Marele patriot Mihai Eminescu, un martir ucis la comanda francmasoneriei

Motto:Treptat ies la iveală legături pe care anevoie le-am fi descoperit din frânturile de informaţii oficiale, ori oficioase ale vremii. Glasul său, unic în concertul politicianismului vremii, trebuia să fie stins. Supăra mult adevărul său, al căutătorului de Absolut! Căci pentru el, nu exista adevărul de conjunctură al partidelor, ci doar adevărul naţiei româneşti pentru care a trăit şi pentru care a fost sacrificat, cu tăcuta complicitate a unor personaje malefice.”

Istoria oficială a vieţii lui Mihai Eminescu a impus un şablon convenabil. Conform acestuia, Eminescu ar fi fost o fiinţă labilă, neadaptată, pierdută în lumea sa de poet şi ar fi murit nebun, bolnav de sifilis şi alcoolic. Istoria sa reală este însă cu totul alta. Eminescu a fost de fapt un om puternic, de o luciditate excepţională, bine ancorat în realitatea socială şi mai ales politică a vremurilor zbuciumate în care a trăit, un militant activ pentru drepturile românilor din Ardeal şi pentru unitatea naţională, un ziarist de excepţie, un vizionar, un reformator. Eminescu a fost declarat nebun şi internat la psihiatrie într-un moment în care guvernul României urmărea să încheie un pact umilitor cu Austro-Ungaria, prin care renunţa la pretenţiile asupra Ardealului şi se angaja să îi anihileze pe toţi cei catalogaţi drept „naţionalişti”. Mulţi au renunţat la valorile şi principiile lor pentru a fi scoşi de pe lista proscrişilor. Eminescu nu a acceptat să facă niciun fel de compromisuri, şi de aceea era cel mai periculos dintre ei. El deranja nu doar prin ceea ce scria, ci mai ales prin faptul că plănuia să pună bazele unei organizaţii independente, aflate înafara controlului francmasoneriei, de trezire şi promovare a spiritului românesc şi de refacere a Daciei mari.


Mai potoliţi-l pe Eminescu!”

„Mai potoliţi-l pe Eminescu!”Acesta este mesajul pe care francmasonul şi junimistul P. P. Carp îl transmitea de la Viena mentorului Junimii, francmasonul şi parlamentarul Titu Maiorescu. Comanda va fi executată întocmai de cei din ţară pe 23 iunie 1883. Eminescu avea 33 de ani.

Carp se afla la Viena pentru a stabili ultimele detalii ale unui acord secret cu Tripla Alianţă (Austro-Ungaria, Germania şi Italia), care de altfel a şi fost încheiat pe 18 (30) octombrie 1883. Reputatul eminescolog, profesorul Nicolae Georgescu, lămureşte în ce context a avut loc internarea forţată a lui Eminescu. „Ce voia acest tratat?”, scrie el.

„În primul rând, ca România să se orienteze politic spre Austro-Ungaria.. Cu alte cuvinte, România nu mai putea să-şi revendice Ardealul. Acest tratat muta lupta ardelenilor în Ardeal. Bucureştiul era de zece ani dominat cultural de ardeleni, care ridicau puternic vocea pentru eliberarea Ardealului, pentru drepturile românilor care erau asupriţi. Or, tratatul le interzice brusc să protesteze în Bucureşti pentru eliberarea Ardealului. Ioan Slavici este nevoit să fugă din Bucureşti în 1883. Întemeiază Tribuna în 1884. În jurul ei se organizează primele lupte pentru Ardeal. Condiţia semnării tratatului era deci amorţirea vocii pentru Ardeal în Bucureşti. „Directiva de sus” s-a reverberat în diferite moduri la nivel cultural. Declararea nebuniei lui Mihai Eminescu este unul dintre ele.”

Într-adevăr, 28 iunie 1883 este o zi în care se petrec mai multe evenimente importante. Austro-Ungaria rupe relaţiile diplomatice cu România timp de 48 de ore. Cancelarul Germaniei, Otto von Bismark, îi trimite regelui Carol I o telegramă prin care ameninţă România cu războiul. La Bucureşti au loc descinderi şi percheziţii simultane la sediile mai multor organizaţii care luptau pentru Ardeal, printre care şi Societatea Carpaţii, în care activa Eminescu.

Este închis ziarul L’Independance Roumaine şi directorul acestuia, Emil Galli, este expulzat din ţară . La fel şi Zamfir C. Arbore. Societatea Carpaţii este pur şi simplu desfiinţată, în urma unui raport al baronului von Mayr, agent al serviciilor secrete austro-ungare. Intimidaţi de aceste măsuri, o parte din militanţii pentru Ardeal se dezic de ideile lor şi îşi trădează confraţii, pentru a-şi salva propria piele. Printre ei se află Simţion şi Chibici, preşedinţii Societăţii Carpaţii, Ocăşeanu şi Siderescu, membri în conducerea aceleaşi societăţi, Grigore Ventura, ziarist la L’Independance Roumaine, acelaşi pe care Caragiale îl ridiculizase în personajul Rică Venturiano. În semn de obedienţă, toţi aceştia se vor implica plini de zel în acţiunea de internare forţată a lui Eminescu.


De ce era atât de incomod Eminescu
?

Privită în acest context, nebunia lui Eminescu, ca şi detaliile internării sale, capătă o nouă dimensiune. Nu mai poate fi vorba de un accident sau de o coincidenţă, ci de executarea comenzii trasate de la Viena : „Mai potoliţi-l pe Eminescu!”
În perioada care va urma se fac eforturi importante pentru a convinge Tripla Alianţă că situaţia din România este sub control. Regina Elisabeta, Regele Carol I, primul-ministru Brătianu, P. P. Carp şi Titu Maiorescu merg în Germania pentru a calma spiritele. Ministrul de externe, D. A. Sturdza, ministrul C. Stătescu şi Petre Grădişteanu merg la Viena, unde Grădişteanu îşi cere personal scuze pentru organizarea sărbătorii de la Iaşi, unde fusese dezvelită statuia lui Ştefan cel Mare şi fusese citită poezia manifest a lui Eminescu, Doina.

