Procedura privind controlul corporal al persoanelor

I. SCOP

a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea efectuării, de către poliţişti a controlului corporal al persoanelor, în condiţiile prevăzute de lege;

b) stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea şi avizarea documentelor aferente acestor activităţi.

II. DOMENIU

Procedura se aplică de către ofiţerii şi agenţii Poliţiei Române.

III. REFERINŢE NORMATIVE

a) Constituţia României;

b) Codul de Procedura Penala;

c) Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;

d) Legea nr. 360/2002 privind Statul poliţistului;

e) Legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

f) Dispoziţia I.G.P.R nr.7/2008 privind concepţia de organizare şi acţiune a

structurilor poliţiei de ordine publică;

g)     Dispoziţia I.G.P.R nr. 643/2005 privind manualul de bune practici de

intervenţie pentru poliţistul de ordine publică;

h) Standardul M.A.I. nr. 005/2006 – Principiile şi metodologia standardizării. Proceduri formalizate specifice. Conţinut şi formă de redactare;

i) Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii din care face parte poliţistul care aplică procedura;

j) Fişa postului poliţistului desemnat cu atribuţiile respective.

IV. DESCRIEREA PROCEDURII

1. (1) Controlul corporal al persoanei este o măsură poliţienească care constă în verificarea prin pipăire şi observare a corpului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei acesteia, fără a scăpa din vedere controlul oricărui alt articol de îmbrăcăminte sau accesoriu ce-i aparţine.

(2) Controlul corporal nu impune necesitatea autorizării de către magistrat, fiind un drept al poliţistului consacrat în legea de organizare şi funcţionare a Poliţiei Române.

(3) Se execută în teren, de către poliţist, ori de câte ori acesta apreciază că situaţia o impune, urmărind totodată respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor.

2. Poliţiştii au dreptul să efectueze controlul corporal asupra următoarelor categorii de persoane:

a) cele despre care există indicii temeinice că au comis infracţiuni, că pregătesc săvârşirea unor astfel de fapte sau că ar pregăti posibile acţiuni teroriste;

b) care au încălcat dispoziţiile legale, se manifestă agresiv şi urmează să fie conduse la sediul poliţiei;

c) care încalcă ordinea publică şi sunt cunoscute cu un comportament violent sau cu antece­dente penale pentru fapte grave;

d) care au săvârşit contravenţii, atunci când, potrivit legii, se impune ridicarea bunurilor supuse confiscării;

e) care refuză să prezinte pentru control actele de identitate, în vederea identificării lor;

f) care sunt suspecte, datorită locului şi timpului depistării, comportamentului ori se află în atenţia poliţiei;

g) care se află în stare de inconştienţă şi este necesară identificarea acestora;

h) care participă la manifestări publice sau în alte locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase.

3. Controlul corporal al persoanei se efectuează în scopul:

a) descoperirii de obiecte şi materiale care ar putea fi folosite la comiterea infracţiunilor sau a contravenţiilor ori care provin din săvârşirea unor astfel de fapte;

b) găsirii de arme şi alte obiecte ori substanţe care sunt deţinute ilegal şi sunt supuse confiscării;

c) descoperirii de obiecte cu ajutorul cărora ar putea fi atacat poliţistul (cuţit, pumnal, box sau alte obiecte confecţionate special pentru tăiere, împungere sau lovire) sau alte persoane;

d)  găsirii actelor de identitate sau a altor documente pe care persoanele refuză să le prezinte la cererea îndreptăţită a poliţistului.

4. Se interceptează şi se legitimează persoana sau persoanele conform procedurilor specifice acestor măsuri poliţieneşti.

5. (1) Controlul se efectuează numai asupra persoanelor de acelaşi sex cu poliţistul.

(2) Persoanele de sex feminin pot fi controlate de către poliţişti-bărbaţi, cerându-le să prezinte conţinutul poşetei (genţii), să se descheie la sacou, pardesiu, palton etc., să scoată din buzunare obiectele pe care le deţin asupra lor, fără ca poliţistul să pună mâna pe persoana în cauză.

(3) Dacă este necesară palparea îmbrăcămintei şi a corpului persoanei, se apelează la sprijinul unei femei, care va fi instruită în mod corespunzător.

6. (1) Controlul se realizează, de regulă, în locul în care persoana a fost depistată.

(2) Dacă este necesar, persoana este condusă într-un loc ferit de accesul publicului (într-un spaţiu închis – ziua sau într-un loc bine iluminat – noaptea).

(3) Când controlul nu se efectuează la locul depistării persoanei, pe timpul conducerii la locul efectuării activităţii, aceasta este supravegheată cu multă atenţie, pentru a nu avea posibilitatea să atace, să fugă sau să abandoneze diferite obiecte.

7. Se evită, pe cât posibil, efectuarea controlului în locuri publice, aglo­merate, în mijloace de transport în comun, în încăperi în care are acces publicul, unde atitudinea cetăţenilor faţă de măsura luată, în cele mai multe cazuri, nu este favorabilă, ba uneori chiar ostilă, sau în alte spaţii improprii unde posibilitatea de ripostă şi autoapărare a poliţistului, faţă de o eventuală agresiune din partea persoanei controlate, este redusă.

8. Se comunică persoanei respective motivul luării acestei măsuri, atenţionând-o asupra obligaţiei de a se supune.

9. Persoana în cauză este supravegheată în permanenţă, chiar dacă în aparenţă este calmă şi supusă.

10. (1) Când controlul se efectuează de către doi poliţişti, şeful echipei efectuează controlul propriu-zis, iar partenerul asigură protecţia primului, prin supra­vegherea persoanei şi a împrejurimilor.

