REGIMUL DISCIPLINAR AL POLITISTILOR

CAPITOLUL I. Recompense, abateri disciplinare, sanctiuni ;
CAPITOLUL II.Procedura cercetarii prealabile ;
CAPITOLUL III. Consiliile de disciplina ;
CAPITOLUL  IV. Procedura privind activitatea de consultare a consiliilor de disciplina .


OBIECTIV FUNDAMENTAL :
Cunoasterea prevederilor legale cu privire la Regimul disciplinar al politistilor cuprins in Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 400 din 29.10.2004.

OBIECTIVE OPERATIONALE ;

La finalul parcurgerii materialului intitulat Regimul disciplinar al politistilor, politistii vor trebui :

O.1.- sa defineasca notiunea de regim disciplinar ;

O.2.- sa precizeze elementele ce se au in vedere la acordarea de recompense sau la formularea de propuneri in acest sens ;

O.3.- sa enumere tipurile de recompense care se pot acorda politistilor ;

O.4.- sa defineasca notiunea de abatere disciplinara ;

O.5.- sa evidentieze abaterile disciplinare ;

O.6.- sa mentioneze elementele care se iau in considerare in momentul aplicarii sanctiunilor disciplinare ;

O.7.- sa enumere sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate politistilor ;

O.8.-sa prezinte modul de realizare a procedurii de cercetare prealabila ;

O.9.- sa defineasca notiunea de Consiliu ;

O.10- sa prezinte componenta Consiliului ;

O.11.- sa enumere atributiile principale ale Consiliului si ale Secretarului consiliului ;

O.12.- sa evidentieze modul de aplicare si de contestare a sanctiunilor.

Cap.I.   RECOMPENSE, ABATERI DISCIPLINARE, SANCTIUNI

Definitie :

REGIM DISCIPLINAR- sistemul recompenselor si sanctiunilor, drepturile sefilor de a le acorda, respectiv de a le aplica, precum si ansamblul procedurilor utilizate in acest domeniu.

–         are la baza : -respectarea drepturilor omului ;

-respectarea prevederilor constitutionale ;

-respectarea actelor normative in vigoare ;

-respectarea Codului de etica si deontologie al

politistului ;

-indeplinirea , in limitele competentelor, a atributiilor

si misiunilor.

caracterizeaza :

Starea disciplinara a personalului

Ordinea interioara

-indicator principal al activitatii unitatilor ;                   -reflecta nivelul organizarii si

-desemneaza masura in care se respecta si se              desfasurarii activitatilor in

aplica normele disciplinare.                                           cadrul unitatilor si

conformitatea acestora cu

prevederile actelor

normative in vigoare.

DE  RETINUT:

Pentru asigurare unui nivel ridicat de disciplina si al ordinii interioare, SEFUL unitatii este OBLIGAT:

sa respecte si sa asigure respectarea prevederilor actelor normative in vigoare , ale ordinelor si dispozitiilor date in aplicarea  acestora ;

-sa emita dispozitii legale si sa realizeze conditiile necesare pentru executarea acestora ;

-sa asigure indeplinirea atributiilor functionale de catre subordonati ;

-sa evalueze periodic disciplina si ordinea interioara din unitate si sa intreprinda masurile necesare pentru mentinerea si intarirea acestora ;

-sa recompenseze politistii merituosi si sa-i sanctioneze pe cei cu care savarsesc abateri disciplinare, in conditiile legii.

RECOMPENSELE :

–         au caracter moral sau material, dupa caz ;

–         NU constituie un DREPT al politistilor ;

–         sunt acordate de catre sefii care au competente in domeniu ;

–         se acorda de catre sefi cu OBIECTIVITATE, in mod  ECHITABIL si PRINCIPIAL ;

–         la acordarea de recompense sau la formularea de propuneri in acest sens se au in vedere urmatoarele ELEMENTE :

-COMPORTAMENT exemplar ;

-PRESTATIE PROFESIONALA ;

-MOTIVAREA colegilor ;

-FAPTELE politistului cu IMPACT IN COMUNITATE ;

-MOTIVAREA politistului- EFICIENTIZAREA activitatii sale viitoare.

TIPURI DE RECOMPENSE:

-avansare in grad( pentru merite exceptionale) ;

decoratii, ordine, medalii;

-recompense morale:

-ridicarea unei sanctiuni disciplinare aplicate;

-multumiri scrise ;

-felicitari( scrise sau verbale) ;

recompense materiale :

-premii in bani sau obiecte ;

-insemne onorifice( ecusoane, insigne), diplôme de merit, distinctii ;

-arme albe sau de foc ;

-titluri de onoare ;

-inscrierea pe placa de onoare a institutiilor de invatamant pentru formarea personalului a gradului profesional, numelui si prenumelui sefilor de promotii.

DEFINITIE :

ABATEREA DISCIPLINARA- incalcarea de catre politist, cu vinovatie, a normelor etice si deontologice specifice si/ sau a celor referitoare la indeplinirea atributiilor/ indatoririlor profesionale.

FAPTE considerate ABATERI DISCIPLINARE :

-comportament necorespunzator care aduce atingere onoarei, probitatii  profesionale a politistului sau prestigiului institutiei ;

-neglijenta in indeplinirea indatoririlor de serviciu ;

-intarzierea repetata sau nejustificata a solutionarii lucrarilor ;

-depasirea atributiilor de serviciu ;

-lipsa de solicitudine in relatiile cu cetatenii ;

-absenta nemotivata ori intarziere repetata la serviciu ;

-incalcarea normelor privind CONFIDENTIALITATEA  activitatii desfasurate ;

-nerespectarea prevederilor JURAMANTULUI DE CREDINTA;

-imixtiunea ilegala in activitatea altui politist;

-interventia pentru influentarea solutionarii ilegale a unor cereri privind satisfacerea intereselor oricarei persoane;

-incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii stabilite de lege pentru politisti;

-producerea de pagube materiale unitatii din care face parte sau patrimoniului M.A.I..

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.