Judecând după măsurile luate împotriva lui, Eminescu era cel mai incomod. Spre deosebire de ceilalţi, el nu putea fi convins cu niciun chip să renunţe la ideile şi principiile sale. Eminescu era membru activ în mai multe organizaţii care luptau pentru drepturile românilor din Ardeal: Românismul (care respingea chiar aducerea lui Carol I ca rege), Orientul, România Jună, Societatea Carpaţii, din care făcea parte şi Slavici. Cu astfel de preocupări, nu este de mirare că era constant urmărit atât de poliţia şi serviciile secrete româneşti, cât şi de cele austro-ungare. În anturajul său erau infiltraţi mai mulţi informatori, printre care se număra şi Ocăşanu de la Societatea Carpaţii.

La 7 iunie 1882, baronul Von Mayr îi trimitea contelui Kalnoky, ministrul Casei Imperiale austro-ungare, o notă informativă în care arăta: „Societatea Carpaţii a ţinut în 4 ale lunii în curs, o întrunire publică cu un sens secret. Dintr-o sursă sigură, am fost informat despre această întrunire [n.n după toate probabilităţile sursa era chiar Titu Maiorescu]. S-a stabilit că lupta împotriva Austro-Ungariei să fie continuată. Eminescu, redactor principal la Timpul, a făcut propunerea ca studenţii transilvăneni de naţionalitate română, care frecventează instituţiile de învăţământ din România pentru a se instrui, să fie puşi să acţioneze în timpul vacanţei în locurile natale pentru a orienta opinia publică în direcţia unei Dacii Mari.”

Această notă a dus în final la desfiinţarea Societăţii Carpaţi.
Activitatea sa ca jurnalist îl făcea cu atât mai periculos, cu cât avea şi pârghiile necesare pentru a acţiona: ideile sale erau exprimate în mod magistral într-un ziar, Timpul, pe care îl transformase în cotidian naţional.

În această publicaţie demascase corupţia politicienilor români şi grasele comisioane pe care aceştia le încasaseră din concesionarea căilor ferate. Scrisese despre condiţionările umilitoare impuse României de puterile europene, în schimbul recunoaşterii Independenţei. În 1880 declanşase o incitantă campanie de presă privind „chestiunea dunăreană”, problemă sensibilă pentru marile puteri europene. Participase activ la Iaşi la inaugurarea statuii lui Ştefan cel Mare şi citise acolo în faţa mulţumii poezia manifest Doina.

Acest eveniment naţional deranjase foarte mult puterile occidentale. În sfârşit, chiar în dimineaţa zile în care avea să fie dus cu forţa la balamuc, apăruse în Timpul un alt articol. Intitulat „Pentru libertatea presei şi a jurnalistului”, acesta era un protest la adresa încălcării dreptului la liberă exprimare şi demasca măsurile represive luate de guvernul Brătianu împotriva jurnalistului Emil Galli.


Titu Maiorescu pregătise internarea lui Eminescu încă de la primele ore ale dimineţii

Varianta cea mai des vehiculată despre cele petrecute pe 28 iunie 1883 este următoarea: În dimineaţa acelei zile, Eminescu s-ar fi trezit cu noaptea în cap şi lovit de nebunie ar fi început să se certe cu soţia lui Slavici, la care locuia în gazdă, Ecaterina Szöke Magyarosy. Aceasta îi trimite la orele şase dimineaţa un bilet lui Maiorescu, cerându-i să o scape de Eminescu.

Maiorescu ia o măsură de excepţie – în loc să meargă direct la Slavici acasă, pentru a o salva pe soţia acestuia de „nebun”, se duce împreună cu Constantin Simţion, preşedintele Societăţii Carpaţi, la spitalul doctorului Şuţu şi, pentru suma de 300 de lei, aranjează internarea imediată a lui Eminescu. A doua ciudăţenie, Maiorescu, bazându-se exclusiv pe spusele acestei femei, cere direct internarea, şi nu examinarea lui Eminescu de către doctorul Şuţu, aşa cum ar fi fost firesc.

Întors acasă, se pomeneşte însă cu Eminescu, care avea cu el un exemplar din ziarul Timpul, în care tocmai îi apăruse articolul despre Emile Galli. Maiorescu nu-l întreabă nimic despre incidentul de dimineaţă cu doamna Slavici (presupunând că acesta ar fi avut într-adevăr loc). Îl trimite însă la sediul Societăţii Carpaţi, undePoliţia făcea percheziţie, pentru a se întâlni chipurile cu Simţion, complicele său la internare.

„Numai, de s-ar face asta fără greutate” scrie Maiorescu în jurnalul său în dimineaţa zilei de 28 iunie 1883, după ce petrecuse o noapte de nesomn, sub apăsarea a ceea ce ştia că va face a doua zi. Nu se va face însă „fără greutate”, aşa cum îşi dorea Maiorescu, căci Eminescu îşi schimbă traseul. Nu se duce la Societatea Carpaţii, unde totul s-ar fi făcut fără martori, ci la Capşa. La acea vreme Capşa nu era doar un local de lux, ci şi sediul Ambasadei SUA şi reşedinţa mai multor ambasadori occidentali. Eminescu se duce la Capşa în speranţa de a semnala abuzurile guvernului acestor diplomaţi şi în special ambasadorului SUA, Eugene Schuyler, pe care îl cunoştea personal şi care era un fervent apărător al drepturilor omului. Orchestratorii monstruosului complot sunt nevoiţi să îşi schimbe planul.


