Procedura privind efectuarea somatiei

CONŢINUTUL PROCEDURII

I. SCOP

a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea efectuării de către poliţişti a somaţiei persoanelor  în condiţiile prevăzute de lege;

b) stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea documentelor aferente acestor activităţi.

II. DOMENIU

Procedura se aplică de către ofiţerii şi agenţii Poliţiei Române.

III. REFERINŢE NORMATIVE

a)        Constituţia României;

b)       Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;

c)       Legea nr. 360/2002 privind Statul poliţistului;

d)       Dispoziţia I.G.P.R nr.7/2008 privind concepţia de organizare şi acţiune a      structurilor poliţiei de ordine publică;

e)        Dispoziţia I.G.P.R nr. 643/2005 privind manualul de bune practici de intervenţie pentru poliţistul de ordine publică;

f)         Standardul M.A.I. nr. 005/2006 – Principiile şi metodologia standardizării. Proceduri formalizate specifice. Conţinut şi formă de redactare;

g)       Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii din care face parte poliţistul care aplică procedura;

h)       Fişa postului personalului desemnat cu atribuţiile respective.

IV. DESCRIEREA PROCEDURII

1. Somaţia este o măsură poliţienească ce precede intervenţia imediată a poliţistului, efectuată în scopul:

a)   zădărnicirii începerii comiterii unei fapte ilicite;

b)  întreruperii unor fapte antisociale în curs de desfăşurare;

c)   întreruperii unor acte de tulburare a ordinii publice;

d)  interceptării sau reţinerii unor persoane suspecte;

e)   eliminării manifestărilor de rezistenţă ale unor indivizi în executarea activităţilor legale ale forţelor de ordine, precum şi dezarmării unor elemente agresive şi turbulente;

f)    scoaterii unor persoane dintr-un loc ascuns;

g)   împiedicării evadării, a pătrunderii sau a ieşirii fără drept a unor persoane, în sau din anumite obiec­tive, perimetre delimitate vizibil.

2.  Numărul somaţiilor şi conţinutul acestora este determinat atât de prevederile legale, de numărul şi comportarea persoanelor, cât şi de fapta comisă, faza de executare, timpul avut la dispoziţie de către poliţist, precum şi de măsura care urmează a fi luată după somaţie.

3. (1) În funcţie de folosirea diferitelor mijloace din dotare, se folosesc somaţii specifice astfel:

a) la folosirea pulverizatorului (spray-ului) cu substanţe iritant-lacrimogene, a grenadelor ori a cartuşelor lacrimogene şi a grenadelor cu efect acustic sau luminos: „ÎNCETAŢI! VOM(VOI) FOLOSI GAZE LACRIMOGENE!”;

b) la folosirea bastonului de cauciuc: „ÎNCETAŢI, VOM (VOI) FOLOSI FORŢA!”;

c) la folosirea câinilor de serviciu: „ÎNCETAŢI, DISPERSAŢI-VĂ, VOM FOLOSI CÂINII DE SERVICIU!”;

d) la folosirea altor mijloace din dotare: (scuturi de protecţie, căşti cu vizor, bastoane cu energie electrostatică, dispozitive cu substanţe iritant-lacrimo­gene, jeturi de apă, arme cu glonţ de cauciuc, arme albe şi alte mijloace de imobilizare care nu pun în pericol viaţa şi nu produc o vătămare corporală gravă, aflate în dotarea poliţiştilor sau altor forţe de ordine):  „ÎNCETAŢI! VOM (VOI) FOLOSI …………..!”, iar în cazul folosirii muniţiei cu glonţ din cauciuc: „STAI!”, „STAI CĂ TRAG!”.

(2) Aceste mijloace pot fi folosite şi fără somaţie, în situaţia în care lipseşte timpul necesar pentru  aceasta.

4.  (1) Acţiunile pentru restabilirea ordinii publice, în cazurile de mică amploare, se fac după atenţionarea prea­labilă şi lăsarea timpului necesar pentru încetarea acţiunilor şi părăsirea zonei.

(2) Dacă după avertizare se continuă activităţile de tulburare a ordinii publice, poliţistul care conduce acţiunea va soma cu formula: „ATENŢIE, VĂ RUGĂM SĂ PĂRĂSIŢI……….., VOM FOLOSI FORŢA!”, urmată de semnale sonore şi luminoase.

