ORGANIZAŢIA POLIŢIEI – SCHIMBARE ŞI MODERNIZARE ÎN CONTEXTUL ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ

Aspecte privind Programul de guvernare 2005 – 2008 în domeniul afacerilor interne

Schimbarea organizaţionala reală devine în contextul actual unul dintre cele mai înalte obiective ale Poliţiei Române, care reprezintă o adevărată provocare pentru corpul managerial al acesteia.
Complexitatea problemelor legate de  schimbare atât în perioada de preaderare dar şi postaderare la Uniunea Europeană, reclamă calităţi şi abilităţi deosebite din partea şefilor. Cunoaşterea indicatorilor de bază în ceea ce priveşte schimbarea,  coordonarea unor programe de schimbare şi reformă, înfrângerea mentalităţilor, sunt de asemenea obiective importante.

Managementul schimbării devine o componentă strategică a sistemului de management şi întreg corpul managerial trebuie să fie pregătit pentru aceasta. 17

Schimbarea la nivelul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative inclusiv al Poliţiei Române se circumscrie procesului de reformă a statului şi sectorului administratiei publice şi presupune nu numai dezvoltarea organizaţională (dezvoltarea de noi proceduri, creare de noi departamente,ş.a.) ci şi dezvoltarea de noi componente la nivel individual pentru funcţionarii publici.

_____________________________________________________________________________

17. Prof.univ.dr.C.Voicu şi Conf.univ.dr.Şt.Prună – Managementul Poliţiei, Ed.Mediauno,2007, pag. 291

Programul de guvernare 2005-2008 în domeniul Afacerilor Interne reprezintă o expresie a angajementelor asumate în contextul aderării la UE. si continuării procesului de reformă instituţională în perioada post aderare.

Politicile publice ce reprezintă priorităţi în Programul de guvernare 2005-2008 în domeniul afacerilor interne sunt :

  • Prevenirea şi combaterea criminalităţii ce presupune :

– implementarea mecanismelor de comunicare şi parteneriat între poliţie şi reprezentanţii comunităţilor locale, pentru a indentifica cele mai bune soluţii pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, asigurarea protecţiei străzilor, parcurilor şi şcolilor

– formarea unor reţele locale şi regionale pentru a realiza schimbul de  informaţii şi bune practici în prevenirea şi combaterea criminalităţii

– informarea publicului despre mecanismele de prevenire a criminalităţii

  • Combaterea crimei organizate :

– aplicarea strategiei naţionale de combatere a crimei organizate, în special a traficului de droguri, a traficului de persoane, de arme, autoturisme furate, traficului cu monedă falsă, cecuri de călătorie şi cărţi de credit,

– organizarea şi îmbunătăţirea canalelor de cooperare poliţienească internaţională cu organisme  internaţionale gen INTERPOL sau EUROPOL ori cu poliţii naţionale din alte ţări.

  • Refugiaţi, imigrări ilegale şi readmisie :

– extinderea şi îmbunătăţirea condiţiilor de locuit în centrele de cazare aflate în gestiunea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi,

– constituirea unui fond special pentru returnarea/ expulzarea persoanelor aflate ilegal pe teritoriul României,

– cooperarea cu organizaţii neguvernamentale pentru elaborarea şi aplicarea unor programe de inserţie socială a refugiaţilor,

– întărirea managementului în domeniul politicilor de combatatere a imigraţiei ilegale,

– elaborarea unui plan de acţiune cu măsuri standard, pentru facilitarea reintegrării persoanelor care doresc să se repatrieze voluntar.

  • Traficul şi consumul de droguri .

– în conformitate cu strategia U.E. de combatere a traficului de droguri, aplicarea strategiei naţionale de combaterea consumului şi traficului de droguri,

– întărirea controlului vamal,

– folosirea investigatorilor sub acoperire în combaterea reţelelor de narcotraficanţi,

– întărirea Direcţiei Antidrog din cadrul DGCCOA.,

– realizarea unui sistem de management integrat pentru comba- terea consumului şi traficului de droguri între DGCCOA din Poliţia Română, Direcţie pentru Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere din Poliţia de Frontieră Română, Direcţia Generală a Vămilor şi Ministerul Sănătăţii

  • Serviciul de Urgenţă

– elaborarea regulamentului cadru pentru stabilirea structurii organizatorice, funcţionarea şi dotarea comitetelor centrelor operaţionale şi operative pentru situaţii de urgenţă,

– standardizarea conducerii şi coordonării forţelor de intervenţie,

– standardizarea şi fixarea protocoalelor cu  poliţia de frontieră pentru intervenţii în cazul producerii unui eveniment excepţional în zona de graniţă.

  • Cyberspace

– combaterea infracţionalităţii pe INTERNET,

– colaborarea cu sectorul privat pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi deprinderilor resursei umane din cadrul Poliţiei Române în domeniul informatic,

– protecţia sistemelor informatice ale Poliţiei Române.

  • Cooperarea internaţională :

– îmbunătăţirea permanentă a cooperării cu EUROPOL în cadrul schimbului de informaţii, furnizarea de expertiză şi suport tehnic,etc.

Instituţiile de cooperare poliţienească la nivelul României, sunt :

– Punctul Naţional Focal,

– Unitatea Naţională Europol,

– Biroul SIRENE,

– Instituţia ataşatilor de afaceri interne/ofiţerilor de legătură,

– Centrul Regional SECI,

– B.N. INTERPOL.