Scena cu pistolul relatată de Grigore Ventura – o nouă înscenare

La Capşa, Eminescu este abordat de Grigore Ventura . Aici, conform declaraţiilor lui Ventura , Eminescu ar fi început să ţină un discurs „politico-socialo-naţional” înfierbântat, ar fi scos un pistol, ar fi ameninţat-o pe soţia patronului şi ar fi strigat „la toate aceste nu-i decât un leac. Să îl împuşc pe rege!”. Semne clare de nebunie! Ventura , în loc să îl calmeze, îi ţine isonul şi îi propune să meargă împreună la palatul Cotroceni.. Ajunşi acolo află că Regele nu este în Bucureşti.. Pe drumul de întoarcere, Ventura îl duce pe Eminescu la băile publice Mitraşevski, îl lasă într-una din camere şi apoi alertează Poliţiaun nebun s-a închis în baia publică. Îi cheamă la faţa locului pe alţi doi membri ai Societăţii Carpaţi, Siderescu şi Ocăşanu. Ca un făcut, cei doi au cu ei o cămaşă de forţă.. Intră în baie, îl imobilizează pe Eminescu şi spre orele 19 îl duc la stabilimentul Şuţu, unde avea deja rezervat un loc de cu noaptea în cap.

Scena cu pistolul de la Capşa şi declaraţia lui Eminescu îl va omorî pe Rege sunt piesele de rezistenţă ale tezei nebuniei sale. Ele sunt relatate însă doar de o singură persoană, Grigore Ventura, care va povesti acest episod în stânga şi dreapta, dar va ezita să scrie totuşi despre el, deşi era ziarist. Scena va fi consemnată de-abia în octombrie 1911 de Al. Ciurcu într-un articol apărut în Adevărul, „Eminescu, din amintirile mele”.

Povestea lui Grigore Ventura nu stă însă deloc în picioare din mai multe motive. În primul rând, Ventura susţine că a asistat la toate evenimentele din acea zi. Fiind principalul martor, ar fi trebuit să apară în procesul verbal încheiat de Poliţie, ori numele său nu apare deloc. Ventura susţine că el este cel care a alertat Poliţia, ori în procesul verbal este consemnat că poliţia a fost sesizată de domnii Ocăşeanu şi Siderescu. Aceştia dau însă detalii pe care nu aveau cum să le cunoască, întrucât nu fuseseră prezenţi la faţa locului. Ceea ce arată că cineva îi informase. Acesta nu poate fi decât Ventura, care a avut rolul de a-l intercepta pe Eminescu şi a face în aşa fel încât acesta să poată fi luat pe sus dintr-un loc izolat şi dus la psihiatrie, în condiţiile în care primul plan imaginat de Maiorescu căzuse. Ventura a imaginat apoi şi a răspândit povestea cu pistolul pentru a crea impresia că Eminescu era nebun şi a justifica astfel internarea.

Celălalt martor al acestei scene, doamna Vautier, soţia patronului de la Capşa, despre care Ventura spune că a fost persoana ameninţată cu pistolul de Eminescu, nu menţionează în memoriile sale publicate la Paris în 1909, absolut nimic despre această scenă, care, dacă ar fi avut loc, ar fi trebuit să o fi marcat profund. Eminescu declară că vrea să îl împuşte pe Rege, ori era puţin probabil ca el, în calitate de ziarist să nu ştie că Regele era plecat de câteva zile la Sinaia.

În procesul verbal întocmit de Poliţie nu se aminteşte nimic de vreo armă, ci doar că „Eminescu a venit singur la Băile Mitraşevschi, şi fiind atins de alienaţie mintală s-a încuiat singur pe dinăuntru şi a refuzat să deschidă”. La locul faptei ajung, Simţion, Siderescu si Ocăşeanu de la Societatea Carpaţii, care aveau încă de dimineaţă misiune de la Maiorescu să îl ducă la casa de nebuni a doctorului Şuţu. Aceştia intră în baia unde Eminescu se află în apă, dezbrăcat. Eminescu le cere să iasă. Îl imobilizează şi îi pun cămaşa de forţă. Între timp Poliţia îi perchiziţionează locuinţa, îi ridică bunurile, îi umblă prin hârtii şi manuscrise, sperând să descopere ceva compromiţător. Totul se petrece cu complicitatea soţiei lui Slavici. Poliţia nu va deschide o anchetă, aşa cum proceda de obicei şi cerea legea. Omiterea lui Ventura din procesul verbal al Poliţiei nu este întâmplătoare. Varianta că Eminescu a venit singur şi s-a închis în baie era mai credibilă pentru teza nebuniei, decât cea în care era adus de Ventura şi care ar fi putut atrage suspiciuni.

Omorât lent prin otrăvire cu mercur

De la Băile Mitraşevschi Eminescu este dus direct în stabilimentul doctorului Şuţu, unde tratamentul aplicat îl transformă într-o legumă. Niciun alt bolnav nu mai este acceptat pentru internare în acea perioadă, chipurile pentru a nu-i deranja liniştea lui Eminescu,


Fiica lui Titu Maiorescu
, Livia, îi scrie lui I.. E. Torouţiu despre modul în care era tratat Eminescu la Şuţu în următorii termeni: „Aş vrea să vă spun că toţi domnii care cercetează mintea lui Eminescu au un mare cusur: ils cherchent midi à 14 heures” (caută miezul zilei la ora 14).

În noiembrie 1883, la insistenţele unor prieteni, printre care Emilia Humpel, Eminescu este transferat într-un sanatoriu din Viena. Titu Maiorescu, care ştia cel mai bine că Eminescu nu este nebun şi medicii din Viena îşi vor da uşor seama de aceasta, se opune la început vehement. În cele din urmă cedează, gândindu-se că este mult mai important să îl ţină pe Eminescu departe de ţară.