(2) Poliţistul care execută supravegherea persoanei şi a împrejurimilor nu se interpune între persoana controlată şi poliţistul care ia măsura.

11. (1) Se solicită persoanei controlate să se aşeze într-o poziţie cât mai in­co­modă (în poziţia înclinat-sprijinit, rezemat cu mâinile de un perete, pom, stâlp, gard ori vehicul şi cu picioarele cât mai depărtate), pentru a nu-i da posi­bili­tatea să atace sau să fugă şi să poată fi uşor dezechilibrată şi imobilizată.

(2) În funcţie de condiţiile concrete exis­tente la locul unde se efectuează controlul corporal, acesta se poate face şi cu persoana aşezată în genunchi, cu mâinile în sus, pe cap sau la ceafă, în poziţia culcat la sol, cu faţa în jos şi cu mâinile la ceafă sau la spate.

12. Poliţistul trebuie să îşi aleagă o poziţie care să îi permită o cât mai bună observare, stabilitate şi mobilitate în folosirea mijloacelor din dotare, dacă este cazul.

13. (1) Controlul se efec­tue­ază, de regulă, din spatele persoanei, cu mâna corespondentă părţii con­trolate, iar cu cealaltă mână se ţine persoana din spate, de gulerul cămăşii sau de cureaua de la pantaloni.

(2) În situaţia executării unor măsuri de ordine, în cazul unor adunări publice sau manifestaţii sportive, controlul se poate realiza, prin vizualizare şi even­tual palpare, şi din faţa persoanei.

14. (1) La efectuarea controlului, se respectă următoarea ordine:

a) capul (se scoate pălăria, căciula, şapca etc.), se caută în păr (dacă este cazul);

b) braţul drept, de la umăr la încheietura mâinii;

c) partea de la gât până la mijloc (faţă şi spate);

d) partea dreaptă a corpului de la subţioară în jos;

e) zona bazinului (faţă, spate);

f) piciorul drept, de la şold la călcâi;

g) manşeta şi încălţămintea (dacă este cazul).

(2) Apoi se palpează, în aceeaşi ordine, partea stângă a corpului şi a îmbrăcămintei.

(3) Dacă este cazul, pentru a se uşura activitatea de control se cere persoanei să dezbrace paltonul, haina sau să se descalţe.

15. Când se controlează partea inferioară a corpului persoanei, poliţistul nu se apleacă prea mult în faţă, pentru a nu fi lovit cu genunchiul de persoana controlată.

16. Poliţistul arată partenerului, martorilor şi altor persoane interesate (persoanei vătămate), obiectele găsite asupra persoanei.

17. În cazul descoperirii unor arme deţinute ilegal, persoana este încătuşată imediat, se verifică dacă arma descoperită are muniţie în încărcător, dacă este încărcată sau este armată, se asigură şi se predă celuilalt poliţist din echipă, pentru a fi păs­trată în condiţii de siguranţă deplină, şi se continuă controlul, în scopul descoperirii altor eventuale obiecte.

18. (1) În cazul controlului unui grup de persoane, acestea sunt aşezate în linie, într-o poziţie cât mai incomodă, cu distanţa de circa 2-3 paşi una faţă de cealaltă, celălalt poliţist din echipă supraveghează una dintre extremităţile grupului şi se începe controlul din cealaltă parte.

(2) Pe măsură ce o persoană din grup este controlată, aceasta se trimite în cealaltă extremitate, procedându-se astfel până la terminarea operaţiunii.

19. Obiectele descoperite asupra persoanei controlate, ce ar putea fi folosite pentru atac, se reţin şi se chestionează posesorul despre acestea.

20. După efectuarea controlului, se încheie un proces-verbal, în care vor fi descrise amănunţit cu cracteristici de identificare toate obiectele găsite, în prezenţa unui martor asistent, dacă există, în caz contrar se va motiva absenţa acestuia.

V. RESPONSABILITĂŢI

1. Şeful nemijlocit coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează persoanele care aplică procedura, urmărind respectarea acesteia şi a variantei / variantelor revizuite.

2. Persoanele care utilizează această procedură aplică forma iniţială, precum şi varianta / variantele revizuită / revizuite de la data intrării în vigoare a acesteia / acestora.

3. Prezenta procedură nu exclude şi nu limitează obligaţia personalului implicat în aceste activităţi de a-şi însuşi şi respecta actele normative/dispoziţiile în vigoare, precum şi prevederile din Regulamentului de organizare şi funcţionare şi din Fişa postului.

VI. DISPOZIŢII FINALE

1. Procedura se difuzează personalului care execută sau participă la activităţile  respective de către emitent, împreună cu anexa 3.

2. Actuala procedură se revizuieşte în cazul în care apar modificări organizatorice sau reglementări legale cu caracter general şi intern pe baza cărora se desfăşoară

activităţile care fac obiectul acestei proceduri.

3. Anexele nr.  1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură şi se păstrează la emitent.

4. Această procedură se aplică începând cu data de 27.10.2008.

ANEXE:

Anexa 1 – Lista de difuzare

Anexa 2 – Lista reviziilor

Anexa 3 – Model proces – verbal de control asupra unei persoane

4 comentarii la “Procedura privind controlul corporal al persoanelor

  1. as vrea sa stiu daca procedura privind controlul corporal asupra persoanelor, este la fel si in cazul firmelor de paza?

    Multumesc!

  2. Bună ziua, doresc să ştiu cum să face controlul corporal şi de câte feluri este din punct de vedere legal.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.