Colegiul Naţional de Apărare – o institutie occidentala

Istoric : Decizia Ministerului Apărării Naţionale din 1992 de a înfiinţa s-a bucurat încă de la început de o largă apreciere naţională şi internaţională. Având ca sursa de inspiraţie instituţii similare din ţări membre NATO şi UE, crearea C.N.Ap. venea să răspundă unei duble nevoi. Pe de o parte, M.Ap.N. dorea ca, post – 1989, opinia publică din România să înţeleagă corect specificul problemelor de securitate şi apărare naţională, pe de alta parte, societatea civilă şi noua clasă politică aveau nevoie de educaţie pentru a avea acces la un domeniu care, până atunci, le fusese interzis a-l studia, discuta şi înţelege.

Infiinţarea Colegiului Naţional de Apărare a fost percepută de societatea civilă ca o contribuţie majoră la integrarea organică a instituţiei militare în sistemul social şi politic al statului de drept. Până în acest moment au absolvit cursurile Colegiului Naţional de Apărare, 1231 de cursanţi, din care 39 străini, din state membre ale NATO sau partenere, iar raportul dintre numărul de cursanţi proveniţi din structuri militare şi cel al celor proveniţi din societatea civilă, s-a modificat de la o serie la alta in favoarea creşterii celor din urmă. Structura ultimelor serii a fost de două treimi civili şi o treime militari.

Misiune : Colegiul Naţional de Apărare asigură educaţia generală şi de specialitate în domeniul apărării şi securităţii naţionale în beneficiul personalului militar şi civil al sistemului de securitate naţională şi în folosul ţării. Calitatea educaţiei trebuie să corespundă cerinţelor determinate de noul statut internaţional al României, respectiv de cel de membru al NATO şi al Uniunii Europene. Îndeplinirea cât mai bine a viitoarelor misiuni naţionale sau a sarcinilor ce ne revin în cadrul NATO şi UE depind de o cât mai rapidă modernizare a învăţământului civil şi militar. Alături de alte instituţii naţionale de învăţământ superior, C.N.Ap. este chemat să contribuie la formarea viitorilor lideri militari şi civili, care au în responsabilitate securitatea naţională a României. În vederea îndeplinirii misiunii sale, Colegiul Naţional de Apărare colaborează strâns cu C.S.A.T.,

Comisiile de specialitate ale Parlamentului, M.A.E., M.A.I., S.R.I., S.I.E., alte ministere, agenţii sau autorităţi publice şi locale şi manifestă deschidere pentru cooperarea cu Societatea Civilă.

TIPURI DE CURSURI

Colegiul  Naţional  de  Apărare  organizează următoarele cursuri:

­ Cursul  principal  se  adresează specialiştilor militari  şi  civili aflaţi la jumătatea carierei,  care  pe  parcursul  ultimei  etape  din  cariera  lor  profesională  ocupă  sau  urmează  să  ocupe  funcţii  de  conducere  de nivel  înalt.

Cursul  abordează  aspecte  concrete  ale  actualei  problematici  de  securitate  naţională  şi  internaţională. Nu  în  ultimul  rând, cursul  va  urmări  o  cât  mai  completă  asimilare  a  teoriei  şi  practicii occidentale, a  bunei  guvernări  şi  a  conducerii  strategice. Durata  cursului  este  de  24  săptămâni.

­ Cursul  introductiv  se  adresează  tinerilor  militari  şi civili, aflaţi  la  început  de  carieră. Scopul  acestui  curs  este  ca, dincolo  de  pregătirea  de  bază, să  ofere  acestora  posibilitatea  unei  cât  mai  bune  cunoaşteri  a  aspectelor  principale ale  domeniului  relaţiilor  internaţionale  şi  studiilor  de  securitate. Cursul  este  focalizat  în  special  pe  chestiuni  de  natură  teoretică  şi  are durata  de  12 săptămâni.

­ Cursul de nivel înalt este destinat demnitarilor (miniştri, secretari de stat, sub-secretari de stat, secretari generali, senatori, deputaţi, prefecţi, etc.) Pentru administraţia centrală cursul este deschis şi persoanelor cu gradul de general, chestor sau ambasador.

În egală măsură Colegiul Naţional de Apărare este deschis şi interesat în participarea unor reprezentanţi de nivel înalt (cadre de conducere) din partea asociaţiilor şi organizaţiilor reprezentative pentru societatea românească: mass media, organizaţii patronale, etc.

Scopul cursului este de a facilita asimilarea informaţiilor referitoare la practica occidentală a bunei guvernări. De asemenea, se acordă o atenţie deosebită acelor informaţii relevante pentru însuşirea practicilor moderne privind conducerea şi gestionarea politicii naţionale de securitate.

FOR PENTRU DEZBATERI ACADEMICE

Seminariile pe care le organizează Colegiul Naţional de Apărare îşi propun să încurajeze şi să dezvolte capacitatea de analiză, reunind în mod sistematic academicieni, experţi şi autorităţi.