Eminescu ştia foarte bine ce i se înscenase şi odată reîntors în ţară a făcut chiar eforturi pentru o campanie de presă în favoarea sa. Privit însă ca un nebun, nimeni nu i-a acordat dreptul la replică. Într-o scrisoare adresată în ianuarie 1887 lui Gheorghe Panu el scrie: „S-a răspândit prin ziare ştirea că aş fi grav bolnav.

Toate aceste zvonuri, lipsite de orice fundament, sunt răspândite poate cu rea credinţă, încât şi dl. C. Mille, într-unul din articolele sale, a găsit motiv de-a vorbi de boala mea pretinsă. Te rog a spune tuturor că se află în deplină eroare şi că afară de suferinţa mea de picioare, nu am absolut nimic . Un mic dementi (dezminţire) în organul (ziarul) dumitale n-ar strica..”

Timp de mai bine de o lună, medicii austrieci nu reuşesc să îşi dea seama deloc de ce boală suferă Eminescu. În decembrie, îl declară sănătos şi recomandă externarea. Nimeni nu are însă interesul să îl readucă în ţară , cu atât mai puţin Maiorescu. Medicul austriac, Obersteiner, îi cere în repetate rânduri să îl scoată pe Eminescu din spital, unde nu-şi are locul printre bolnavii psihic. Fişele de observaţie medicală din timpul şederii în sanatoriul austriac dispar într-un mod misterios, pentru a nu distruge mitul nebuniei lui Eminescu.

Tot Maiorescu aranjează ca Eminescu să plece în Italia, sub atenta supraveghere a unui om de încredere, chipurile „pentru a se reface”. La întoarcerea din Italia, Eminescu vrea să vină la Bucureşti, dar Maiorescu face tot posibilul să îl ţină departe de capitală.. Toate munca sa, cărţile, notele de lectură, manuscrisele se află la Bucureşti, la Maiorescu… Prin intermediul diverşilor prieteni, Eminescu îi cere în mod repetat acestuia să îi înapoieze „lada cu cărţi”, fără de care ar fi trebuit să îşi reia toată munca de la zero.. Maiorescu este de neînduplecat.

Cum nu se cuminţeşte, este trimis tot cu forţa la ospiciul de pe lângă Mânăstirea Neamţ. Eminescu, pe deplin lucid, i se plânge lui Gheorghe Bojeicu de la Cernăuţi, că a fost „internat ca alienat, deşi nu fusese”. Este sechestrat la Neamţ din noiembrie 1886 până în aprilie 1887. Gardienii aruncă pe el găleţi de apă rece şi îl bat cu funia udă pentru a-l „calma”. Încearcă să fugă de mai multe ori şi în cele din urmă reuşeşte să obţină o mutare la Iaşi , sub îngrijirea doctorului Iszac.

Acesta este cel care îi va pune un diagnostic abracadabrant
, preluat apoi de istorie: „sifilis congenital matern cu paralizie generală progresivă”.

Diagnosticul conţinea însă un mesaj important: Eminescu trebuia să fie paralizat, Eminescu trebuia să fie anihilat, trebuia oprit din a mai publica în ziarele vremii. Asasinarea civilă a lui Eminescu din 1883 va fi completată de experimentele doctorului Iszac, care visa să scrie o lucrare despre cazul Eminescu, cu care să intre în analele medicinii. Contrar tuturor preceptelor medicale ale vremii, care arătau că mercurul este toxic şi total contraindicat în tratarea sifilisului, doctorul Iszac îi va administra doze uriaşe de mercur, de 4 până la 7 grame.

Un alt psihiatru din Bucureşti, Panait Zosin, care nu îl consultase vreodată pe Eminescu şi cunoştea cazul doar din corespondenţa cu sora lui, Harieta, preia diagnosticul lui Iszac şi chiar îl completează cu următoarele reflecţii: „ca psihopat ereditar, el ar fi petrecut încă nopţi albe, ar fi făcut orgii, ar fi mistuit narcotice şi excitante (n.n. în condiţiile în care se ştie că Eminescu era un adversar declarat al narcoticelor). Un psihopat alcoolic şi sifilitic, el a ajuns să aibe perioade de furie, de inconştienţă, de prozaică întunecare a activităţii psihice.. ”

De-abia în 1888, Veronica Micle reuşeşte să îl smulgă din mâinile doctorului Iszac şi să îl aducă în sfârşit la Bucureşti. Aici reîncepe să publice, şi în urma unui articol împotriva guvernului, apărut în România liberă, este internat cu forţa tot la dr.. Şuţu, unde va şi muri.

La moartea sa, produsă din câte s-a spus, de o lovitură la cap cu o piatră, celebrul doctor G. Marinescu nu realizează după autopsie, analiza microscopică a creierului, care ar fi dovedit că Eminescu nu suferea de sifilis. După o examinare superficială, aruncă pur şi simplu la gunoi creierul lui Eminescu, pe motiv că intrase în putrefacţie. Este totuşi nevoit să consemneze că a fost frapat de mărimea acestui creier. Pe actul său de deces, nu apare semnătura niciunui prieten sau membru al familiei, ci doar amprentele digitale a doi martori analfabeţi din personalul spitalului.


Societatea Matei Basarab, spiritul naţional şi francmasoneria

Eminescu a fost etichetat drept nebun, sifilitic, alcoolic, pericol public, atentator la adresa regelui, reacţionar, paseist, antisemit, xenofob, naţionalist şovin etc. De ce toate aceste apelative? De ce publicistica lui a fost mereu trecută sub tăcere, interzisă, cenzurată? De ce în memoria românilor Eminescu a fost impus doar ca poet, în timp ce principala sa activitate a fost cea de ziarist? Din cele 16 volume ale Operei sale, editate sub îngrijirea lui Perpessicius după manuscrisele originale, cinci conţin poezii şi altele cinci, articolele publicate de el în perioada 1870-1883 şi 1888-1889.. Deşi majoritatea articolelor au fost scrise înainte de aşa-zisa declanşare a nebuniei, mulţi susţin şi astăzi că ele nu merită să fie citite, întrucât „sunt rodul unei minţi atacate de boală, în căutarea unei bucăţi de pâine”.

