ACTIVITATEA SUB ACOPERIRE

In cazul în care există indicii temeinice că s-a săvârşit sau că se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni la regimul stupefiantelor, de către unul sau mai mulţi membri ai unui grup infracţional, care nu poate fi descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot fi identificaţi prin alte mijloace, pot fi folosiţi, în vederea strângerii datelor privind săvârşirea infracţiunii, identificarea făptuitorilor şi acte premergătoare,  poliţişti (investigatori) sub acoperire din cadrul structurilor specializate ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Investigatorii (politistii) sub  acoperire sunt poliţiştii special desemnaţi să efectueze, cu autorizarea procurorului, activităţi specifice, în vederea strângerii datelor privind existenţa infracţiunii şi identificarea făptuitorilor, sub o altă identitate decât cea reală, atribuită pentru o perioadă determinată.

Poliţiştii din formaţiunile de specialitate, care acţionează ca investigatori acoperiţi, precum şi colaboratorii acestora pot procura droguri, substanţe chimice, esenţiale şi precursori, cu autorizarea prealabilă a procurorului. Actele încheiate de poliţiştii şi colaboratorii acestora, pot constitui mijloace de probă.

Autorizarea pentru folosirea poliţiştilor sub acoperire se dă de către procurorul desemnat de procurorul general al Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sau, după caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, în formă scrisă,  pentru o perioadă de cel mult 60 de zile şi poate fi prelungită pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile, in acest sens, emitandu-se o ordonanta  motivată, care trebuie să cuprindă urmatoarele mentiuni:  data şi locul întocmirii, numele, prenumele si calitatea celui care o întocmeşte, cauza la care se referă, obiectul actului sau măsurii procesuale, temeiul legal al acesteia şi semnătura celui care a întocmit-o.

Pe langa aceste mentiuni, ordonanta trebuie sa includa si urmatoarele precizari: indiciile temeinice care justifică măsura şi motivele pentru care măsura este necesară, identitatea sub care poliţistul sub acoperire urmează să desfăşoare activităţile autorizate, numele lucrătorului din structura specializată, desemnat ca persoană de legătură a poliţistului sub acoperire,  activităţile pe care le poate desfăşura poliţistul sub acoperire si  perioada  exacta in care se pot desfasura activităţile autorizate.

Persoana de legătură din cadrul structurii specializate din care face parte poliţistul sub acoperire are obligaţia de a prezenta procurorului rapoarte periodice referitoare la activităţile desfăşurate de poliţistul sub acoperire. Rapoartele periodice au caracter confidenţial, se întocmesc în formă scrisă pe baza informaţiilor furnizate, în măsura posibilului, de către poliţistul sub acoperire şi trebuie să cuprindă detalii referitoare la toate activităţile desfăşurate de acesta, datele şi informaţiile culese cu privire la infracţiunile săvârşite sau care urmează să fie săvârşite şi la făptuitori, precum şi orice alte date şi informaţii necesare pentru prevenirea savarsirii acestora.

În cazuri temeinic justificate poliţistul sub acoperire poate solicita autorizarea desfăşurării şi a altor activităţi decât cele pentru care există autorizarea, procurorul urmând să se pronunţe de îndată prin ordonanţă motivată, în cazul aprobării acestei solicitări.

În cazul în care poliţistul sub acoperire desfăşoară alte activităţi decât cele pentru care a primit autorizarea, precum şi dacă intră în posesia unor informaţii referitoare la posibilitatea survenirii unui pericol imediat, acesta informează de îndată ce este posibil persoana de legătură, care are obligaţia de a aduce neîntârziat aceste informaţii la cunoştinţă procurorului care a dat autorizarea. Procurorul se pronunţă de îndată prin ordonanţă motivată, autorizând activităţile desfăşurate de poliţistul sub acoperire sau, după caz, retrăgând autorizaţia acordată şi luând măsurile care se impun, în condiţiile legii.

Dacă prin desfăşurarea activităţilor autorizate poliţistul sub acoperire cauzează pagube materiale persoanelor fizice sau juridice care nu au legătură cu persoanele cercetate şi cu activităţile infracţionale desfăşurate de acestea, plata despăgubirilor se asigură din fondurile   Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.