coordonatorii locali ai M.S.F. În funcţie de necesităţi se vor stabili legături şi cu alte eşaloane.

i) Informaţii

Cererile de informaţii ce pot fi primite de M.S.F., din diverse surse vor fi trimise la Biroul de Presă pentru a primi răspuns.

j) Jurnalul de activitate

Fiecare instituţie participantă la intervenţie îşi va ţine propriul ei jurnal de activităţi, în care se vor trece fiecare acţiune mai importantă.

M.S.F. va revizui jurnalele agenţiilor participante şi după terminarea intervenţiei va întocmi raportul final al intervenţiei, în care se vor trece în revistă toate problemele ridicate de ducerea operaţiunilor, de nevoile de actualizare a reglementărilor şi recomandări pentru viitoarele intervenţii.

1.25.                     Acţiuni intrajudeţene

1. Evaluarea nevoilor medicale şi ale sănătăţii publice;

2. Supravegherea sănătăţii publice;

3. Personalul de îngrijiri medicale;

4. Echipamente şi materiale pentru asistenţă medicală şi a sănătăţii publice;

5. Evacuarea victimelor;

6. Tratamentul spitalicesc;

7. Asigurarea medicamentelor, şi a aparaturii medicale;

8. Siguranţa sănătăţii lucrătorilor din formaţiunile de intervenţie;

9. Pericole radiologice;

10. Pericole chimice;

11. Pericole biologice;

12. Informaţii asupra sănătăţii publice;

13. Controlul vectorilor;

14. Apa potabilă şi îndepărtarea apelor uzate;

15. Identificarea victimelor şi servicii funerare.

1.26.                     Responsabilităţi

6.10.1.              Directorul Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică.

1. Conduce, coordonează şi integrează eforturile generale de asigurare a asistenţei medicale şi de sănătate publică către zona afectată de dezastru.

2. Conduce activarea Colectivului de Management medical al dezastrelor de la DSPJ în funcţie de necesităţi pentru a sprijini operaţiile de răspuns de urgenţă.

3. Conduce activarea şi trimiterea de personal medical şi de sănătate publică, materiale medicale şi echipament necesar pentru asistenţa medicală.

4. Coordonează evacuarea victimelor din zona de dezastru, atunci când aceasta este solicitată de autorităţile judeţene.

1.27.                     Cereri de Resurse

Evaluarea nevoilor principale iniţiale

Cea mai importantă cerinţă în această perioadă iniţială a unui dezastru major, o constituie personalul medical de răspuns, materialele medicale şi echipamentul necesar, ca şi mijloacele de transport medicalizate, sprijinul logistic şi sistemul de comunicaţii şi informaţii.

Principalele cerinţe vor fi:

 1. Alertarea şi trimiterea coordonatorilor răspunsului de urgenţă, a ERU. –a DSPJ şi alt personal necesar.
 2. Alertarea şi trimiterea E.M.Tr. din rezerva DSPJ şi a unităţilor medicale de sprijin pentru a sprijini autorităţile judeţene în acordarea ajutorului medical victimelor la solicitarea Comisiei Judeţene de Apărare Împotriva dezastrelor atunci când resursele respective sunt depăşite
 3. Materialele medicale vor include produse farmaceutice şi biologice, ca şi echipamentul necesar pentru înlocuirea celui distrus. Reaprovizionarea va fi necesară pentru E.M.Tr. ca şi pentru unităţile medicale militare ce sunt trimise în aria de dezastru.

4.Sprijinul de transport, care va include:

 1. Ambulanţe şi elicoptere pentru transportul personalului medical de răspuns în aria de dezastru, ca şi a echipamentului şi materialele necesare;

b. Transport terestru al personalului medical, materialelor şi echipamentului necesar în aria de dezastru;

c. Transportul terestru şi aerian al victimelor din zona de dezastru;

d. Echipaje aeriene de transport scurt şi mediu, pentru evacuarea victimelor din zona dezastrului;

e. Transportul terestru şi aerian al victimelor dezastrului în ariile de primire M.S.F.;

f. Transportul echipamentului, materialelor medicale şi a personalului ce defluieşte din zona dezastrului.