Eminescu n-a ajuns să marcheze politica naţională, deşi este întemeietorul doctrinei naţionale moderne” scrie Theodor Codreanu în „Dubla sacrificare a lui Eminescu”. „Dimpotrivă, opera sa a fost cu grijă separată de structurile de profunzime ale politicii naţionale, opera lui publicistică fiind interzisă total, după al doilea război mondial. Efectele sunt vizibile şi astăzi. Aşa-zisul cult Eminescu este o dimensiune ad-hoc confecţionată, pentru a preveni şi a face ineficient un veritabil cult Eminescu. Prin numita diversiune se creează impresia (pe care cei naivi o iau ca atare) că eminescianismul este un element nefast, inamicul public numărul unul al democraţiei şi al statului român. Neîntâmplător, Gh.. Grigurcu, unul din mercenarii curentului antieminescian asimila cultul pentru poetul naţional cu acela al lui Ceauşescu. În realitate, statul român nu a atins niciodată exigenţele lui Eminescu, fiindcă nici nu şi-a propus aceasta vreodată, deşi marii gânditori au pledat statornic pentru asimilarea organică a eminescianismului ca temei al fiinţei noastre naţionale. ”

Au existat tentative ca Eminescu să fie înrolat în masonerie. Fără succes.. Eminescu lucra însă la crearea unei organizaţii româneşti şi pro-româneşti, numită Societatea Matei Basarab şi aflată în afara controlului şi influenţelor francmasoneriei, care masonerie se afla şi atunci în slujba unor interese supranaţionale.
„O organizare între români”, scria el. „Pretutindea oameni care să ţie registru de tot sufletul românesc. Cel slab trebuie încurajat şi lăudat pentru ca să devie bun. Să se simtă că Societatea Matei Basarab reprezintă o putere enormă. Ţinta? Unirea tuturor românilor, emanciparea economică şi intelectuală a întregului popor românesc.”
Încă din 1874, el îi scria lui Maiorescu„aprofundarea studiului filozofilor germani m-a făcut să mă orientez către elaborarea unei filosofii practice, vizând scoaterea României din subistorie. Interesul practic pentru patria noastră ar consta cred în înlăturarea oricărei îndreptăţiri pentru importul necritic de instituţii străine.”
Eminescu nu renunţase la acest plan nici în ultimii săi ani. Alexandru Vlahuţă povestea cum, vizitându-l la sanatoriul doctorului Şuţu, Eminescu i-a povestit „despre un plan al lui de reorganizare socială, la care se gândeşte de mult, o lucrare colosală.”
Gheorghe Panu povesteşte în „Amintiri de la Junimea” de un sfat pe care Eminescu i l-a dat: „Panule, ştii tu că în lumea asta nu este nimic mai interesant decât istoria poporului nostru, trecutul lui…. Tot, tot este un şir neîntrerupt de martiri.” Eminescu a fost unul dintre ei.

„Or să vie pe-a ta urmă în convoiu de ‘nmormântare,

Splendid ca o ironie cu priviri nepăsătoare ………

Iar deasupra tuturora va vorbi vr-un mititel,

Nu slăvindu-te pe tine . .. . lustruindu-se pe el

Sub a numelui tău umbră. Iată tot ce te aşteaptă.

Ba să vezi. . . posteritatea este încă şi mai dreaptă.

Neputând să te ajungă, crezi c-or vrea să te admire?

Ei vor aplauda desigur biografia subţire

Care s-o ‘ncerca s-arate că n-ai fost vr-un lucru mare,

C-ai fost om cum sunt şi dânşii. . . Măgulit e fiecare

Că n-ai fost mai mult ca dânsul. Şi prostatecele nări

Şi le umflă orişicine în savante adunări

Când de tine se vorbeşte. S-a ‘nţeles de mai nainte

C-o ironică grimasă să te laude ‘n cuvinte.

Astfel încăput pe mâna a oricărui, te va drege,

Rele-or zice că sunt toate câte nu vor înţelege . . .

Dar afară de acestea, vor căta vieţii tale

Să-i găsească pete multe, răutăţi şi mici scandale —

Astea toate te apropie de dânşii. . . Nu lumina

Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele şi vina,

Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt

Într-un mod fatal legate de o mână de pământ;

Toate micile mizerii unui suflet chinuit

Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit.”

(Mihai Eminescu, Scrisoarea I, 1881)


Bibliografie:
1. Ovidiu Vuia: Misterul morţii lui Eminescu, Ed. Paco, Bucureşti, 1996
2. Thedor Codreanu: Dubla sacrificare a lui Eminescu, Serafimus Grup, 1999
3. Nicolae Georgescu: „Boala şi moartea lui Eminescu, Criterion, 2007”

***

Eminescu este sufletul naţional românesc din care o parte este Mişcarea Legionară.

  • Interviu cu dr. Şerban Milcoveanu

CONSPIRAŢIILE ÎMPOTRIVA LUI MIHAIL EMINESCU

– Am venit la dvs. pentru că deţineţi o serie întreagă de calităţi care vă pun în situaţia de a da răspunsul cel mai potrivit şi cel mai real : aveţi calitatea de medic (şi o parte din răspunsul dvs. va fi pe temă medicală), aveţi calitatea de reprezentant al tineretului universitar în perioada interbelică şi de apropiat al Statului Major Legionar. Dvs. sunteţi în măsură să ne spuneţi şi poziţia Mişcării Legionare faţă de toată această problemă: Eminescu.

Pentru a începe să desluşim nişte lucruri care au rămas la latitudinea unor persoane cărora noi, pur şi simplu nu vrem să le dăm crezare.