Colegiul  Naţional  de  Apărare  se  ocupă  cu  punerea  la  dispoziţia  Ministerului  Apărării  Naţionale, a  altor  structuri  guvernamentale  interesate  şi  a  societăţii  civile,  a  resurselor  academice  proprii  în  vederea  facilitării  înţelegerii  complexităţii  problematicii  actuale  de  apărare  şi  securitate  şi  identificarea  celor  mai  eficiente  strategii  naţionale  de  răspuns  la  actuala  gamă de  riscuri, conform  Strategiei  de  Securitate  Naţională.

ACTVITĂŢI INTERNAŢIONALE

Prin activităţile desfăşurate se asigură o cooperare permanentă între Colegiul Naţional de Apărare şi instituţii similare din statele membre NATO şi UE, Colegiul participând din partea României la Colegiul European de Securitate şi Apărare şi la Conferinţa comandanţilor organizată anual de Colegiul de Apărare NATO.

În perioada următoare, Colegiul îşi propune dezvoltarea activităţii în sprijinul Colegiului European de Securitate şi Apărare.

În prezent C.N.Ap. :

•           participă în diferite proiecte în cadrul Consorţiului

PfP;

•           beneficiază de expuneri ale unor lectori străini;

•           efectuează vizite oficiale la instituţii similare din

străinătate;

•           primeşte vizite oficiale de la instituţii similare din

străinătate;

•           efectuează călătorii de studii şi documentare;

•           participă la seminarii şi conferinţe internaţionale.

În mod regulat C.N.Ap. colaborează printre altele cu:

•           Colegiul de Apărare NATO;

•           Centrul European pentru Studii de Securitate

„George C. Marshall”;

•           Colegiul Regal pentru Apărare din Belgia;

•           Universitatea Naţională de Apărare din SUA;

•           Institutul Uniunii Europene pentru Studii de

Securitate;

•           Colegiul Regal de Apărare  din Iordania;

ACTIVITĂŢI IMPORTANTE RECENTE:

1.         Proiectul NATO “Ştiinţa pentru Pace” ‘Convert the Defence Industry’ împreună cu instituţii din Germania, Bulgaria şi R. Macedonia

2.         Organizarea Modulului 4 al Cursului de Nivel Înalt  PESA la Bucureşti în aprilie 2010

3.         Vizite experţi străini:

– Prof.dr. Sven Biscop, IRRI Buxelles, Belgia;

– Klaus Kleffner, Cartierul General NATO ;

– Athanasios Dougos, analist militar din Grecia;

– Ira Charles Queen, colonel Armata SUA;

– ambasadorii Poloniei, Austriei, Germaniei şi

Italiei.

SPIRITUL C.N.Ap.

Activitatea C.N.Ap. se desfăşoară în spiritul Codului de Conduită şi al Acquis-ului occidental al politicii de securitate.

Codul de Conduită – “SINE  IRA  ET  STUDIO ” :

1. Curajul  propriei  opinii – vorbeşte  deschis  şi  direct, fii  critic.

2. Respectul  faţă  de  ceilalţi  membri – fii  elegant, dă  dovadă  de  onoare, atacă  ideea  şi  nu  omul.

3. Întâietatea interesului comun – interesul  comun  înaintea  orgoliilor  personale.

4. Pragmatism– focalizare pe problemele reale ale României.

5. Iniţiativă  şi  responsabilitate  ­ la  timpuri  noi  idei  noi.

6. Fără  discriminare, xenofobie  sau  rasism – fii  civilizat  şi  democrat.

7. “Chatham House Rule “– regula  neatribuirii.

Acquis-ul occidental al politicii de securitate :

1. Triada Securitate, Prosperitate, Identitate ca scop

al politicii de securitate.

2. Conceptul multidimensional de securitate.

3. Cetăţeanul şi calitatea vieţii ca indicatori ai succesului politicii de securitate.

4. Controlul democratic al Sectorului de Securitate.

5. Managementul integrat, naţional şi internaţional al securităţii.

6. Managementul globalizării.

Conducerea Colegiului Naţional de Apărare:

  • Col. Mircea Mîndrescu– Director adjunct pentru învăţământ;
  • Col.dr. Doina Mureşan – Director  adjunct administrativ;
  • P.c.Anton Lepădatu – Şef birou activităţi internaţionale şi relaţii publice.
  • Lt.col. Pericle Florian – Şef birou secretariat şi planificare învăţământ

Contact:

Telefon :021-319 57 63

Fax : 021-319 48 83

E-mail: cna@unap.ro

Adresa: Str. Panduri nr. 68 – 72,

sector 5, Bucureşti.

Activitatea Colegiului Naţional de Apărare a fot sprijinită şi de:

•           B.R.D.- Groupe Societe Generale

•           GRAMPET S.A.

•           Coca-Cola România

•           Banca Comercială Română

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.