3.2. Obiectivele strategiei de modernizare a Poliţiei Române, în perioada 2008 – 2011

În cadrul amplului proces de modernizare a întregii societăţi româneşti desfăşurat până în prezent, Poliţia Română a declanşat propriul demers reformator circumscris pe două coordonate fundamentale :

– conceptuale,

– structurale.

Pentru aceasta a fost necesar :

– evaluarea cadrului legislativ din punct de vedere al acquis-ului comunitar în domeniul cooperării poliţieneşti şi luptei împotriva crimei organizate şi corupţiei,

– identificarea şi definirea măsurilor adecvate pentru construcţia, omologarea sau întărirea unei instituţii a poliţiei stabile capabile să garanteze legalitatea,

– auditul structurilor existente, îndeosebi a celor specializate cu accent pe dezvoltarea compatibilităţii cu structurile relevante din U.E.,

– îmbunătăţirea proceselor managementului, selecţiei aderării şi pregătirii cadrelor cu funcţii de conducere în concordanţă cu standardele UE.

Modernizarea conceptuală structurală funcţională a Poliţiei Române şi crearea unei instituţii moderne compatibile cu ţările membre UE, a reprezentat pentru organizaţia poliţiei obiectivul fundamental.

Circumscrise acestui obiectiv fundamental în cadrul procesului de reformă s-au stabilit următoarele obiective strategice:

– creşterea gradului de siguranţă publică a cetăţeanului,

– continuarea descentralizării funcţiilor poliţieneşti,

– îmbunătăţirea calităţii serviciului poliţienesc,

– creşterea nivelului de încredere a populaţiei în poliţie,

– combaterea criminalităţii organizate,

– reducerea fenomenului criminalităţii.

Pentru realizarea acestor obiective strategice s-au luat o serie de măsuri (obiective generale) care vizează :

1. Modernizarea managementului instituţional prin :

– conducerea activităţii prin programe punctuale, cu rezul- tate cuantificabile,

– utilizarea la parametrii optimi a resurselor de personal,

– dezvoltarea sistemului relaţional şi de comunicare cu partenerii din cadrul societăţii civile,

– asigurarea implementării pachetului de legi privind pro- tecţia informaţiilor clasificate în sistemul poliţienesc,

– întărirea capacităţilor de colectare şi analiză a informaţiilor.

2. Modernizarea conceptuală, structurală şi funcţională în domeniul prevenirii criminalităţii,

– dezvoltarea instituţională în domeniul prevenirii,

– analiza etiologiei şi a formelor de manifestare a criminali- tăţii,

– reducerea numărului de infracţiuni şi a participanţilor,

– realizarea şi asigurarea spaţiului de securitate publică şi privată,

– reducerea riscului de  victimizare.

3. Creşterea capacităţii instituţionale şi operative în domeniul combaterii criminalităţii organizate

– dezvoltarea instituţională şi operaţională,

– dezvoltarea şi modernizarea capacităţii manageriale şi profesionalizarea personalului

– perfecţionarea legislaţiei,

– combaterea criminalităţii organizate,

– dezvoltarea cooperării inter-instituţionale,

– dezvoltarea cooperării internaţionale.

4. Creşterea capacităţii instituţionale şi fundamentale în domeniul combaterii traficului de droguri

5. Creşterea capacităţii operative şi instituţionale în prevenirea şi combaterea violenţei şi protejarea patrimoniului:

– creşterea capacităţii operative şi instituţionale,

– eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a delicvenţei juvenile,

– dezvoltarea activităţilor pentru protejarea Patrimoniului Cultural Naţional,

– prevenirea şi combaterea infracţiunilor care aduc atingere vieţii, integrităţii şi sănătăţii persoanei,

– creşterea gradului de protecţie a patrimoniului public şi privat,

– prevenirea şi combaterea infracţiunilor comise şi cetăţenii români în străinătate,

– dinamizarea activităţii de punere în executare a actelor procedurale.

6. Modernizarea şi optimizarea activităţilor de poliţie ştiinţifică

7. Creşterea capacităţii instituţionale şi operative pentru aplicarea legislaţiei în domeniul armelor, explozivilor şi substanţelor toxice

8. Creşterea capacităţii instituţionale şi funcţionale în domeniul investigării fraudelor şi corupţiei

9. Asigurarea ordinii publice şi a siguranţei cetăţeanului

10. Creşterea fluenţei circulaţiei şi siguranţei rutiere pe drumurile publice

11. Realizarea cooperării judiciare integrate în materie penală

– euroconformizarea legislaţiei în domeniu,

– reorganizarea structurilor judiciare şi de investigaţie penală,

– redefinirea atribuţiilor competenţelor şi responsabilităţilor poli- ţiei judiciare,

12. Prevenirea şi combaterea corupţiei interne,

13. Optimizarea cooperării internaţionale a Poliţiei Române,

14. Optimizarea managementului resurselor umane,

15. Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de  comunicaţii şi infor- matică a Poliţiei Române şi compatibilizarea cu sistemele poliţiilor din statele UE.,

16. Asigurarea financiară şi logistică .18

Sistemul de management are responsabilităţi pentru fiecare din aceste obiective.

Procesul de reconstrucţie instituţională în cadrul Poliţiei Naţionale corelativ cu implementarea unor politici care se vor orienta preponderent asupra prevenirii şi combaterii criminalităţii are un caracter deosebit de complex în consens cu dinamismul transformărilor care au loc în societatea românească.

__________________________________________________________________________________________________

18. IGPR- Strategia de modernizare a Poliţiei Române pentru perioada 2008-2011

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.