– Într-adevăr, deşi a trecut atâta timp de la decesul lui Mihail Eminescu, încă există împotriviri, încă există calomnieri şi, aşa cum aţi spus dvs., persistă o conspiraţie pentru scoaterea lui Eminescu din sufletul poporului român şi pentru trimiterea lui în anonimat.

Se pare că nu este o singură conspiraţie: au fost mai multe. Întâi a fost conspiraţia proştilor care nu l-au înţeles (rămasă în istoriografie cu numele de „constelaţia gama” – un critic care nu a înţeles nimic din poeziile lui M. Eminescu).

A mai fost persiflarea, zeflemeaua lui Macedonschi care, pentru plăcerea de a face o glumă, a exprimat o blasfemie la adresa lui M. Eminescu.

Tot timpul a fost pusă sub semnul întrebării valoarea lui Eminescu de cei care au ideea infecţiei sifilitice, iar în ultimul timp conspiraţia împotriva lui Eminescu s-a întărit cu invocarea sau atribuirea unei boli psihice pe tangentă cu iresponsabilitatea.

Această conspiraţie împotriva memoriei lui M. Eminescu este în continuă creştere şi în ultimul timp, de 14 ani, de când cu „tranziţia”, este încă mai veninoasă decât înainte.

Ne întrebăm pentru ce această conspiraţie şi răspunsul pe care vi-l dau şi în calitate de medic, şi în calitate de exponent al tineretului universitar interbelic, şi în calitate de apropiat al Statului Major Legionar – dl. ing. Clime şi doctor Ion Banea, este că această conspiraţie are scopuri mult mai mari decât distrugerea unui om şi a memoriei sale: se vrea ca poporul român să dispară, să nu avem în cultură şi în civilizaţia universală prezenţe cu valori mondiale.

Aceasta este explicaţia pentru care nu s-a dat premiul „Nobel” lui Nicolae Paulescu care a descoperit insulina: nu antisemitismul a fost cauza, nu s-a vrut ca poporul român să aibă un premiu „Nobel”; şi mai sunt şi alte persoane care meritau premiul „Nobel”.

Chiar recent se poate spune că însuşi regele Mihai avea dreptul la premiul Nobel pentru pace, pentru că evenimentul de la 23 aug. 1944 a scurtat războiul cu 200 de zile şi s-au terminat operaţiunile militare în Europa înainte de a se fabrica bombele atomice. Bombele atomice au fost fabricate pentru Germania, nu pentru Japonia, şi faptul că s-a terminat războiul a ferit Germania şi Europa de explozii atomice. Cred că regele Mihai avea dreptul la premiul Nobel pentru pace – pentru că a salvat Germania şi Europa de bombele atomice.

Nu se vrea! Poporul român trebuie să fie decapitat de inteligenţele lui şi această conspiraţie este mai mare decât împotriva lui Eminescu, este o conspiraţie împotriva poporului român.

De aceea, răspunsul meu este că sunt mai multe conspiraţii, între care aceasta este cea mai importantă de la tranziţie încoace; atâtea reviste cum ar fi „Dilema”, „22” şi altele au pornit campania împotriva lui Eminescu (dar se şi vorbeşte, fără să se scrie).

Să vă spun ceva; această teorie că a suferit de o boală psihică ereditară, a apărut în timpul dictaturii lui Ceauşescu şi îmi amintesc de un eveniment: prin anii 83-85 s-a cerut aprobarea pentru a scrie aceste cărţi împotriva lui Eminescu, şi cineva foarte de sus a stat la îndoială dacă să dea aprobarea sau nu şi a spus să se convoace corpul medical, să vadă ce spune corpul medical. Într-adevăr, s-a convocat la Institutul de Igienă, în aula mare, o adunare de aproape 1000 de medici.

M-am dus şi eu acolo, stăteam în banca a III-a, la mijloc. A apărut un conferenţiar care a venit cu suporteri pe care i-a băgat pe lăturile sălii şi au început să ovaţioneze la cele susţinute de acest conferenţiar, cum că Mihail Eminescu ar fi suferit de o boală psihică ereditară. Nu afirma, dar lăsa să se înţeleagă iresponsabilitatea. După ce s-a terminat şedinţa şi au vorbit mai mulţi, a venit la mine dr. Buşoiu: acesta era trimisul Comitetului Central al Partidului Comunist ca să facă observaţii şi referinţe. A venit la mine, deşi nu mă cunoştea, nu vorbisem niciodată cu el şi mi-a spus: „D-le Milcoveanu, m-am uitat la dvs. şi am văzut că nu aţi aplaudat deloc, nici pe parcursul expunerii, nici la sfârşit. De ce nu aţi aplaudat?” I-am răspuns: „D-le Buşoiu, nu am aplaudat pentru că nu sunt de acord cu tot ce s-a susţinut.” Atunci el a pus capul în pământ, s-a gândit şi mi-a spus: „Da, nici eu nu sunt de acord”. Şi într-adevăr, cărţile împotriva lui Eminescu nu s-au editat la data aceea, s-au editat mai târziu şi sunt 3-4 cărţi care îl combat pe Eminescu. Vedeţi astfel că conspiraţia împotriva lui Eminescu este relativ recentă şi din ce în ce mai veninoasă.

– Pentru că aţi vorbit de ereditate, de familia lui Eminescu, vă rog să spuneţi câteva cuvinte: de unde este originară familia şi de ce s-a numit Eminovici.

– În biografia lui M. Eminescu făcută de George Călinescu se înşiruiesc toate ipotezele şi toate versiunile. Deja este o blasfemie şi un neadevăr să vorbeşti de o origine atribuită altor naţiuni. Numai a lua în discuţie acest lucru este o blasfemie.

Mihail Eminescu este numai român: mama lui, Iuraşcu, este moldoveancă şi tatăl lui este venit în Bucovina din Transilvania, şi anume din regiunea Bistriţa-Năsăud.