(3) În situaţia în care, după scurgerea timpului acordat pentru dispersare, cei

somaţi nu se supun, se foloseşte o ultimă somaţie, astfel: „PĂRĂSIŢI………….., SE VA FOLOSI FORŢA!”.

(4) Dacă nici această somaţie nu produce efectul scontat, după timpul acordat se va interveni cu mijloacele din dotare pentru restabilirea ordinii.

5. Dacă în astfel de situaţii precum şi în cele prevăzute de legea privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor se impune uzul de armă, în prealabil se va folosi o ultimă somaţie, astfel: „PĂRĂSIŢI………..SE VOR FOLOSI ARMELE DE FOC!”.

6. Somaţia se execută cu voce tare, prin cuvinte scurte, pronunţate ener­gic, pe un ton autoritar, de la o distanţă corespunzătoare faţă de cel somat, care să garanteze securitatea poliţistului.

7. Se respectă cele două faze ale somaţiei. Prima fază a somaţiei are caracter preventiv, prin care se solicită persoanei în cauză să execute o anumită acţiune, prezentându-se şi autoritatea în numele căreia se face somaţia „POLIŢIA, STAI!”; “POLIŢIA, ÎNCETAŢI!“. A doua fază va repeta solicitarea faţă de persoana somată de a executa o anumită acţiune, prezentând şi acţiunea poliţistului în cazul nesupunerii acesteia (“STAI CĂ TRAG!” sau „ÎMPRĂŞTIAŢI-VĂ! VOM FOLOSI ………………….!”).

8. Se păstrează un interval scurt de timp între fazele somaţiei, pentru a putea observa reacţia celui somat şi pentru a-i lăsa timpul necesar să execute indicaţiile poliţistului; trecerea la faza următoare şi intervenţia propriu-zisă se realizează numai în caz de nesupunere.

9. Se supraveghează şi se observă permanent persoana somată, pentru a putea anticipa mişcările acesteia şi  pentru a interveni în caz de nevoie.

10.  În cazul în care poliţistul presupune că persoana somată are asupra sa arme, o somează dintr-un loc care să îi asigure acestuia protecţia.

11. Când se acţionează pe timp de noapte şi este necesară iluminarea persoanei suspecte sau a împrejurimilor, în scopul asigurării securităţii, sursa de lumină este ţinută depărtată de corp, astfel încât aceasta să nu constituie un indiciu al poziţiei poliţistului.

12.  Dacă persoana somată a încetat acţiunea, poliţistul se apropie cu precauţie de aceasta şi trece, după caz, la imobilizarea ei sau la executarea altor măsuri poliţieneşti.

13. Dacă la acţiune participă doi sau mai mulţi poliţişti, se acţionează din direcţii diferite: cel însărcinat cu protecţia asigură iluminarea dintr-un loc acoperit, care să-i asigure protecţia, iar celălalt intervine în vederea somării şi a imobilizării suspectului; în nici un caz poliţiştii nu acţionează în direcţii opuse.

V. RESPONSABILITĂŢI

1. Şeful nemijlocit coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează persoanele care aplică procedura, urmărind respectarea acesteia şi a variantei / variantelor revizuite.

2. Persoanele care utilizează această procedură aplică forma iniţială, precum şi varianta / variantele revizuită / revizuite de la data intrării în vigoare a acesteia / acestora.

3. Prezenta procedură nu exclude şi nu limitează obligaţia personalului implicat în aceste activităţi de a-şi însuşi şi respecta actele normative/dispoziţiile în vigoare, precum şi prevederile din Regulamentului de organizare şi funcţionare şi din Fişa postului.

VI. DISPOZIŢII FINALE

1. Procedura se difuzează personalului care execută sau participă la activităţile  respective de către emitent.

2. Actuala procedură se revizuieşte în cazul în care apar modificări organizatorice sau reglementări legale cu caracter general şi intern pe baza cărora se desfăşoară activităţile care fac obiectul acestei proceduri.

3. Anexele nr.  1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

4. Anexele se păstrează la emitent.

5. Această procedură se aplică începând cu data de 27.10.2008.

ANEXE:

Anexa 1 – Lista de difuzare

Anexa 2 – Lista reviziilor

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.