Evaluarea nevoilor pentru continuarea operaţiilor

Elementele necesare pentru perioada iniţială, vor fi avute în vedere şi pentru perioadele următoare ale intervenţiei. Cererile pot suporta modificări în sensul creşterii sau diminuării nevoilor, în funcţie de verificarea cererilor iniţiale de asistenţă, confirmarea numărului estimat de victime şi ale estimării pagubelor materiale produse de dezastru, ca şi a timpului estimat pentru intervenţia medicală. Descoperirea unor pagube neevaluate iniţial, a unor condiţii periculoase de desfăşurare a intervenţiei, ca şi alte situaţii pot modifica răspunsul naţional.

Unele creşteri semnificative ale nevoilor de asistenţă medicală şi a sănătăţii publice pot să apară în perioada ce urmează fazei iniţiale a răspunsului şi pot continua în faza de reconstrucţie, în special pentru servicii de igiena mediului şi pentru adăposturi temporare.

1.28.                     Dispoziţii finale

 1. Prezentul Plan intră în vigoare după aprobarea sa de către Directorul Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică .

3.29. ANEXA NR.1

Structura Echipei mobile de triaj (E.M.Tr.) ce se va organiza de către DSPJ

Personal:

4 medici specialişti sau cu competenţă de medicină de urgenţă;

4 asistenţi medicali cu instruire de urgenţă;

4 brancardieri (pot fi şi din formaţiunile de intervenţie la dezastre ale Crucii Roşii);

2 şoferi-ambulanţieri.

Mijloace de transport:

– 2 autosanitare, dintre care una medicalizată, care vor fi folosite pentru transportul personalului, a materialelor şi pentru primele evacuări, după dispunerea în teren a formaţiunii;

– două remorci cu materiale de intervenţie la dezastre.

Materiale:

– 1 cort complet;

– 20 de tărgi;

– 1 cutie cu fişe de rănit;

– 1 ladă cu materiale injectabile şi seringi de unică folosinţă;

– 2 lăzi cu materiale perfuzabile şi truse de perfuzie;

– 1 ladă cu materiale de intubaţie şi laringoscoape;

– 2 lăzi cu pansamente, antiseptice şi materiale pentru arşi;

– 1 lada cu atele;

– 1 defibrilator;

– 1 EKG portabil;

– 1 pulsoximetru;

– 1 aparat de administrare a oxigenului;

Materialele şi medicamentele vor asigura asistenţă medicală a 100 de victime de gravitate variabilă.

Algoritmul de intervenţie al E.M.Tr.

– alarmarea personalului;

– activarea centrului local de conducere a intervenţiei medicale;

– deplasarea la locul intervenţie (durata de deplasare va fi variabilă în funcţie de condiţiile concrete, dar se va încadra într-un interval de la 30 de minute la maximum 1 oră);

– instalarea E.M.Tr., cca. 20-30 de minute;

– rapoartele de activitate cu detalii asupra numărului de victime, locul evacuării lor, nevoile de întăriri cu medicamente, materiale şi personal, vor fi transmise la dispeceratul serviciului de ambulanţă.

ambulatori                                Medic şef                                Morga

(verde)                         medic de triaj                (negru)

Medic aria de                                                   Medic aria de

tratament imediat                                              tratament amânat

(zonă roşie)                                                      (zona galbenă)

+ asistenţi medicali                                            + asistenţi medicali

Medic evacuare                                                                                                                                    + asistenţi medicali

Figura nr.1: Structura E.M.Tr.

Locul dezastrului Triaj Tratament medical Evacuare
Căutare

Salvare

Echipa de

Triaj

Aria de

Tratament

Amânat

Aria de

Tratament

Imediat

Morga

Evacuare                aeriană

Managerul

evacuării

Evacuare terestră

Figura nr.2: Fluxul victimelor la triaj

APROB

PREŞEDINTELE COMISIEI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA

DEZASTRELOR A JUDEŢULUI_________

APROB

DIRECTORUL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ________

ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ__________________

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.