Atunci când Maria Tereza, împărăteasa de la Viena, a pus mâna pe Bucovina (Moldova de Nord) (1775), a făcut o lege pentru desnaţionalizare. Şi anume, orice străin care se stabilea pe teritoriul acestei provincii era scutit pe 50 de ani de impozite la stat şi de serviciul militar.

Atunci au năvălit pe acest teritoriu tot felul de străini: polonezi, ucraineni, ruteni, evrei şi chiar germani şi s-a făcut desnaţionalizarea acestui teritoriu.

Printre cei care au venit atunci au fost şi români din Transilvania care era atunci sub ocupaţia austriacă. Dintre aceştia a fost şi familia Emin din Bistriţa-Năsăud. Se ştie din arhivele unei biserici din Bistriţa-Năsăud că în anul acela (1775-1777) familia Emin a plecat în Nordul Moldovei, în teritoriul anexat Imperiului Austriac.

Numele Emin e un nume bisericesc; face parte din numele Emanoil care în limba ebraică înseamnă „trimisul lui Dumnezeu”, Emin fiind nume din aceeaşi familie, legat de divinitate; există şi un sfânt Emin.

Ei au trăit 50 de ani cu numele de Emin.

După 50 de ani austriecii au făcut un recensământ şi, constatând că majoritatea populaţiei era tot românească, au aplicat desnaţionalizarea numelor, şi astfel Emin a devenit „Eminovici”, Porumbescu a devenit Golumbovici, aşa cum familia naţionalistă Zelea a devenit Zelinschi.

De asemenea, blasfemia se continuă şi astăzi, spunând „Mihai Eminescu”, dar atât în actul lui de naştere şi de botez, cât şi pe mormântul lui de la cimitirul Şerban Vodă (Belu) este MIHAIL. El toată viaţa lui a semnat MIHAIL Eminescu. De la Mihil, nu Mihai. Mihai este o abreviaţiune, aşa cum ai zice Gică la George. Are importanţă pentru că cuvântul Mihail este din ebraica antică şi este un cuvânt compus: Miha, în limba ebraică înseamnă „putere”, „il” în limba ebraică înseamnă „Dumnezeu”, deci „puterea lui Dumnezeu”, aşa cu tot în limba ebraică Gabriel însemnează „bunătatea lui Dumnezeu”.

Este o blasfemie utilizată de toţi românii, să spunem Mihai în loc de Mihail.

– D-le doctor, aş vrea să vă pun o întrebare strict legată de profesia dvs., dar şi de cunoştinţele dvs. atât de vaste în istorie: Ce este adevărat în legătură cu internarea lui Mihail Eminescu în spitalul de alienaţi mintal Mărcuţa? Este ceva adevărat?

– Da, este adevărat, dar interpretarea este greşită.

Ce s-a întâmplat: statul român modern a fost posibil mulţumită Franţei şi Împăratului Napoleon III care ne-a apărat de imperialismul ruso-turc. După înfrângerea lui Napoleon III, noi am pierdut această protecţie. Atunci am căutat o altă protecţie în Occident care să ne apere de imperialismul ţarist; şi protecţia aceasta nu putea veni decât de la Germania lui Bismark. Regele Carol cel Înţelept şi oamenii politici s-au adresat Germaniei care ne-a luat sub protecţie, dar a pus condiţia să fie de acord şi Austro-Ungaria.

Împăratul de la Viena a fost şi el de acord să ne ia sub protecţie faţă de ruşi, dar cu condiţia să fie şi ungurii de acord – fiindcă era monarhie dualistă; ungurii au pus condiţie sine qua non dispariţia lui Mihail Eminescu care în ziarul Timpul se referea mereu, în articolele sale politice, la românii din Transilvania, afirma că Transilvania este românească, combătând ocupaţia maghiară a Transilvaniei. Atunci s-a încercat a-l convinge pe Mihail Eminescu să tacă; însuşi preşedintele Partidului Conservator, Alexandru Lahovari, a venit la redacţia ziarului (care era al partidului), să-l roage pe Eminescu să nu mai abordeze aceste subiecte.

Eminescu nici nu a vrut să audă şi a continuat mai departe să ia apărarea românilor din Transilvania.

Mereu veneau telegrame de la Berlin şi de la Viena: „Grăbiţi dispariţia publică a lui Eminescu, căci altfel nu obţinem semnătura Germaniei şi Austriei pe tratatul secret de protecţie împotriva ruşilor”.

Atunci s-a convenit să fie internat într-un azil şi să fie declarat nebun, din „raţiune de stat”, nu că era nebun, dar ca să le arate ungurilor că a dispărut Eminescu.

Această internare s-a făcut cu acordul lui Titu Maiorescu care era protectorul şi persoana care l-a lansat pe Mihail Eminescu.

Pentru internarea în azilul de nebuni s-a fabricat un proces-verbal de către poliţia din Bucureşti. Un comisar a făcut un proces-verbal cum că Eminescu s-ar fi dus la o baie publică declarând: „fac baie să mă curăţ, că la ieşirea din baie mă duc la palat şi îl omor pe regele Carol I”. Acest lucru este o prostie, dar cu acest proces verbal a fost internat în Spitalul de alienaţi mintal Mărcuţa de pe Şos. Pantelimon.

Ceea ce a putut obţine Titu Maiorescu când şi-a dat acordul de internare, a fost ca odată cu Eminescu să fie internat şi un comisar de poliţie care să-l păzească de nebuni, fiindcă odată băgat acolo, între nebuni, nu se ştie ce se întâmplă.

Comisarul nu şi-a făcut datoria şi în primele zile de internare un nebun cu numele Poenaru i-a azvârlit o piatră mare în cap, Mihail Eminescu a făcut o plagă infectată cu pământ; frison, febră 41 grade, apoi a fost internat în Spitalul particular – Sanatoriu Dr. Şuţu de pe str. Plantelor şi a murit în trei zile, cu frisoane şi cu febră mare, ceea ce arată că a avut septicemie cu anaerob. Pe vremea aceea septicemiile cu anaerob erau întotdeauna mortale, neexistând antibiotice şi sulfamide.

