Strructura cursurilor de cariera in MAI – aplicabila si pentru politisti din cadrul DGPMB Bucuresti

BIBLIOGRAFIE:

Ø     Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului cu completările şi modificările ulterioare;

Ø     Ordinul M.A.I. nr. 300/2004 privind activităţile de management resurse umane în Ministerul Administraţiei şi Internelor cu completările şi modificările ulterioare;

Ø     Ordinul M.I.R.A. nr. 685/2008 pentru modificarea Ordinul M.A.I. nr. 300/2004 privind activităţile de management resurse umane în Ministerul Administraţiei şi Internelor cu completările şi modificările ulterioare;

Ø     Ordinul M.A.I 588/2005 pentru aprobarea Ghidului carierei personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor cu completările şi modificările ulterioare;

Ø     Ordinul M.A.I. nr. 343/2002 privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de carieră, precum şi a examenelor de admitere şi de absolvire a cursurilor de carieră cu completările şi modificările ulterioare;

Ø     Ordinul M.A.I. nr. 318/2004 privind specialităţile studiilor superioare, cursurilor post universitare şi ale titlurilor ştiinţife care exceptează ofiţerii de la absolvirea cursurilor de capacitate profesională;

Ø     Instrucţiunile nr. 363/2002 privind pregătirea continuă a personalului Ministerului de Interne;

Ø     Dispoziţiile Inspectoratului General al Poliţiei Române pribvind organizarea şi desfăşurarea cursurilor şi a examenelor de carieră pentru Poliţia Română.C U P R I N S

  • · Capitolul I
  • Examene şi cursuri de carieră. Regulile care stau la baza managementului carierei cu privire la ocuparea unor funcţii, promovarea, avansarea în anumite grade profesionale, schimbarea locului de muncă/categoriei de activităţi desfăşurate şi trecerea pe anumite niveluri ierarhice;

·Capitolul II

  • Condiţii ce trebuie îndeplinite de către poliţişti pentru participarea la cusurile de carieră.

Capitolul I

Examene şi cursuri de carieră. Regulile care stau la baza managementului carierei cu privire la ocuparea unor funcţii, promovarea, avansarea în anumite grade profesionale, schimbarea locului de muncă/categoriei de activităţi desfăşurate şi trecerea pe anumite niveluri ierarhice;

Ghidul carierei stabileşte regulile care stau la baza managementului carierei personalului cu privire la ocuparea unor funcţii, promovarea, avansarea în anumite grade profesionale, schimbarea locului de muncă/categoriei de activităţi desfăşurate şi trecerea pe anumite niveluri ierarhice. De asemenea stabileşte reguli distincte de evoluţie în cariera profesională pentru ofiţerii de poliţie, agenţii de poliţie, ofiţerii şi subofiţerii militari şi personalului contractual.

Personalul încadrat pe funcţii de specialitate a căror exercitare este reglementată prin acte normative de nivel superior se supune şi regulilor de evoluţie în carieră stabilite de Ghidul carierei.

Promovarea examenelor de carieră organizate în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor permite obţinerea/acordarea, în condiţiile legii, a gradului profesional de chestor de poliţie, a gradului de general de brigadă, respectiv a gradului de plutonier adjutan şi a gradului de masitru militar clasa I.

Procedurile pentru selecţionarea candidaţilor, organizarea şi desfăşurarea examenelor de carieră, a celor de admitere şi absolvire a cursurilor de carieră sunt prevăzute în reglementările interne elaborate în acest scop.

CURSURILE DE CARIERĂ ÎN M.A.I.  SUNT URMĂTOARELE:

A. Cursuri pentru iniţierea în carieră;

B. Cursuri pentru dezvoltarea carierea

A. Cursurile pentru iniţierea în carieră sunt activităţi de formare profesională iniţială potrivit specificului funcţiilor/posturilor Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru următoarele categorii de personal:

a)     personalul de specialitate încadrat din sursă externă;

b)    personalul încadrat din sursă externă în posturi/ funcţii a căror exercitare presupune pbţinerea altor calificări decât cele obţinute;

c)     absolvenţii instituţiilor proprii de învăţământ care defăşoară stagiul de pregătire de specialitate în şcolile de aplicaţii;

d)    personalul mutat la un alt inspectorat general/similar pe linii de muncă diferite şi pentru situaţiile în care mutarea presupune schimbarea specializării.

Cursurile pentru iniţierea în carieră se organizează pentru peronalul la lit. a, c şi d de regulă, în primul an de la ocuparea postului, în vederea lărgirii competenţelor profesionale  ale personalului conform cerinţelor profilului de muncă şi au durata minimum 4 săptămâni.

