CONSTITUIREA, ÎNCADRAREA ŞI VACANTAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, CA URMARE A APLICĂRII PLANULUI-CADRU

1.    Constituirea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar se face pe baza planurilor-cadru de învăţământ aflate în vigoare pentru anul şcolar 2009-2010, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.
2.    Absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă pot ocupa posturi didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic. Personalul existent în sistemul de învăţământ, care nu deţine cele 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, este obligat să le dobândească în maximum trei ani.
3.    Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de scurtă durată, care îndeplinesc condiţia prevăzută de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul gimnazial, şcoala de arte şi meserii şi anul de completare.

Continuă lectura

Procedura privind folosirea armamentului din dotare

CONŢINUTUL PROCEDURII

I. SCOP

a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea folosirii, de către poliţişti, a armamentului din dotare, în condiţiile prevăzute de lege;

b) stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente acestor activităţi. Continuă lectura

Procedura privind conducerea persoanelor la sediul politiei

CONŢINUTUL PROCEDURII

I. SCOP

a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea conducerii, de către poliţişti, a persoanelor la sediu, în condiţiile prevăzute de lege;

b) stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente acestor activităţi. Continuă lectura

Procedura privind imobilizarea persoanelor

CONŢINUTUL PROCEDURII

I. SCOP

a)   stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea executării imobilizării persoanelor, de către poliţişti, în condiţiile prevăzute de lege;

b) stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente acestor activităţi. Continuă lectura

Procedura privind urmarirea si prinderea persoanelor

CONŢINUTUL PROCEDURII

I. SCOP

a)   stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea urmăririi şi prinderii, de către poliţişti a persoanelor, în condiţiile prevăzute de lege;

b) stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea şi avizarea documentelor aferente acestor activităţi. Continuă lectura

Procedura privind invitarea persoanelor la sediul politiei

CONŢINUTUL PROCEDURII

I. SCOP

a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea invitării, de către poliţişti, a persoanelor la sediul poliţiei, în condiţiile prevăzute de lege;

b) stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea şi avizarea documentelor aferente acestor activităţi. Continuă lectura

Procedura privind controlul bagajelor persoanelor

CONŢINUTUL PROCEDURII

I. SCOP

a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea efectuării, de către poliţişti a controlului bagajelor persoanelor, în condiţiile prevăzute de lege;

b) stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea şi avizarea documentelor aferente acestor activităţi. Continuă lectura