Aşa încât la întrebarea dumneavoastră răspunsul este că a fost internat în spital din raţiune de stat care era justificată, cu asentimentul lui Titu Maiorescu, nu din motive de boală mintală.

Urma să fie internat până se obţinea semnătura Împăratului de la Viena, care era necesară pentru tratatul secret.

– D-le doctor, având în vedere pregătirea dvs., ce este adevărat cu infecţia sifilitică?

– Nici o legătură cu internarea la spitalul de boli mintale: sifilisul era o boală foarte frecventă în sec. XIX. Pe vremea aceea nu exista nici un tratament. Se făceau aşa-zisele fumuri cu pământ care avea arsenic. Dacă nu apărea neo-salvarsanul făcut de Paul Erlich, ar fi fost o nenorocire pentru toată Europa.

Eminescu a fost tratat într-adevăr infecţie sifilitică, însă sifilisul primar, pe urmă sifilisul secundar, erupţia pe piele, nu atacă cu nimic sistemul nervos central, nu alterează cu nimic inteligenţa.

Numai sifilisul terţiar care apare după vârsta de 50 de ani şi care dă paralizia generală progresivă (când Treponema pallidum se fixează pe creier) sau tabesul dorsal (când se fixează pe şira spinării) atacă inteligenţa, o atacă degradând-o, ori Mihail Eminescu a murit la vârsta de 39 de ani, înainte ca infecţia lui sifilitică să ajungă la stadiul trei.

Această invocare a sifilisului nu are nici o legătură cu responsabilitatea mintală.

– D-le. doctor, spuneţi-ne ce este adevărat în acuzaţia de boală mintală ereditară?

– Această acuzaţie a apărut recent: înainte nu se vorbea nimic de aşa ceva; până în 1989, la nivel de profesori universitari, nimeni nu ştia că i se atribuie lui Eminescu o boală ereditară.

Această acuzaţie a apărut acum pentru că nu au putut să dărâme pe Eminescu cu acuzaţia de infecţie sifilitică.

S-a inventat că ar fi suferit de psihoză maniacală depresivă; după ce s-a văzut că nu este adevărat, s-a inventat psihopatia bipolară care este acelaşi lucru, dar cu alt nume („La meme janette au trement coafe”). Se vrea să se afirme că şi-ar fi scris opera poetică în faza de depresiune a bolii şi opera politică în faza maniacală a bolii: acesta este scopul aceste invenţii.

Eu l-am întrebat pe profesorul nostru de psihiatrie, Petre Tomescu, care a spus că nu s-a auzit niciodată de acest lucru.

Profesorul Marinescu, când a vorbit la Academie despre starea de responsabilitate mintală a lui Eminescu, nu a amintit nimic despre această acuzaţie.

Aceasta, am spus, este o invenţie recentă.

Trebuie să vă spun că atunci când s-au împlinit 40 de ani de la moartea lui (iunie 1929), la Academia Română a ţinut prof. Gh. Marinescu, părintele neurologiei şi psihiatriei româneşti, o conferinţă în care a afirmat că infecţia sifilitică nu a atacat sistemul nervos şi nu a vorbit nimic despre această psihopatie maniaco-depresivă.

Cei care vor să distrugă memoria lui Eminescu au inventat acest lucru. Nu ştiu cine sunt şi ce scop au şi cine i-a pus pe ei.

De fapt, nici nu se putea, din cauză că toată opera lui politică are o logică perfectă, este realistă, legată de realitate. Nu ştiu pe ce se bazează aceştia când spun acest lucru. Vor să justifice aceste afirmaţii prin trecerea cu uşurinţă de la pesimism la optimism şi invers, dar aceasta este inteligenţa: nu este un semn de boală, ci de inteligenţă superioară.

– D-le doctor, o ultimă întrebare, care de fapt ar putea fi ca un fel de sinteză: Ce este Eminescu pentru naţiunea română şi pentru Mişcarea Legionară?

– Eminescu este exponentul cel mai autentic şi cel mai perfect al geniului naţional, al sufletului naţional românesc. Eminescu este însăşi România.

Mişcarea Legionară este urmaşa lui Eminescu. Prof. Simion Mehedinţi a scris un articol care este o capodoperă şi poate chiar testamentul politic al său, intitulat „Urmaşii lui Eminescu” în care recunoaşte în Mişcarea Legionară şi în tineretul universitar interbelic pe urmaşii lui Eminescu.

Eminescu este sufletul naţional românesc din care o parte este Mişcarea Legionară.

Pentru legionari este o datorie să avem cultul lui Eminescu (pentru că avem cultul naţiunii române) şi să milităm pentru instituirea în universităţii a unei catedre de studiu al lui Eminescu, aşa cum englezi au catedră pentru studiul lui Shakespeare, germanii pentru Goethe, ruşii pentru Dostoievschi, francezii au Institutul Napoleon, să avem şi noi un institut care să studieze opera poetică şi politică a lui Mihail Eminescu.

Aceasta este şi părerea prof. Ion Creţu care a editat primul opera politică a lui Eminescu – în introducere el scrie: „cu cât poporul român va ajunge mai matur, cu atât îşi va preţui mai mult pe Mihail Eminescu; preţuirea lui Mihail Eminescu este criteriul de maturitate la poporului român”.

Maturitatea politică are drept criteriu receptivitatea şi asimilarea adevărului, cu păstrarea unităţii de voinţă.

Eu cred că poporul român o fi condamnat la dispariţie de forţe oculte, dar vom supravieţui şi vom câştiga şi actuala bătălie de existenţă în acest spaţiu carpato – ponto – dunărean.

A consemnat

Nicador Zelea Codreanu

(apr.2004)

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.