Cursurile pentru iniţierea în carieră se organizează pentru peronalul la lit.    b în perioada de stagiu/tutelă profesională, în vederea calificării personalului, respectiv pentru dobândirea de competenţe profesionale care permit lucrătorului să desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii necesare Ministerului Adminitraţiei şi Internelor şi au o durată de minimum 8 săptămâni pentru personalul încadrat în funcţii prevăzute cu studii medii şi de minimum 12 săptamâni pentru personalul încadrat în funcţii prevăzute cu studii superioare.

B. Cursurile pentru dezvoltarea carierei dau reptul absolvenţilor acestora de a ocupa unele categorii de funcţii sau posturi şi de a înainta în/de a li se acorda unele grade profesionale, potrivit actelor normative în vigoare.

Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt:

a)     Cursuri de capacitate pentru acordarea unor grade profesionale;

b)    Cursuri de management;

c)     Cursuri pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă;

d)    Alte cursuri de actualizare, specializare, perfecţionare sau lărgire a competenţelor profesionale, numai dacă acestea sunt necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.

Cursurile de capacitate pentru acordarea unor grade profesionale în Poliţia Română sunt următoarele:

–   cursul de capacitate în vederea obţinerii gradului profesional de comisar şef de poliţie;

– cursul de capacitate în vederea obţinerii gradului profesional de subcomisar de poliţie;

–  cursul de capacitate în vederea obţinerii gradului profesional de agent şef de poliţie.

Cursurile de management se organizează de către Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Aminiatraţiei şi Internelor pentru dezvoltarea abilităţilor manageriale de bază şi specifice funcţiilor de conducere, de regulă pe domenii/profile de activitate/structuri/specialităţi.

Cursurile de management absolvite în afara ministerului pot fi echivalate de către structurile de resurse umane ale ministerului, potrivit procedurilor în domeniu prevăzute de actele normative în vigoare.

Cursurile pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă se oraganizează în vederea calificării personalului într-o nouă ocupaţie ori categorie de activităţi pentru care este necesară formarea profesională în Ministerul Administraţiei şi Internelor. Aceste cursuri se pot desfăşura prin programe de pregătire compacte sau modulare, la forma de zi, cu frecvenţă redusă, ori la distanţă.

Cursurile pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă se efectuează în termen de cel mult 6 luni de la numire.

Capitolul II

Condiţii ce trebuie îndeplinite de către poliţişti pentru participarea la cusurile de carieră.

În vederea obţinerii unor grade profesionale poliţiştii trebuie să promoveze examenele şi cursurile de carieră prevăzute în acest scop de actele normative în vigoare.

Examenele de carieră se organizează în scopul transmiterii cunoştinţelor, formării deprinderilor, evaluării cunoştinţelor, abilităţilor şi aptitudinilor pe care le posedă candidaţii pentru obţinerea gradelor profesionale.

Cursurile de carieră la care se organizează examene de admitere şi de absolvire precum şi competenţele de organizare a acestora sunt prevăzute în Ghidul carierei personalului M.A.I.

Exceptarea de la susţinerea examenelor pentru pentru obţinerea gradului profesional de chestor, respectiv pentru participarea la cursurile de capacitate în vederea obţinerii gradelor profesionale de subcomisar şi comisar şef se realizează conform Ordinului M.A.I. nr. 318/2004, privind specialităţile studiilor superioare, cursurilor post universitare şi ale titlurilor ştiinţife care exceptează ofiţerii de la absolvirea cursurilor de capacitate profesională.

La examenul de admitere la cursurile de carieră şi la cele de management sese pot prezenta poliţiştii care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

–                           sunt propuşi de unităţile din care provin;

–                           au recomandarea şefilor ierarhici înscrisă în evaluarea anuală de serviciu;

–                           au absolvit studiile necesare , după caz;

–                           au fost evaluaţi cu calificative care le permit obţinerea gradelor profesionale următoare sau promovarea în funcţii de conducere;

Poliţiştii pot urma cursurile de capacitate după avansarea în gradul profesional premergătorcelui pentru obţinerea căruia sunt stabilite cursurile.

Pentru participarea la cursurile de capacitate şi la cele de management, poliţiştii întocmesc rapoarte personale pe care le înaintează şefilor de unităţi, în termenele stabilite.

În situaţia în care candidaţii întrerup examenul din motive temeinic justificate, acesta poate fi continiat cu aprobarea preşedintelui comisiei şi cu luarea în considerare a probelor promovate anterior, după încetarea cauzelor care au determinat suspendarea respectivă.

Examenele de admitere la cursurile de , precum şi cele de absolvire a acestora se desfăşoară potrivit procedurilor instituite in Ord. M.A.I. nr. 343/2002.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.